DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 10     <-- 10 -->        PDF

T. Jakovljević, M. Gradečki-Poštenjak1, I. Radojčić Redovniković: FIZIOLOŠKA, KEMIJSKAI ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 343-352


polifenola. Koncentracija ukupnih polifenolnih spojeva dva puta je viša u
unutarnjoj sjemenskoj ljusci nego u sjemenu pinije (Slika 3.). Antiokisdacijski
kapacitet tj. ORAC vrijednosti značajno su veće u uzorcima unutarnje sjemenske
ljuske nego u sjemenu (Slika 4). Između vrijednosti ukupnih polifenola i
antioksidacijskog kapaciteta određena je i linearna korelacija s visokim koeficijentom
determinacije, što ukazuje da su polifenolni spojevi odgovorni za antioksidacijsku
aktivnost sjemena (Slika 5). Dobiveni rezultati istraživanja su u
skladu s literaturnim podacima istraživanja provedenim u drugim mediteranskim
zemljama. Uporaba sjemena pinije u Hrvatskoj je zanemariva, stoga bi
bilo potrebno intenzivirati njegovu proizvodnju. Fizička, fiziološka, nutritivna
i zdravstvena svojstva sjemena pinije ukazuju na potrebu osnivanja multifunkcionalnih
sjemenskih plantaža za proizvodnju sjemena.


Ključne riječi:antioksidacijska aktivnost, kemijski sastav sjemena,
kva liteta sjemena, Pinus pineaL., polifenoli, sjeme pinije, unutarnja sjemenska
ljuska


UVOD – Introduction


Pinija (Pinus pinea L.) je izrazito mediteranska
vrsta drveća. Raširena je na cijelom području Sredozemlja
u blizini morskih obala. U zapadnom Sredozemlju
prelazi u sjevernuAfriku i na Kanarske otoke,
gdje se penje izuzetno i do 1000 m n.v.U Hrvatskoj je
prirodno rasprostranjena na otoku Mljetu u području
Saplunare (Vidaković, 1982). U svom prirodnom
arealu obično prati maslinu. Svjetloljubljiva je vrsta, a
glede tla uspijeva na pješčanim, vapnenastim i silikatnim
tlima. Izraziti je kserofit. Cvjeta u razdoblju od travnja
do lipnja, češer joj dozrijeva u jesen druge godine,
a otvara se u trećoj godini. Doživi starost i preko 200
godina. Sjeme pinije zove se pinjol. Prema tipu sjemena
s gledišta sabiranja i ekstrakcije, sjeme pinije
spada u skupinu pravog sjemena, što znači da se ekstrahira
iz češera (Regent,1980). Kod gotovo svih crnogoričnih
vrsta drveća, pravo sjeme ujedno predstavlja i
komercijalno sjeme.


Zbog ekonomske, ekološke, pejzažne, nutritivne i
zdravstvene vrijednosti,mogućnosti korištenja sjemena
pinije (pinjola) su velike. U šumarstvu se koristi za pošumljavanje
degradiranih staništa mediteranskog krš kog
područja Hrvatske, a zbog široke kišobranaste
krošnje vrlo dekorativnog izgleda koristi se i kao hortikulturna
vrsta (Tomašević,1995, Topić i dr.2006).
Kvaliteta sjemena je kompleksno svojstvo koje ovisi o
velikom broju čimbenika. Čine ju genetska, fizikalna,
fiziološka i zdravstvena svojstva sjemena na koja utječu
uvjeti tijekom vegetacijskog razdoblja (Marcos-
Filho iMcDonald,1998), proces dorade (Schafferi
Vanderlip,1999) te uvjeti i dužina skladištenja
(Saxena i dr.1987, Vieira i dr.2001).


Strukturu sjemena pinije čine sljedeći dijelovi:
vanjska sjemenska ljuska koja je tvrda i inkrustrirana
(a), membranasta unutarnja sjemenska ljuska (b), endosperm
(c) i embrij ili klica (d) (Slika 2.). Često puta,
kod sjemena postoje dvije sjemenske ljuske, vanjska i
unutarnja, kao što je slučaj i kod pinjola. Glavna zadaća
sjemenske ljuske je da štiti sjeme od nepovoljnih vanjskih
utjecaja te da regulira komunikaciju sjemena s
okolinom. Embrij ili klica predstavlja malu, potpunu
biljčicu iz koje će se razviti nova biljka (klijanac). Embrij
je smješten u embrionalnoj šupljini u endospermu.
Endosperm je smješten unutar sjemenske ljuske i predstavlja
spremnik hrane (ulje, škrob, proteini, mineralne
tvari) koja daje energiju potrebnu za klijanje embrija i
za početni razvoj klijanaca.


Nutritivna i zdravstvena vrijednost pinjola proizlazi
iz kemijskog sastava. Bogati su proteinima, vitaminimaA,
B, C, D, E, od minerala željezom, magnezijem,
fosforom, selenom i cinkom, nezasićenim masnim kiselinama
i polifenolima(Ruggeri i dr,1998; Ner giz
i Dönmez, 2004). Istraživanja su pokazala da
polifenolni spojevi ubiljnoj hrani štite od kroničnih bolesti,
koje uključuju različite tumore, kardiovaskularne
bolesti i dijabetes (Scalbert,2002). Zahvaljujući tim
saznanjima, posljednjih su godina istraživanja usmjerena
na određivanje udjela i antioksidativnog kapaciteta
polifenola u različitim namjernicama biljnog
podrijetla,uključujući i orašaste plodove (Kornsteineri
dr, 2006; Pellerginii dr.,2006).


Cilj istraživanja bio je istražiti kvalitetu, mineralni sastav,
količinu proteina i antioksidativna svojstvasvježeg
i uskladištenog sjemena pinije različitih provenijencija.


MATERIJALI I METODE – Material and Methods
Uzorci češera pinije različitih provenijencija sa-te u Saplunari na otoku Mljetu. U istraživanje je ukljubrani
su tijekom srpnja/kolovoza 2009. godine u šum-čeno i uskladišteno sjeme pinije provenijencije Zadar,
skim sjemenskim objektima na području UŠ koje je bilo sabrano1995. godine. Od tada je dugoro-
Podružnice Split, u šumarijama: Biograd i Dubrovnik, čno uskladišteno u hladnjači Hrvatskog šumarskog in