DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Poticanje organizacija članica i vanjskih nositelja interesa
na obnovu i jačanje aktivnosti monitoringa šuma i
podržavanje takvih aktivnosti na svjetskoj razini.


Poboljšanje kapaciteta IUFRO organizacije za proširenje
članstva i osnove financiranja, kako bi se omogućila
podrška za puni raspon aktivnosti IUFRO-a, za
dobrobit šumarskih istraživača iz pripadajućih organizacija
članica IUFRO-a i konačno:


Promoviranje visokokvalitetnih istraživanja vezanih
za šume i proširenje kapaciteta IUFRO-a za interdisciplinarnu
suradnju, jačanje znanstvenih mogućnosti, povezivanje
rada IUFRO-a sa spomenutih šest tematskih
područja istraživanja, proširenje članstva i jasna identifikacija
problema u nastanku, te obrazaca koji se mijenjaju
u skladu s prilikama.


Prof. dr. sc. Davorin Kajba


PETI MEĐUNARODNI SIMPOZIJ O DABRU


Dubingiai, Litva


Peti međunarodni simpozij o dabru održan je od 20–23.
rujna 2009. godine u Litvi. Uz malo mjesto Dubingiai,
40 km sjeverno od litvanskog glavnog gradaVilniusa,
na obalama jezera izgrađen je i netom uređen kongresni
centar,u kojemu se održao spomenuti simpozij. Organizatori
simpozija,Vilnius University i Vytautas Magnus


University, na čelu sa predsjednikom organizacijskog
odbora Prof. dr. sc. AliusomUlevičiusom, potrudili
su se da sudionicima bude osiguran ugodan boravak i
uspješan rad. Mirno i vrlo luksuzno uređeno odmaralište
sa moderno opremljenom kongresnom dvoranom pružilo
je idealne uvjete za rad.Velik interes za izlaganja,
brojni kontakti s kolegama i prijateljima koji se bave
istraživanjima dabrova, i nadasve dobri uvjeti, osigurali
su popunjenost dvorane tijekom tri radna dana.


Na simpoziju je sudjelovalo 105 znanstvenika iz čak
22 zemalje Europe i Sjeverne Amerike. Četveročlanu
hrvatsku delegaciju predstavljali su djelatnici Šumarskog
fakulteta Zagreb u sastavu: prof. dr. sc. Marijan
Gru bešić,prof. dr. sc. Josip Margaletić, te dipl.
ing. Marko Vucelja i dipl. ing. Kristijan Tomlja nović
znanstveni novaci na zavodu za Zaštitu šuma i
lovno gospodarenje.


Slika1.
Prof. dr. sc. Josip Margaletić i prof. dr. sc. Marijan Gru bešić
uz nagređeni poster


Tematiku simpozija, posvećenog isključivo dabru,
organizatori su podijelili na četiri izdvojene cjeline,


Službeni logo održanog petog simpozija o dabru


gdje su istraživači svojim prezentacijama i izlaganjima
prikazali rezultate svojih istraživanja. Kroz izlaganja i
posterske prezentacije prikazana su najnovija dostig nu ća
iz sljedećih područja, odnosno cjelina:


1.Biologija dabra


Ova cjelina obuhvatila je prikaz najnovijih spoznaja
i dostignuća u istraživanju razvoja vrste kroz povijest,
proučavanje fosilnih ostataka, morfoloških i bioloških
karakteristika, razvojnih zakonitosti, kao i genetske
DNAanalize unutar populacija.


2.Populacija dabra


Iznesena predavanja unutar ove tematske cjeline
obuhvatila su uglavnom studije iproučavanja razvoja
populacija dabra u zemljama gdje je on tijekom druge
polovice i kraja 20. st. introduciran ili reintroduciran,
problematiku i zakonitosti širenja i povećanja brojnosti,
kao i neke od najčešćih uzroka smrtnosti unutar
jakih populacija na području zapadne Rusije.


3. Dabrovi i ekosustav


Prezentirani su radovi iz tematike međusobnog odnosa
dabra i fitocenoze, utjecaja dabra na ostali životinjski
svijet, povijest odnosa čovjeka i dabra, kao i
parazitologije dabra i ostalih glodavaca koji se sreću
ne posredno u dabrovom staništu.


4. Gospodarenje dabrom


Prezentirana istraživanja obuhvatila su problematiku
iz domene gospodarenja dabrom kao vrstom te pozitivne
i negativne posljedice gospodarenja riječnim tokovima
izravno na populaciju dabra. Unutar ove cjeline predstavljeni
su i rezultati našeg istraživanja u radu pod naslovom:“
The effect of regulation stream flows on the
beaver habitat in Croatia” (Utjecaj regulacije vodoto
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 84     <-- 84 -->        PDF

kova na dabrova staništa u hrvatskoj), čiji autori su ranije
navedeni sudionici simpozija iz Hrvatske, a prezentaciju
je održao mladi znanstveni novak MarkoVucelja.


Ukupno je prezentirano 35 različitih znanstvenois tra
živačkih radova,što je i više nego dobar broj, obzirom
da su za to bila predviđena samo dva radna dana.


Usporedo sa predstavljanjem rezultata istraživanja u
obliku usmenog izlaganja uz Power point prezentaciju,
rezultati istraživanja prezentirani su i putem izloženih
postera. Ukupno je izloženo 37 posterskih radova, a u
okviru istih prezentirana su i istraživanja provedena na
području središnje Hrvatskepod naslovom: “The Destiny
of beaver families in the stream flows in Central
Croatia”(Gustoća dabrovih familija na vodotocima središnje
hrvatske).Treba naglasiti da je uz zapaženo izlaganje,
odnosno prezentaciju naših istraživanja, koje je
dobilo usmenu pohvalu zbog kvalitetne pripreme te
konciznog izlaganja u raspoloživom vremenu, pozor-


Slika2.
Prezentiranje Hrvatske kao zemlje domaćina šestog po
redu simpozija o dabru


nost sudionika privukao i naš poster. Na temelju anonimne
ocjene svih 37 postera, osvojeno je drugo mjesto,
za što je dodijeljena pripadajuća diploma, ali je ovom
pri likom poster nagrađen i novčanom nagradom. Nagra de
su nesumnjivo veliko priznanje,ali i podstrek našim


Slika 3. Poster: “The Destiny of beaver families in the stream flows in Central Croatia”
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Slika 4. Sudionici petog po redu simpozija o dabru


mladim kolegama koji su uložili dosta truda na tehničkom
uređenju postera.


Pored uspješne prezentacije i postera, zadnji dan
simpozija organizirano je predstavljanje potencijalnih
domaćina sljedećeg međunarodnog simpozija o dabru.
U kratkoj ali jezgrovito pripremljenoj prezentaciji Hrvatske
kao potencijalnog domaćina 6. međunarodnog
simpozija o dabru, prodekan Šumarskog fakulteta izv.
prof. dr. sc. Josip Margaletić predstavio je Hrvatsku kao
malu,ali po prirodnim znamenitostima izuzetno bogatu
europsku zemlju s velikom biološkom raznolikošću. Naglasio
je kako će upravo 2012. godina biti jubilarna što
se tiče dabra u Hrvatskoj,jer će tada biti 20 godina od
pokretanja projekta “DABAR U HRVATSKOJ”.


Kandidatura Hrvatske je prihvaćena, te je definirano
da će se ovaj simpozij za tri godine održati u Hrvatskoj.
Ovo je veliko priznanje nama i našoj zemlji,
ali i velika obveza da se pripremi u organizacijskom,
tehničkom i programskom smislu ovakav međunarodni
skup na kojemu sudjeluju svi eminentni svjetski stručnjaci
koji se bave istraživanjima dabra.


PRILOG:


Kronologija Međunarodnih simpozija o dabru


Uspješna reintrodukcija dabra u brojne europske
zemlje i pokrajine tijekom druge polovice 20. stoljeća,
potaknula je potrebu da se stručnjaci koji se bave ovom
problematikom susreću i razmjenjuju svoje rezultate i
iskustva, uspostavljaju kontakte i mrežu informacija.


Nakon nekoliko tematskih sastanaka, seminara i
okruglih stolova koji su održavani najvećim dijelom na
području Njemačke (Bavarske) iAustrije (Beč) dogovo
rena je organizacija, tada 1. Europskog simpozija o
dabru (1. EBS)koji je održan od 15–19. 9. 1997. go-
dine u Bratislavi u Slovačkoj. Okupilo se 40-ak sudio nika
iz europskih zemalja. Hrvat ska je sudjelovala kao
zemlja s naj mlađom populacijom dabrova, od nosno
zemlja u kojoj je povratak dabra bio u tijeku realizacije.


Drugi europski i prvi euroamerički simpozij o
dabruodržan je od 27–30. 9. 2000. godine u Bjelovježi
u Poljskoj.Već je porastao broj sudionika,a sudjelovali
su i znanstvenici iz Kanade i SAD-a. Hr vatska je također
bila sudionik ovog simpozija i prezentirani su rezultati
praćenja dabrova u Hrvatkoj nakon uspješnog
naseljavanja.


Treći europski i drugi euroamerički simpozij održan
je od 12– 16. 10. 2003 godine uArnhemu u Nizozemskoj,
gdje je Hrvatska nastupila s izlaganjem i posterom.


Domaćin četvrtog simpozija o dabru bila je Njemačka
odnosno sveučilišni grad Freising pokraj
Münchena. Simpozij je održan od 11– 14. 9. 2006.godi
ne. Bilo je to povodom 30-te obljetnice povratka dabra
u Bavarsku, jer je povratak dabra u Bavarsku započeo
1966. godine.


Posljednji, peti međunarodni simpozij o dabru
održan je u Litvi, gdje se okupilo preko 100 sudionika,
a za tri godine očekujemo još veći broj sudionika u Hrvatskoj.
Obzirom da na ovom simpoziju nisu aktivno sudjelovale
i nama susjedne zemlje Slovenija, Mađarska,
Bosna i Hercegovina te Slovačka,a u svima je dabar prisutan,
očekujemo i znanstvenike iz ovih zemalja da prezentiraju
svoja istraživanja i predstave stanje populacije
dabrova u njihovim zemljama.


KristijanTomljanović, dipl. ing.
MarkoVucelja dipl. ing.