DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 81     <-- 81 -->        PDF

519
vrsta koje je zabranjeno iskorištavati, uznemiravati i
ugrožavati njihova staništa. U Operativnom planu
uprav ljanja vukom u RH izrijekom stoji da se “iznimno,
krzno i lubanja odstrijeljenog vuka mogu ustupiti lovcu
koji je izvršio odstrjel ako je tako rješenjem dopustilo
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode; za-
molba za izdavanjerješenja podnosi se na obrascu koji
izdaje Ministarstvo; dopuštenjem se propisuju uvjeti
zadržavanja krzna i lubanje vuka, koji između ostalog
uključuju i zabranu njihova izlaganja, prodaje ili raz-
mjene, nuđenje na prodaju ili razmjenu i dr. u skladu s
odredbama Zakona o zaštiti prirode i Pravilnika o pre-
kograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama.
Uz prikaz stanja populacije i statusa zaštite vuka u
susjednim zemljama, Bosni i Hercegovini (brojnost po-
pulacije vuka pokazuje lagani porast i procjenjuje se na
600–650 jedinki uz godišnji ulov od 282 jedinke, uz
napomenu da je vuk u Republici Srpskoj nezaštićena
vrsta,a u Federaciji BiH lovostajem zaštićena vrsta) i
Sloveniji (stabilna populacija vuka u laganom porastu
iznosi 70–100 jedinki uz dozvoljeni godišnji odstrjel
od 15 jedinki) te provedbe i ocjene Plana upravljanja iz
2005. na punih 12 stranica uvršten je Operativni Plan
upravljanja vukom u Republici Hrvatskoj s pomnim
opisom svih aktivnosti, počevši od istraživanja i praće-
nja te očuvanja staništa do zahvata u populaciju vuka i
same provedbe Plana. Kako je Povjerenstvo za praće-
nje populacije velikih zvijeri dalo pozitivno mišljenje o
Planu, u skladu s člankom 96. stavkom 2 Zakona o za-
štiti prirode, 15.srpnja 2010. ministar kulture mr. sc.
Božo Biškupić donio je odluku o usvajanju Plana
upravljanja vukom u RH za razdoblje 2010. do 2015.g.
Alojzije Frković
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL MEETINGS
XXIII IUFRO SVJETSKI ŠUMARSKI KONGRES,
23–28. kolovoza 2010., Seul, Republika Koreja–
do sada održan najveći šumarski skup
Moto XXIII IUFRO svjetskog šumarskog kongresa
bio je “Šume za budućnost:održivost društva i oko li ša”,
domaćin je bila Republika Koreja.Kongres je održan u
najvećem multifunkcionalnom kongresnom i trgova-
čkom centru uAziji – COEX-u. Centar se prostire na
osam etaža, od kojih su četiri podzemne, a ukupne je po-
vršine 225 000 m
2
.Osim Konvencijske dvorane sadrži
još ukupno 89 dvorana za sastanke. Uz IUFRO organiza-
ciju, kao domaćin i organizator bio je uključen i Korejski
šumarski istraživački institut (KFRI). Republika Koreja
danas predstavlja 11-tu najveću ekonomsku svjetsku
silu, koja se spojem stare tradicije i novih tehnologija
transformirala u vodećeg gospodarskog diva (Slika 1).
Zadržavanjem svoje 5000 godina stare Konfucijevske
tradicije i jedinstvene kulture, uspjeli su i uz današnji
Slika 1. Spoj tradicionalnog i modernog Seula


ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 82     <-- 82 -->        PDF

moderan razvoj pronaći pravu kombinaciju suživota.
Seul predstavlja političko i kulturno središte, s poviješću
starijom od 600 godina, a sa svojih 11 milijuna stanovnika
predstavlja po veličini peti grad u svijetu.


Teme kongresa bile su: Šume i klimatske promjene,
Očuvanje bioraznolikosti i održivo korištenje šumskih
resursa, Šumarsko-okolišne usluge, ŠumeAzije za budućnost,
Šumarski proizvodi i produkcijski procesi za
zelenu budućnost, Nove tehnologije u šumarskom sektoru,
Granice zdravstvenog stanja šuma i stabala,
Šume, zajednica i kultura i Šumarstvo, ljudsko zdravlje
i sigurnost okoliša. Hrvatska je bila prisutna sa dva
usmena priopćenja (u koatorstvu), uz predstavljanje
EU FP7 projekta BENWOOD, u kojemu Šumarski fakultet
u Zagrebu sudjeluje kao partner.


Kongres je otvorio IUFRO predsjednik Don Koo
Lee,ukazujući da je ovo do sada najveći šumarski skup
s više od 3000 sudionika iz 100 zemalja i sa 2150 znanstvenih
istručnih priloga, usmenih priopćenja i postera
(Slika 2). Ban Ki-Moon,generalni sekretar UN-a u


Slika2.
Predsjednik IUFRO-a Don Koo Lee otvara XXIII svjetski
šumarski kongres


svojoj je poruci podržao proglašenje 2011. godine Međunarodne
godine šuma, kako bi se smanjio pritisak na
prirodne šume i povećalo njihovo značenje u zemljama
šumarske važnosti. Tijekom održavanja skupa uvodna
izlaganja svakog su dana podržali eminentni stručnjaci,
kao što su npr. Elinor Ostrom,Nobelovka iz područja
ekonomije i Ko Un,poznati korejski pjesnik.


Tijekom kongresa organizirani su i jednodnevni terenski
obilasci s predstavljanjem različitihšumarskih
tema, a uključivali su posjete nacionalnim parkovima i
arboretumima, plantažama isjemenskim plantažama te
šumskim sastojinama (Sl. 3).


Za sljedećeg predsjenika IUFRO-a izabran je Niels
Elers Koch,ravnatelj Danskog centra za šumarstvo i
krajobrazno oblikovanje, te dosadašnji potpredsjednik
IUFRO organizacije. Također je izabrano i 16 novih članova
u različitim odborima organizacije. Za slijedeći


Slika 3. Klonska sjemenska plantažaQuercus acutissima


XXIV IUFRO svijetski kongres izabran je Salt Lake
City (SAD), a održat će se 2014. godine.
Na završnoj svečanosti donesena je završna rezolucija
(Seulska odluka):


XXIII IUFRO Svjetski kongres “Šume za budućnost:
Održivost društva i okoliša”poslužio je kao jedinstveni
forum za predstavljanje i raspravu o rezultatima
najsuvremenijih svjetskih istraživanja vezanih za šume i
šumsko drveće općenito. Na kongresu je obrađen široki
raspon trenutno aktualnih i potencijalnih tema od velike
važnosti za budućnost šuma i njihov kapacitet za osiguravanje
okolišnih, gospodarskih, socijalno-kulturološ kih
i zdravstvenih dobrobiti, koje su nužne za održanje
seoskih i urbanih društava i sredina širom svijeta.


S obzirom da je u tijeku povijesna Međunarodna
godina bioraznolikosti, i da slijedi IUFROMeđunarodna
godina šuma, te prepoznajući ključnu ulogu koju
šumarska znanost mora preuzeti u rješavanju čestih
izazova na svjetskoj razini, IUFRO se obvezuje:


Stavit će se veći naglasak na znanstvena istraživanja i
međunarodnu suradnju u šest tematskih područja:Šume
za čovječanstvo,Klimatske promjene i šumarstvo,Bioenergija,
Očuvanje bioraznolikosti šuma,Međudjelovanje
vode i šumaiIzvori šumskog bogatstva za budućnost.


Nadalje, IUFRO teži sljedećim ciljevima i obvezuje
se na njihovo provođenje:


Poboljšanje komunikacije unutar IUFRO strukture,
kao i sa drugim znanstvenicima, studentima, šumarskom
operativom i javnošću, jasnije predstavljenje rezultata
znanstvenih istraživanja te njihova veća dostupnost.


Proširenje i produbljenje rada IUFRO organizacije
na sučelju znanost-politika, povećanjem znanstvenog
doprinosa međunarodnim procesima, konvencijama i
organizacijama; brzim odgovorima znanosti na problematiku
političkih odluka, proširenjem partnerstva i suradnje
sa međunarodnim organizacijama i procesima,
pružanjem znanstvenih informacija i političkih opcija.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Poticanje organizacija članica i vanjskih nositelja interesa
na obnovu i jačanje aktivnosti monitoringa šuma i
podržavanje takvih aktivnosti na svjetskoj razini.


Poboljšanje kapaciteta IUFRO organizacije za proširenje
članstva i osnove financiranja, kako bi se omogućila
podrška za puni raspon aktivnosti IUFRO-a, za
dobrobit šumarskih istraživača iz pripadajućih organizacija
članica IUFRO-a i konačno:


Promoviranje visokokvalitetnih istraživanja vezanih
za šume i proširenje kapaciteta IUFRO-a za interdisciplinarnu
suradnju, jačanje znanstvenih mogućnosti, povezivanje
rada IUFRO-a sa spomenutih šest tematskih
područja istraživanja, proširenje članstva i jasna identifikacija
problema u nastanku, te obrazaca koji se mijenjaju
u skladu s prilikama.


Prof. dr. sc. Davorin Kajba


PETI MEĐUNARODNI SIMPOZIJ O DABRU


Dubingiai, Litva


Peti međunarodni simpozij o dabru održan je od 20–23.
rujna 2009. godine u Litvi. Uz malo mjesto Dubingiai,
40 km sjeverno od litvanskog glavnog gradaVilniusa,
na obalama jezera izgrađen je i netom uređen kongresni
centar,u kojemu se održao spomenuti simpozij. Organizatori
simpozija,Vilnius University i Vytautas Magnus


University, na čelu sa predsjednikom organizacijskog
odbora Prof. dr. sc. AliusomUlevičiusom, potrudili
su se da sudionicima bude osiguran ugodan boravak i
uspješan rad. Mirno i vrlo luksuzno uređeno odmaralište
sa moderno opremljenom kongresnom dvoranom pružilo
je idealne uvjete za rad.Velik interes za izlaganja,
brojni kontakti s kolegama i prijateljima koji se bave
istraživanjima dabrova, i nadasve dobri uvjeti, osigurali
su popunjenost dvorane tijekom tri radna dana.


Na simpoziju je sudjelovalo 105 znanstvenika iz čak
22 zemalje Europe i Sjeverne Amerike. Četveročlanu
hrvatsku delegaciju predstavljali su djelatnici Šumarskog
fakulteta Zagreb u sastavu: prof. dr. sc. Marijan
Gru bešić,prof. dr. sc. Josip Margaletić, te dipl.
ing. Marko Vucelja i dipl. ing. Kristijan Tomlja nović
znanstveni novaci na zavodu za Zaštitu šuma i
lovno gospodarenje.


Slika1.
Prof. dr. sc. Josip Margaletić i prof. dr. sc. Marijan Gru bešić
uz nagređeni poster


Tematiku simpozija, posvećenog isključivo dabru,
organizatori su podijelili na četiri izdvojene cjeline,


Službeni logo održanog petog simpozija o dabru


gdje su istraživači svojim prezentacijama i izlaganjima
prikazali rezultate svojih istraživanja. Kroz izlaganja i
posterske prezentacije prikazana su najnovija dostig nu ća
iz sljedećih područja, odnosno cjelina:


1.Biologija dabra


Ova cjelina obuhvatila je prikaz najnovijih spoznaja
i dostignuća u istraživanju razvoja vrste kroz povijest,
proučavanje fosilnih ostataka, morfoloških i bioloških
karakteristika, razvojnih zakonitosti, kao i genetske
DNAanalize unutar populacija.


2.Populacija dabra


Iznesena predavanja unutar ove tematske cjeline
obuhvatila su uglavnom studije iproučavanja razvoja
populacija dabra u zemljama gdje je on tijekom druge
polovice i kraja 20. st. introduciran ili reintroduciran,
problematiku i zakonitosti širenja i povećanja brojnosti,
kao i neke od najčešćih uzroka smrtnosti unutar
jakih populacija na području zapadne Rusije.


3. Dabrovi i ekosustav


Prezentirani su radovi iz tematike međusobnog odnosa
dabra i fitocenoze, utjecaja dabra na ostali životinjski
svijet, povijest odnosa čovjeka i dabra, kao i
parazitologije dabra i ostalih glodavaca koji se sreću
ne posredno u dabrovom staništu.


4. Gospodarenje dabrom


Prezentirana istraživanja obuhvatila su problematiku
iz domene gospodarenja dabrom kao vrstom te pozitivne
i negativne posljedice gospodarenja riječnim tokovima
izravno na populaciju dabra. Unutar ove cjeline predstavljeni
su i rezultati našeg istraživanja u radu pod naslovom:“
The effect of regulation stream flows on the
beaver habitat in Croatia” (Utjecaj regulacije vodoto