DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 81     <-- 81 -->        PDF

519
vrsta koje je zabranjeno iskorištavati, uznemiravati i
ugrožavati njihova staništa. U Operativnom planu
uprav ljanja vukom u RH izrijekom stoji da se “iznimno,
krzno i lubanja odstrijeljenog vuka mogu ustupiti lovcu
koji je izvršio odstrjel ako je tako rješenjem dopustilo
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode; za-
molba za izdavanjerješenja podnosi se na obrascu koji
izdaje Ministarstvo; dopuštenjem se propisuju uvjeti
zadržavanja krzna i lubanje vuka, koji između ostalog
uključuju i zabranu njihova izlaganja, prodaje ili raz-
mjene, nuđenje na prodaju ili razmjenu i dr. u skladu s
odredbama Zakona o zaštiti prirode i Pravilnika o pre-
kograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama.
Uz prikaz stanja populacije i statusa zaštite vuka u
susjednim zemljama, Bosni i Hercegovini (brojnost po-
pulacije vuka pokazuje lagani porast i procjenjuje se na
600–650 jedinki uz godišnji ulov od 282 jedinke, uz
napomenu da je vuk u Republici Srpskoj nezaštićena
vrsta,a u Federaciji BiH lovostajem zaštićena vrsta) i
Sloveniji (stabilna populacija vuka u laganom porastu
iznosi 70–100 jedinki uz dozvoljeni godišnji odstrjel
od 15 jedinki) te provedbe i ocjene Plana upravljanja iz
2005. na punih 12 stranica uvršten je Operativni Plan
upravljanja vukom u Republici Hrvatskoj s pomnim
opisom svih aktivnosti, počevši od istraživanja i praće-
nja te očuvanja staništa do zahvata u populaciju vuka i
same provedbe Plana. Kako je Povjerenstvo za praće-
nje populacije velikih zvijeri dalo pozitivno mišljenje o
Planu, u skladu s člankom 96. stavkom 2 Zakona o za-
štiti prirode, 15.srpnja 2010. ministar kulture mr. sc.
Božo Biškupić donio je odluku o usvajanju Plana
upravljanja vukom u RH za razdoblje 2010. do 2015.g.
Alojzije Frković
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL MEETINGS
XXIII IUFRO SVJETSKI ŠUMARSKI KONGRES,
23–28. kolovoza 2010., Seul, Republika Koreja–
do sada održan najveći šumarski skup
Moto XXIII IUFRO svjetskog šumarskog kongresa
bio je “Šume za budućnost:održivost društva i oko li ša”,
domaćin je bila Republika Koreja.Kongres je održan u
najvećem multifunkcionalnom kongresnom i trgova-
čkom centru uAziji – COEX-u. Centar se prostire na
osam etaža, od kojih su četiri podzemne, a ukupne je po-
vršine 225 000 m
2
.Osim Konvencijske dvorane sadrži
još ukupno 89 dvorana za sastanke. Uz IUFRO organiza-
ciju, kao domaćin i organizator bio je uključen i Korejski
šumarski istraživački institut (KFRI). Republika Koreja
danas predstavlja 11-tu najveću ekonomsku svjetsku
silu, koja se spojem stare tradicije i novih tehnologija
transformirala u vodećeg gospodarskog diva (Slika 1).
Zadržavanjem svoje 5000 godina stare Konfucijevske
tradicije i jedinstvene kulture, uspjeli su i uz današnji
Slika 1. Spoj tradicionalnog i modernog Seula