DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 79     <-- 79 -->        PDF

PLAN UPRAVLJANJAVUKOM U REPUBLICI HRVATSKOJ
2010 – 2015.


Hrvatska je jedna od rijetkih europskih zemalja u
kojoj žive sve tri velike zvijeri – smeđi medvjed, sivi
vuk i euroazijski ris.Takvo stanje samo potvrđuje bogatstvo
i razmjernu očuvanost prirode u Hrvatskoj. Rezultat
je to brojnih čimbenika i okolnosti, a u središtu svih
njih je uvijek bio i bit će čovjek. Upravo je taj ljudski
čimbenikodlučujući u očuvanju prirode uopće, pa tako i
velikih zvijeri, odnosno vuka. Riječi su touredniceAne
Štrbenac iz predgovora Plana upravljanja vukom u
Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2010. do 2015. g. s
vizijom “jačanja svijesti o vuku i potpore javnosti vukovima
te osiguranja njihova dugoročnog očuvanja u Hrvatskoj”.
Iako se kao autore tekstova Plana uz spomenutu
urednicu vodi još desetak suradnika iz Državnog zavoda
za zaštitu prirode,Veterinarskog i Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, Uprave za lovstvo Ministarstva
regionalnog razvoja šumarstva i vodnog gospodarstva,
Uprave za zaštitu prirode Ministarstva kulture i dr.,Plan
upravljanja vukom izrađen je uz sudjelovanje predstavnika
svih interesnih skupina kroz zajedničke radionice
održane u Šibeniku 2007. i Zagrebu 2009.


U 2008. u Hrvatskoj procijenjeno 210 vukova


Obima 128 stranica velikogA4 formata Plan je podijeljen
u četiri osnovna poglavlja: Osnove za izradu plana
upravljanja, Ocjena provedbe Plana upravljanja vukom
iz 2005.g., Operativni plan upravljanja vukom i Nadzor
provedbe i revizije plana upravljanja. Najopsežnije je
prvo poglavlje u kojemu je obrađeno stanje vuka u Hrvatskoj,
točnije njegova rasprostranjenost, dinamika,
brojnost i trend populacije, kretanje vukova i struktura
čopora, stanište, te ugroženost vukova s dinami kom smrtnosti
u razdobljuod 1945. do 2008.g. Iz Plana je tako
vidljivo da je vuk u 2009.g. u Hrvatskoj bio prisutan na


2


17 187 km (31,9%površine kopna), a povremeno se
pojavljuje na još 7 230 km2(13,5%). Što se brojnosti
vuka u Hrvatskoj tiče,ona je u Hrvatskoj utvrđivana u
više navrata. Tako je početkom 90-ih godina prošloga
stoljeća bila najniža,s procijenjenih 20 jedinki,da bi tijekom
minule dvije dekade bila povećana za više od četiri
puta.Analizom prikupljenih podataka ona je u 2008.


g.procijenjena na 209 jedinki (najmanje 175 do najviše
244 jedinke) raspoređenih u pedesetak čopora, dostigavši
tako mogući kapacitet staništa. Najveći broj vukova
procijenjen je u Ličko-senjskoj županiji (54 vuka),
potom u Splitsko-dalmatinskoj (38 jedinki) itd.


Slika1.Naslovnica Plana upravljanja vukom u Republici Hrvat-Slika 2. Rasprostranjenost populacije vuka u Hrvatskoj 2009. g.
skoj 2010–2015. g. (Izvor: Oković 2010)