DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 28     <-- 28 -->        PDF

D. Pejnović, K. Krapinec, M. Slamar: LOVCI U HRVATSKOJ KAO SOCIJALNO-GEOGRAFSKASKUPINA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 461-474


Tablica 1. Broj lovaca te lovno-geografski i lovno-demografski intenzitet po županijama Hrvatske 2001. godine


Table 1 Number of hunters, hunting-geographic and hunting-demographic intensity by counties in Croatia in 2001


Prostorna jedinica
(Hrvatska, županije)/
Spatial unit
(Croatia, counties)
Broj
lovaca
2001./
Number of
hunters
in 2001
Lovno-geografski
intenzitet
(broj lovaca/
100 km
2
površine)/
Hunting-geographic
intensity (no. of
hunters/100 km2)
Lovno-demografski
intenzitet (broj lovaca/
1 000 stanovnika)/
Hunting-demographic
intensity (no. of
hunters/1,000
inhabitants)
Udio lovaca u
populaciji (1
lovac:broj stanovnika)/
Ratio of hunters
to general
population (no. of
persons per hunter)
Hrvatska/
Croatia 37 931 67,4 8,6 1:117
I – Zagrebačka 1 541 50,1 5,0 1:201
II – Krapinsko-zagorska 1 344 109,3 9,4 1:106
III – Sisačko-moslavačka 2 843 63,9 5,3 1:65
IV– Karlovačka 2 464 68.0 17,4 1:58
V–Varaždinska 703 55,8 3,8 1:263
VI – Koprivničko-križevačka 1 065 61,4 8,6 1:117
VII – Bjelovarsko-bilogorska 1 719 65,2 12,9 1:77
VIII – Primorsko-goranska 3 005 83,7 9,8 1:102
IX – Ličko-senjska 1 495 27,9 27,9 1:36
X –Virovitičko-podravska 521 25,8 5,6 1:179
XI – Požeško-slavonska 1 179 64,7 13,7 1:73
XII – Brodsko-posavska 2 122 104,7 12,0 1:83
XIII – Zadarska 1 046 28,7 6,5 1:155
XIV– Osječko-baranjska 2 736 65,9 8,3 1:121
XV– Šibensko-kninska 2 038 68,1 18,1 1:55
XVI –Vukovarsko-srijemska 2 407 98,3 11,8 1:85
XVII – Splitsko-dalmatinska 2 960 65,4 6,4 1:157
XVIII – Istarska 3 246 115,4 15,7 1:64
XIX – Dubrovačko-neretvanska 994 55,8 8,1 1:124
XX – Međimurska 1 353 185,3 11,4 1:88
XXI – Grad Zagreb 1 150 179,7 1,5 1:678


Izvor: Obrazac LOV-11, Statistički ljetopis RH 2001., Državni zavod za statistiku, 2002.


Source: Form LOV-11, Statistical Yearbook 2001, Central bureau of statistic, 2002


lovno-demografski intenzitet ponajprije je posljedica
prevladavajućih ruralnih karakteristika u navedenim županijama.
Tako u Ličko-senjskoj ruralna područja zapremaju
100 % površine, u Karlovačkoj 49,6 %, a u
Šibensko-kninskoj županiji 46,0 % ukupne površine.
Tome treba dodati i razmjerno istaknuto mjesto oružja u
sustavu vrijednosti stanovništva tradicionalnih regija u
sastavu tih triju jednica regionalne samouprave. Za razliku
od toga, najmanji lovno-demografski intenzitet karakterizira
dijelove Središnje Hrvatske, Grad Zagreb,
Varaždinsku, Zagrebačku i Sisačko-moslavačku županiju.
Takvo njihovo obilježje posljedica je kumulativnog
utjecaja više čimbenika, među kojimatemeljno značenje
imaju razmjerno velik broj stanovnika i viši stupanj urbaniziranosti.
Pritom postoji osjetna razlika između
Grada Zagreba (100%urbanog stanovništva) i ostalih,
naglašenije ruralnih, županija, s visokim udjelom ruralnih
područja u ukupnoj površini (od 49,0 %uZagrebačkoj,
preko 59,6%uSisačko-moslavačkoj, do 65,6%
ruralnih područja uVaraždinskoj županiji).


Heberlein i sur. (2002) dobili su signifikantnu
ovisnost koja ukazuje da udio ruralne populacije znatnije
utječe na povećanje udjela lovaca u stanovništvu
nego udio šumskog zemljišta.


S obzirom da u lovu, kao specifičnoj aktivnosti s
oružjem, mogu sudjelovati samo punoljetne osobe, pobližu
sliku o lovno-demografskom intenzitetu i potencijalu
pruža odnos između efektivnog broja lovaca i broja
punoljetnih stanovnika određenog prostora. Komparativna
analiza na razini županija pokazuje da na tisuću
potencijalnih lovaca u Hrvatskoj dolazi 10,8 efektivnih
lovaca. Pritom postoje osjetne razlike među županijama,
pri čemu se najvećim koeficijentom lovno-demografske
iskorištenosti ponovo izdvajaju Ličko-senjska,
zatim Šibensko-kninska i Karlovačka žu panija, a najmanjim
Grad Zagreb, teVaraždinska i Za grebačka županija
(Tablica 1).


Ovakva raspodjela koeficijenta iskorištenosti
lovno-demografskog potencijala odgovara općim zakonitostima
lovne aktivnosti. Slična istraživanja prove