DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 112     <-- 112 -->        PDF

valjujući ponajviše njemu, izgradnja
šumskih prometnica odlikovala se
izuzetnom kvalitetom, stalnim tehničkim
poboljšanjima i neprestanom
težnjom za smanjenjem troškova. Izgra
đene šumske prometnice drugih
iz vođača u pogledu kvalitete, pa i
es tetskog izgleda, nisu se mogle
uspo rediti s radovima Pogona za
građe vinarstvo pod njegovim rukovodstvom.
Zbog toga, za kvalitetno
izgrađene šumske prometnice može
se s punim pravom koristiti pojam
“Bruketine šumske prometnice”.
Upra vitelj Anton odista je živio za
svoj Pogon, pa je vrlo rijetkokoristio
godišnje odmore. Po funkciji
bio je stalni član Stručnog kolegija


U nedjelju 4. srpnja 2010. g.
umro je IvoDelajkovićdipl. ing.
šumarstva, uvaženi šumarski i drvno
industrijski stručnjak, član HŠDOgranak
Zagreb.


U ime HŠD-a, od pokojnog kole ge
oprostio se i na odar položio vi jenac
kolega RomanBiljakdipl. ing.


Ivo Delajković rodio se uVrbo vi


–Staro Petrovo Selo 26. 8. 1923. g.
u obitelji poljoprivrednika Marije i
Stjepana.


Osnovno školovanje završio je u
Vrbovi i realnu gimnaziju u Novoj
Gradiški, nakon čega je 1942. g. upisao
Poljoprivredno-šumarski fakultet
u Zagrebu gdje je diplomirao
1949. g.


Za vrijeme studija bio je demonstrator
i volonter kod profesora
Stanka Flogla, te pomagao studentima
za pripremu za polaganje is pita.
Već tad je pokazivao veliku
zainteresiranost za graditeljstvo u
šumarstvu: ceste, šumske željezničke
pruge, radničke nastambe i
upravne zgrade šumarija.


Po završetku studija radio je u
Šum sko-građevnom poduzeću No va
Gra diška, zatim u šumskoj građevins koj
sekciji u Kutini, te u DIP-u Novoselac,
DIP-u Sisak i Lič koj Plješivici.


područnog šumarstva i Upravnog


od bora na početku rada u Šumskom


gos podarstvuSenj.


Nakon gotovo tri desetljeća uspješnog
rukovođenja Pogonom za
građevinarstvo 1991. god. raspoređen
je na poslove stručnog suradnika
za građevinarstvo i investicije
Uprave šuma Senj do 1997. god.,
kada odlazi u mirovinu. Daljnje vođenje
Pogona za građevinarstvo
1991. god. povjereno je njegovom
is kusnom zamjeniku Branku Rogiću,
građevinskom tehničaru, koji
ga do danasjednako uspješno vodi.


U privatnom životuAnton je bio
uzorni suprug, otac i djed, iako mu
njegov velik angažman u poslu nije


IVO DELAJKOVIĆ (1923 – 2010)


Početkom 1953. g. postavljen je
za rukovoditelja Građevinskog
odje la u Vinkovcima. Tuje radio na
izgradnji šumarija u Lipovcu, Strošincima,
Gunji, Županji i Spačvi,
gdje se uz upravne zgrade rade naselja
za radnike i stručno osoblje,
skladište trupaca s kolosjekom,
Dom kulture, cesta Spačva – Otok i
željezničke šumske pruge.


Od 1956. do 1965.g. radi u Drv noj
Industriji Slavonija kao šef građevnog
odjela na investicijama i
unapređenju proizvodnje. 1963. g.
na kon osnivanja centra za razvoj
drv ne industrije (CDI) na inicijau
obiteljskom kruguostavljao puno
slobodnog vremena. U umirovljenič
kim danima, uz svakodnevne
ob veze, slobodno vrijeme najviše
posvećujeenigmatici, svojem velikom
životnom hobiju i uzornom
održavanju dijela parka Šumarije
Novi,kraj ulaza u njegov stan.


Pokopan je početkom veljače
2009. god. u dostojanstvenoj tišini
novljanskog groblja u nazočnosti velikog
broja svojih prijatelja, znanaca
te svojeobitelji, koji su mupoposljednji
put odali dužnu počast i zahvalu
za njegov doprinos u domeni
općeljudskih i stručnih vrijednosti.


Vice Ivančević


tivu Privredne komore i industrijskih
poduzeća slavonske regije Ivo
Delajković obavlja dužnost direktora
do 1973.g.Tada prelazi u Poslovno
udruženje drvne industrije u
Zagrebu, a zatim u Zajednicu šu-
mar stva, preradu i promet drvnih
pro izvoda i papira u Zagrebu, gdje
radi do umirovljenja 1988. g.


Ivo Delajković bio je vrstan stručnjak,
savjestan, marljiv i komu nikativan,
rado prihvaćen ne samo u
Slavonskoj regiji, već i šire, u cijeloj
struci. Svojim radom dao je velik
do prinos razvoju šumarstva i drvne
industrije.


Posebno je bio aktivan u Društvu
inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije, a odlaskom u mi rovinu
aktivno je sudjelovao u radu
HŠD Ogranak Zagreb, sudjelujući u
raspravama o aktualnoj problematici
šumarstva i drvne industrije.


Ostat će nam u sjećanju kao drag
i dobronamjeran kolega, a njegov
odlazak ostavlja u tuzi kćerku Viš nju,
sina Gorana s obitelji te ostalu
rod binu, kojima ovom prilikom is ka
zujemo iskrenu sućut.


Slava kolegi Ivi Delajkoviću.
Roman Biljak
Frane Grospić