DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 97     <-- 97 -->        PDF

nost imaju šume u urbanim područjima, te parkovi i
zaštićene površine, koje su prostor za komuniciranje,
informiranje i sastajanje korisnika.


U tijeku odvijanja sesije vodila se živa rasprava te je
naglašenoda urbano šumarstvo i gospodarenje šum skim
krajolicima predstavljaju najvažnije teme kulturalnog
i socijalnog gledišta šumarstva.


Posebice u Italiji, sa svojim mediteranskim obilježjem
“urbano šumarstvo” poprima veliko značenje, koji
se očituje u ublažavanju klimatskih promjena i sprječavanju
degradacije koje su stalna prijetnja.Ta tematika
bit će u središtu pozornosti na idućem EXPO-u, koji će
se održati u Milanu 2015. g. Nije slučajno da je “Europska
karta krajolika” predložena i potpisana u Firenci,
te da europska svijest o okružju ima snažniji
zamah nego drugdje u Europi.To je sinteza kulturalnog
izražaja, koji ima dugu prošlost i učvršćuje odnos
šuma-čovjek, čovjek-priroda.


Frane Grospić


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL MEETINGS
1
2


Ivan Martinić, Matija Landekić


INTERFORST 2010 – STRUČNI BAROMETAR AKTUALNOG
STANJAŠUMARSKE TEHNIKE


Članovi HŠD-a među više od 50.000 posjetitelja
INTERFORST 2010 je jasno pokazao novi duh op


vodećeg međunarodnog sajma šumarske tehnike
timizma u šumarskoj industriji. U postsajamskom biltenu
ističe se kako je prema nezavisnom istraživanju u
halama i na otvorenom prostoru izložbe čak 91 % izlagača
ocjenilo sajam kao vrlo dobar do izvrstan, a čak
98 % bi preporučilo Interforst svojim poslovnim partnerima.
Čak 89 % posjetitelja smatra Interforst ključnim
sajmom, a 97 % njih ocjelnilo je sajam vrlo dobrim do
izvrsnim.


Slika 1. (logo Interforsta 2010)


Slika2.
Interforst 2010 – uz domaće, bilo je čak 15 % inozemnih
posjetitelja; najveći broj tradicionalno je došao izAustrije,
Švicarske, Italije, Poljske i Francuske.


Vrhunska izložba i zadovoljni posjetitelji


Od 14–18. srpnja održan je na Minhenskom sajmu
(Messe München) 11. međunarodni sajam šumarske
tehnike Interforst. Među više od 50.000 posjetitelja
koji su pohodili ovogodišnju najveću izložbu šumarske
tehnike bili su i hrvatski šumarski stručnjaci u organizaciji
HŠD-a.


1


red. prof. Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; na studiju
Šumarstvo voditelj kolegija Management i poduzetništvo u šumarstvu,
Sigurnost pri šumskom radu i Šumarska politika i zakonodavstvo.


2


dipl. ing. šum., asistent Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


na kolegijima Management i poduzetništvo u šumarstvu, Organi


zacija proizvodnje u šumarstvu i Sigurnost pri šumskom radu.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Sagledano kroz najvažnije činjenice, ključne brojke
sajma su:


više od 50.000 posjetitelja iz 80 zemalja s 5 kontinenata


410 izlagača na 67,000 m2 otvorenog i zatvorenog
prostora


rast broja izlagača i zakupljenog prostora za više od
10 % u odnosu na rekordnu 2006. godinu


128 inozemnih izlagača iz 24 zemlje


bez hrvatskih predstavnika među izlagačima.
Po svojem konceptu Interforst nije predstavio samo
šumarske tehnologije i tehnike, već šumarsku industriju
u cjelini. Tehnološke cjeline bile su na sajmu organizirane
i razvrstane po sljedećim područjima:


Obnova i njega šuma


Zaštita šuma


Sječa i privlačenje drva


Operacije s oblovinom na stovarištima


Izgradnja i održavanje šumskih prometnica


Vozila za daljinski transport i druga transportna
sredstva


Priprema sječe na šumskim radilištima


Izrada sortimenata i primarna prerada drva


Zaštićene i rekreacijske šume, inženjerstvo ruralnih
područja i urbano inženjerstvo


Prikupljanje i distribucija podataka, upravljanje informacijama
i telekomunikacije u šumarstvu


Zdravlje i sigurnost pri radu i prva pomoć u nesrećama


Informacije i savjeti, konzultacije i usluge
U središte sajamskih zbivanja kao dodatna nova tema
sinergijskog značenja postavljena je ona naslova Uporaba
šumske mehanizacije.Tu su temu, ponajprije, nametnule
tržišne okolnosti vezane za ulaganja u šumske
strojeve, ali i njihovu isplativost u aktualnim gospodarskim
uvjetima.


Slika3.
Više od svega dobrom sajamskom ugođaju doprinosi originalno
predstavljanje regionalnih šumovlasnika na Dan bavarskih
šumovlasnika; pritom su posebno tradicionalna
odjeća i konjske zaprege činile nezaobilazan dio sajamskog
folklora.


Važno obilježje izloženih proizvoda, uz njihov širok
raspon bila su i brojna inovativna rješenja, od kojih
mnoga s kombiniranjem računalnih i komunikacijskih
tehnologija uz već potvrđene klasične pristupe i metode.


Prijem članova HŠD u direkciji sajma


Potvrđena kvaliteta minhenskog sajma i ove je go-
dine privukla veći broj hrvatskih šumarskih stručnjaka.
Četrdesetak njih, članova Hrvatskog šumarskog duštva
organizirano je posjetilo Interforst u subotu 17. srpnja.
Kako je bilo riječ o posjetu koji je unaprijed dogovoren s
direkcijom sajma, domaćini su nama u čast priredili polusatni
prijem prije samoga obilaska izložbe. Pritom je
hrvatske stručnjake pozdravila predstavnica tajništva
sajma. Istom su prilikom predstavnicima sajma uručeni
prigodni pokloni iz ruku tajnika HŠD-a Damira Delača.


Slika4.
Skupina hrvatskih stručnjaka tijekom obraćanja predstavnice
tajništva sajma u prijemnoj dvorani.


Vrhunska izložba i zadovoljni posjetitelji


Interfost 2010 zadovoljio je visoke stručne zahtjeve:
izlagalo se provjereno i već vrednovano, ali je također ponuđeno
mnoštvo inovacija, te su u svemu posjetitelji ma
dane sveobuhvatne stručne informacije. Svoje interese na
sajmu nisu zadovoljili samo šumarski profesionalci, već
također i privatni šumski posjednici, ali i veliki krug onih
čiji su interesi prema šumi vezani za različita šumarska
područja i poslove, npr. u korištenju ogrjevnog drva, uporabi
biorazgradivih ulja, izobrazbi šumoposjednika ili publiciranju
šumarske literature.


Ideju i koncept ovogodišnjeg Interforsta ponajbolje
izražava citat iz pozdravne izjave dr. Reinharda Pfeiffera,
upravitelja minhenskog sajma: “Šumarska struka
podliježe kontinuiranoj promjeni kao i ostala gospodarska
područja. Klasične šumarske struke kao prije, već
odavno nema. Mi kao organizatori promatramo prilagodbu
struke promjenama, kao našu zadaću. Prednost
Interforsta je ta, da je to sajam koji je adresiran na specifičnu
publiku. Stoga nam je uz kvantitetu, važna i
kvaliteta posjetitelja.”
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Kao tehničku interesantnost Interforsta 2010 valja
izdvojiti mogućnost on-line registracije i sustavprint at
home ulaznice. Takve su ulaznice opremljene barkodom
te se pri ulazu na sjam ne moraju zamjenjivati za
posebne sajamske ulaznice, već se izravno učitavaju na
kružnoj ulaznoj rampi.Tako su prilikom ulaza na sajam
izbjegnuta nepotrebna čekanja.


Slika5.
Značajnu zastupljenost velikih strojeva za rušenje i izvoženje
na sajmu pratile su mnoge demonstracije opreme i postupaka.Slika6.
Interforst tradicionalno svake četvrte godine nudi najveći
europski pregled šumarske mehanizacije i opreme namijenjene
malim vlasnicima šuma.


Optimizam se vratio u šumarsku industriju


Održavajući se svake četvrte godine, Interforst se s
pravom u području šumarske tehnike smatra važnim
stručnim barometrom. Pritom je jednako važno mišljenje
struke o tehnološkim trendovima, ali i o razvoju tržišta,
posebno u kontekstu kriznog razdoblja (2008. i
2009.) za ponuđače šumarskih strojeva i opreme.


3


Naime, prema anketama IFO instituta 2009. godina
bila je po svemu teška za ponuđače velikih šumarskih


3


http://en.wikipedia.org/wiki/Ifo_Institut_f%C3%BCr_
Wirtschaftsforschung


4


Final Report Interforst 2010, br. 18 od 18. 7. 2010.


strojeva. U 2009. godini, u odnosu na najbolju 2007.,


velik dio kupaca nije bio u mogućnosti realizirati plani


rane narudžbe, no unatoč tomu su ponuđači šumarskih
uređaja, strojeva i opreme prošli kroz gospodarsku
krizu s tek neznatnim gubicima narudžbi. Od Interforsta
2010. očekuje se važan signal koji bi potvrdio pretpostavke
da je za ponuđače šumarske tehnike i opreme
prevladano najgore krizno razdoblje.


Prema podacima koje je na sajamskoj konferenciji
iznio glasnogovornik savjetodavnog tijela izložbe,aktualno
stanje natržištu šumarskih strojeva moguće
je opisati sljedećim navodima:


u segmentu ponude velikih strojeva kao što su npr


strojevi za rušenje, izvlačenje ili kamioni za prije


voz drva, proizvođači su u posljednje dvije godine


bili pogođeni teškom krizom,

.


s druge strane, kod ponuđača velikih strojeva postoji
stanovita mjera optimizma; tako KWF statistika
strojeva, koja pokazuje ukupnu prodaju
strojeva za rušenje, izvlačenje i specijalnih šumskih
kamiona govori o gotovo udvostručenoj prodaji
strojeva ove skupine posljednjih mjeseci, iako je to
apsolutno gledano još daleko od prosjeka prijekriznih
godina, npr. 2007.,tvrtke koje su orijentirane na proizvodnju strojeva
za male privatne šume, kao i proizvođači šumarske
opreme širokog spektra, ustvari nisu imale bezuvjetno
loše godine,mnogi ponuđači šumarske tehnike iskoristili su zadnje
godine, da bi pokrenuli nove razvoje. Za
mnoge od njih cilj u proteklih godina nije bio proširiti
proizvodne kapacitete, nego zadržati tržišni
udio. U takvim okolnostima inovacije su od velikog
značenja i upravo za to je bilo vremena u mnogim
poduzećima.


Zaključno, prema naglascima iz završnog izvješća
oglasiti kraj krize na šumarskom tržištu strojeva je sigurno
u sadašnjem trenutku nerealno. U prilog takvoj
pretpostavći govore navedene činjenice koje prenosimo:iako će tržište drva trebati sve više neprerađenog
(sirovog) drva u idućim godinama javit će se manjak
raspoloživog sječivog drva, a to znači i manje
potreba za kapacitetima šumarske mehanizacije.
Takve okolnosti neće dozvoljavati nova ulaganja.prodaja novih strojeva gotovo je u pravilu po načelu
zamjenestaro za novouz nadoplatu. Iako će mnogi
kupci doduše kontinuirano obnavljati svoju mehanizaciju,
malobrojni će se, barem širom Europe,
odlučiti uložiti u proširenje kapaciteta.zamjenom staro za novo trgovina novim strojevima


će se u isto vrijeme izjaloviti. Tvrtke koje su iza


brale duga otplatna razdoblja pritom imaju dodatan


problem – da se tržišna vrijednost rabljenog stroja


nalazi dosta ispod polovice ostatka njegove knjigo


vodstvene vrijednosti.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Slika7.
Glavno je obilježje većine inovacijskih rješenja njihova
uska povezanost na računalne i komunikacijeke tehnologije.
Na slici je integralni računalno-laserski sustav za izmjeru
šuma.


banke su danas, više nego ikad, skeptične prema financiranju
strojeva za one koji po prvi puta ulaze u
šumarsko poduzetništvo. Novi poduzetnici su tada
obično kupci rabljenih strojeva na tržištu koje karakterizira
relativno jaka ponuda i mala potražnja.


Važno zaključno mišljenje vezano je uz investicijske
cikluse. Oni su kod šumarskih strojeva, posebno
strojeva za rušenje i izvlačenje stabala/drva relativno
kratki u usporedbi s građevinskom i poljoprivrednom5


mehanizacijom. Za pokretanje novog investicijskog
ciklusa u sljedeće 2-4 godine moraju biti ispunjene
dvije elementarne pretpostavke: tvrtke moraju ostvarivati
dobit (jer bez dobiti otplate nemaju smisla) i srednjeročno
mora biti osigurana visoka zaposlenost i
dobra iskoristivost strojeva.


Sajamski kongresni forum


11.izdanje Interforst-a još jednom je otvorilo mogućnosti
susreta predstavnika industrije, znantsvenika i
operativaca oko raznovrsnih tema, razmjene informacija
i rasprava oko perspektive, rješenja i scenarija u
okviru kongresnog foruma “Ekonomija šumarstva i
drva – danas i sutra – od lokalne do globalne razine“.


U okviru ovog foruma Bavarsko udruženje šumo vlas nika
i Ministarstvo za hranu, poljoprivredu i šumarstvo
Savezne pokrajine Bavarske organiziralo je dvodnevni
stručni skup “Priroda, šuma i tehnologija” koji se bavio
ulogom šume, šumarstva i prerade drva u očuvanju okoliša,
posebno zaštite tla i biološke raznolikost te klime.


Poruka je kongresnog foruma:Šume i drvo pripadaju
u budućnosti ključnim resursima, a šumarstvo
doprinosećim strukama, koje čine elementarni doprinos
postojanim i stabilnim gospodarstvima, kao
što doprinose i zaštiti klime i kvaliteti života.


6


Važan pečat sajmu dao je KWF koji je kao tradicionalni
stručni partner Interforst-a postavio više tematskih
izložbi na sajmu. Najveću pozornost privukle
su one vezane za sljedeće teme:“Šuma kao radno mjesto’’,


“Ogrjevno drvo kao područje biznisa’’,


“Informacijske tehnologije u logističkom lancu’’


“Osiguranje tereta’’.
U kongresnom dijelu KWF je zajedno sa suradničkim
institucijama (osigurajuće agencije, uduženja šumovlasnika
i dr.) organizirao rasprave o sljedećim temama:


“Zaštita tla pri uborabi šumarske mehanizacije – tko
bi trebao podnijeti troškove?“


“Kako optimizirati korištenje strojeva pri mehaniziranoj
sječi i privlačenju drva?“


“Što poduzetnici u šumarstvu moraju znati o kreditiranju?“


“Tržište ogrjevnim drvom – zlatni rudnik ili zamka
za šumovlasnike?“


Slika8.
Jedna od ključnih izložbenih cjelina s širokim rasponom najraznovrsnijih
proizvoda odnosila se na zaštitu zdravlja šumarskih
radnika i tehnička gledišta rada i sigurnosti u šumi.


Forstpraxis.de – sveobuhvatni portal za šumarsku
struku


Primjetan su dio sajamskog prostora zauzimali ponuđači
specijalizirane literature, ponajprije šumarskih


5
6


Zbog većih opterećenja, radni vijek šumskih strojeva je kraći, pa KWF = Kuratorium fürWaldarbeit und Forsttechnik = Njemački
su i investicijski ciklusi također kraći. kuratorij za šumske radove i šumarsku tehniku.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 101     <-- 101 -->        PDF

priručnika i časopisa, ali i računalnih aplikacija i internetskih
usluga. U ovom posljednjem segmentu zapaženo
je kao novi sveobuhvatan informacijski on-line
portal za šumare, šumarske poduzetnike i vlasnike


7


šuma prezentirao Forstpraxis.de. Dojam je da korisnik
forstpraxis.de na jednom mjestu na internetu pronalazi
povezane opsežne informacije vezane za gospodarenje
šumom. Prema viđenom ovaj internetski portal povezuje
novosti koje se stalno ažuriraju i trajne sadržaje
kao što su stručnih članci, opisi proizvoda i ostale informacije.
Članci su na portalu publicirani po stručnim
temama: šumarska politika, tržište drveta, ljudski resursi,
priroda i okoliš, energija iz drveta, izobrazba i
korisnici i dr. Postoje i specijalistički tematski prilozi
kao što su sječa stabala i transport, tržište drva i cijene
drva, šumska ekologija, zaštita šuma ili pošumljavanje.


Važnu ulogu na forstpraxis.de. ima cjeloviti kalendar
rokova osposobljavanja i treniga. Sortirane prema datumu
i vrsti tečajeva i stručnih događanja, ovdje se nalaze
sve važne informacije o priređivaču, mjestu, kao i
detaljne informacije o rokovima i načinu prijave. Korisnik
time može preko aktualnog planera rokova organizirati
svoje usavršavanje i daljnje obrazovanje.


Spomenuti portal u modulu “Informacije iz prakse
za praksu” donosi aktualne informacije o tržištu drva
čime omogućuje korisniku, primjerice, da svoje proizvode
(drvo) na najbolji mogući način priredi za prodaju
na tržištu. Korisnik ima mogućnost troškovno povoljno
organizirati svoju proizvodnju slijedeći naputke o organizaciji
šumarske tvrtke, šumarskom poduzetničkom go-
s podarstvu ili šumarskoj tehnici.


Portal forstpraxis.de. također veliku pozornost pridaje
temama zaštite na radu.Tako se na portalu izvještava
o aktualnim rezultatima u sprečavanju nesreća, o


Slika9.
Visoke srpanjske temperature koje su pratile ovogodišnji
Interforst svakako su „išle na ruku“ organizatorima bogate
ugostiteljske ponude na sajmu.


ergonomiji pri obavljanju šumskih poslova i o šumarskim
strojevima.Tu su i informacije koje pomažu korisniku
gospodariti šumom na okolišu prihvatljiv način,
kao primjer navode se šumarske tehnike čija je primjena
prihvatljiva za karakterisitke pojedinog tipa šumskog tla.


Rezime


Interforst 2010 u cjelosti je potvrdio epitet vodeće
medunarodne sajamske priredbe šumarske tehnike. Uz
najpotpuniji ovogodišnji pregled šumarskih strojeva i
opreme, poslovni učinci sajma bit će važan signal u sagledavanju
aktualnog stanja tržišta za cjelokupnu šumarsku
industriju.


I ovaj puta su sajamske izložbe bile dopunjene priređenim
kongresom i brojnim stručnim forumima.
Teme su bile raznovrsne i obuhvaćale regionalne i globalne
aspekte resursa, strategija i tržišta, ali su se pritom
usredotočile također i na razvoj u području
tehnike, logistike, zaštite na radu, energije i dr..


Sajam je potvrdio da komunikacija unutar struke
vjerojatno nikada još nije bila tako važna kao danas.
Teme kao što su veliki troškovni pritisci, niska ili nikakva
dobit s posljedicom opasno niske opskrbe vlastitim
kapitalom, uvijek novi zahtjevi zakonodavaca i naravno,
zahtjev prava javnosti na ‘’njihovu’’šumu, aktualniji
su nego ikad. Sve ove teme uspješno je spojila
šumarska struka pri čemu je Interforst 2010 bio idealna
platforma.Uostalom, 2011. je “Međunarod na godina
šuma”.Trebamo sve učiniti, da se šumarska tehnika
ne zaboravi!


http://www.forstpraxis.de/forstpraxis/inhalt/home.
html?redid=333836