DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 96     <-- 96 -->        PDF

romašena organskim supstancama imaju smanjenu
strukturalnu stabilnost i smanjenu mogućnost penetracije
i zadržavanja vode.Degradacija obuhvaća i šumske
površine, posebice opožarene, gdje postoji
objektivan opasnost od erozije.


Svi ovi argumenti upućuju na važnu ulogu šume za
prevenciju i ublažavanje rizika od degradacije i potrebu
poduzimanja adekvatnih uzgojnih mjera i pošumljavanje
područja koji ima povećani rizik od erozije i degradacija.


ErvedoGiordano,GiuseppeScarascia Mug no
sa:Klimatske promjene, protokol iz Kyiota


Na temu klimatskih promjena na III. kongresu bilo
je puno referata i rasprava. Sadržaj referata odnosio se
na: aktualno stanje šumskih zaliha Italije u svjetlu
novih podataka Nacionalne inventure šuma i šumskih
zaliha ugljika (INFC), analizu razmjene ugljika šumskih
ekosustava u eksperimentalnim stanicama u Italiji,
ulogu šumskog gospodarenja na ublažavanje problema
vezanih za klimatske promjene, odnos atmosferskog
zagađenja i šumskih ekosustava, odnos šumske vegetacije
i proizvodnje bioenergije.


Posebna pozornost posvećena je provođenju sporazuma
iz Kyiota, po kojemu se svake godine emisija stakleničkih
plinova treba smanjiti za 5 % u odnosu na
1990. g. Mnogi problemi ostaju otvoreni.


Grupa autora:Zaštita šuma
Da bi šume mogle obavljati svoje raznovrsne funkcije
(očuvanje varijabilnosti, zaštita tla i vode, produkcija
drvne mase, utjecaj na klimu, izgled okoliša,
rekreacija i dr.) važno je kakvo je njeno zdravstveno
stanje. Zdravstveno stanje talijanskih šuma vezano je
za neracionalno korištenje, te je također glede svog
geografskog položaja izložena patogenima porijeklom
iz stranih zemalja i kontinenata (primjer: Cryphonectria
parasitica na kestenu).
Posljednjih godina EU je donjela specifične norme
zaštite (EPPO), radi sprječavanja širenja organizama
koji su već identificirani u Europi. Značajne su mjere
izdavanja putovnica za biljke i fitosanitarnih certifikata
za komercijalni transport.
Klimatske promjene utječu na funkcioniranje ekosustava,
te na rasprostranjenost i djelovanje šumskih
štetnika. Tako na primjer borov četnjak (Traumatocampa
pytiocampa) u promijenjenim klimatskim uvjetima
napada na većim nadmorskim visinama, jer
promijenjeni uvjeti daju dovoljno temperature za let
ženki i razvoj larva.
Kao posljedica velikih suša potkornjak (Ips typographus)
sljedeće godine čini ogromne štete na smrekovim
sastojinama. Ne treba zanemariti ni stres kao
posljedicu zagađenja atmosfere, ponavljanih perioda
suše i povećanja temperature.


U zaključcima članka autori naglašavaju potrebu
stalnog monitoringa fitosanitarnog stanja i stvaranje
banke podataka radi omogućavanja multidisciplinarnog
istraživanja, a ne fokusiranje na pojedine čimbenike,
što ne daje korisne rezultate.


PiermariaCorona,StefanoBerti:Šumska pro iz
vodnja, certifikacija, uporaba drveta


U ovom članku autori su iznijeli sintezu statističkih
podataka posljednje Nacionalne šumske inventure i izloženih
podataka na III. kongresu.


Očite su velike transformacije proizvodnog sektora
talijanskog šumarstva u posljednjim godinama. Nove
funkcije, te kulturalna i socijalna uloga šume, odredili
su povećanje važnosti i složenosti cijelog sustava.


U makrosektoru šuma-drvo-papir u Italiji je zaposleno
oko 300000 djelatnika s učešćem od 0,9 % u nacionalnom
bruto produktu.


Oko 30 % površine Italije pokriveno je šumom s tendencijom
povećanja od 0,2 % godišnje. Ukupna drvna


33


masa od oko 250 m (150 m/ha) ima tendenciju rasta.
Na oko 80 % šumskih površina smiju se obavljatii
radovi iskorištavanja drvne mase, a na oko 40 % površina
šuma ne obavljaju se nikakvi uzgojni radovi. Godišnja
proizvodnja drveta za daljnju preradu stalno
opada. 9–10 milijuna kubika godišnje nacionalne pro iz
vodnje drvne mase podmiruje oko 20 % nacionalnih
potreba. Godišnji prirast talijanskih šuma daleko je
veći od korištene mase.
Korištenje vlastite drvne biomase za energiju za
sada ne prelazi količinu od 2,5 do 3 milijuna tona godišnje,
te je Italija najveći europski uvoznik energetskog
drveta. Sporedni šumski proizvodi (pluto,
kesten, gljive, mali šumski plodovi, aromatsko bilje i
dr.) i dalje predstavljaju značajan prihod. Certifikacija
za ove proizvode kao i za drvne proizvode uvjet je
za daljnji promet roba.


Fabio Salbitano, Giovanni Sanesi: Krajolik,
kulturalne i socijalne funkcije šuma


III.kongres šumarstva uTaormini u svom programu
je prvi puta u povijesti kongresa posvetio jednu sesiju
krajoliku, kulturalnim i socijalnim funkcijama šume,
što svjedoči o promjeni vrednovanja funkcija šume. U
toj evoluciji važnu ulogu ima činjenica, da je demografski
prirast u urbanim zonama jako porastao i u
2008. g. u Europi dosegao 75 %, s prognozom porasta
u 2020. g. na 80 %. U sedam najrazvijenijih država Europe
procjenjuje se porast stanovništva u urbanim zonama
na 90 % ukupnog stanovništva.Ta dinamika je
doprinijela činjenici da je posljednjih godina povećan
interes za šumske resurse.


Na internacionalnoj razini jasno se očituje uloga
šume za dobrobit i zdravlje čovjeka. Istaknutu važ