DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 93     <-- 93 -->        PDF

doči da lovci PGŽ s pravom ističu da u svojoj prirodnoj


baštini, u svojim lovištima, imaju sva tri krupna preda


tora, smeđeg medvjeda, sivog vuka i euroazijskog risa.
Knjigu “Vodič kroz lovišta”možemo podijelitiu dva


dijela, opći i posebni dio. Iz prvog poglavlja općeg dijela
koji nosi naslov Petnaest godina Lovačkog saveza PGŽ
(1994–2009) tako saznajemo da je Lovački savez kao
krovna udruga lovačkih društava županije osnovan
1994. i da danas, 15 godina kasnije broji 3.418 lovaca i
nešto manje od stotinu pripravnika organiziranih u 40
lovačkih društava iz Gorskog kotara, Hrvatskog primorja
i Kvarnerskih otoka. Društva gospodare s 28 otvorenih
zajedničkih (županijskih) lovišta i sa 16
otvorenih državnih lovišta/uzgajališta ukupne površine


258.962 ha. Od svog osnutka pa sve do danas,Savez
izuzetno mnogo napora ulaže u obrazovanje lovačkih
kadrova. Prosječno godišnje lovačke ispite položi oko
90 pripravnika te 15–20 lovočuvara i ocjenjivača trofeja,
tako da broj lovaca iz godine u godinu raste. Savez
i njegove članice uložili su značajne napore na izdavanju
prigodnih stručnih publikacija, knjiga i brošura, spomenica,
kataloga, monografija o pojedinim vrstama
divljači i sl. Stoga valja i u ovom prikazu istaći da se s
ukupno 26 naslova izdanih tijekom minulih 15 godina
rijetko može pohvaliti bilo koji od ukupno 21 županijskog
lovačkog saveza, pa i sam Hrvatski lovački savez.
Kako je to istakao autor ovog prilogaAnteŠoić,prof.,
inače tajnik Saveza, jedan je od ključnih problema s
kojim se Savez još uvijek susreće je pitanje izlovljavanja
nezavičajne divljači na Kvarnerskim otocima,
pogla vito na Cresu, Lošinju i Krku. Iako lovci u organizaciji
Saveza i uz potporu Županije čine velike napore
da se brojno stanje krupnih vrsta, poglavito divljih svinja,
stavi pod kontrolu, to se pokazalo teško provedivim.


Slijedi opširno poglavlje Obilježja Primorsko-goranske
županije, u kojemu su obrađeni smještaj i geografske
značajke županije, geoprometni položaj te
prirodnogeografske značajke.Teško se doimlje izneseni
podatak da prosječna naseljenost primjerice na čabar


2


skom području iznosi svega 18,5 stanovnika/km (u Hr


2


vatskoj 85,14/km).Demografska slika Gorskog kotara
je u cjelini nepovoljna. Godišnji prirast stanovništva je
minus 149, što govori o jakoj depopulaciji, uz sve prisutnije
napuštanje i propadanje malih sela i naselja. Da
po svojim prirodnim ljepotama i znamenitostima ova
županija spada u red najbogatijih (kažu i najljepših) u
RH govori podatak, iznesen u poglavlju Zaštićena prirodna
baština, da su na području te županije registrirani po
jedan strogi rezervat (Bijele i Samar ske stijene), nacionalni
park (Risnjak) i park prirode (Učka), 8 posebnih
rezervata, 4 spomenika prirode, 6 park-šuma i više značajnih
krajolika ukupne površine 27.600 ha ili 7,7 % po


vršine županije.Tom poglavlju valja dodati i onaj pod


naslovom Da nam priroda ne zanijemi, u kojemu se želi


podsjetiti lovce i sve ljubitelje prirode na proklamirane


“dane”, poput Dana planeta Zemlja, Svjetskog dana bio


loške raznovrsnosti, Dana planina, Dana šuma… Kako


svakog dana na globalnoj razini izumire gotovo stotinu
životinjskih vrsta,lovci su posebno upozoreni na Svjetski
dan životinja (4. listopada) na odavanje poštovanja
životinjama, posebno onima koje su u nas ugrožene,
poput tetrijeba gluhana, vidre, kamenjarke… Ne bez
razloga riječki je Savez proteklog proljeća pokrenuo široku
akciju utvrđivanja prisutnosti i preostale brojnosti
tetrijeba na pjevalištima Gorskog kotara te iznalaženju
mjera zaštite ove ptice-relikta.


Kako je riječ o knjizi namijenjenoj poglavito lovcima,
ne čudi da su poglavlja općeg dijelaVodiča poput:
Divljač i zaštićeni krupni predatori, Lov i korištenje divljači,
Načini lovljenja divljači i dr. najopsežniji i najiscrpnije
obrađeni (autori dipl. ing. šum. JosipTrohar
i AlojzijeFrković).Ako njima dodamo potpuno nova
poglavlja: Lovačka etika, ponašanje i lovački običaji,
Lovna kinologija (Josip Turina) i Lovno streljaštvo
(Mi loradŠepić)onda stoji opaska jednog od predstavljača
knjige da bi umjesto nazivaVodič knjizi bolje odgovarao
naslov Lovački priručnik. U uvjerenju “da će
novo izmijenjeno i dopunjeno izdanjeVodičamoći poslužiti
i kao lovački udžbenik, posebno za mlade lovce
pripravnike, ali i kao zanimljiv srednjoškolski priručnik
na satovima biologije”, bio je razlog više da se knjiga
otisne u novom suvremenijem formatu i s tvrdim koricama,
ali samo u nakladi od 1000 primjeraka.


Dok opći dio knjige zauzima ukupno 107 stranica,
posebni dio knjige koji sadržava kataloški prikaz svih
57 lovišta/uzgajališta ustanovljenih na prostoru PGŽ


2


(3.588km kopnenog dijela ili 6,3% površine Hrvatske)
predstavljen je na 133 stranice. Uz uvodne tekstove
posebno sročene za primorska lovišta (17
lovišta/uzgajališta ukupne površine 115.648 ha), goranska
lovišta (20 lovišta – 140.008 ha) i otočna lovišta
(20 lovišta/uzgajališta – 102.708 ha) za svako su lovište
dati, uz preglednu kartu (zemljovid) autora Borisa
Miklića ml., dipl.ing. šum., sažeti prikazi prirodnih
karakteristika lovišta, površina (ukupna/lovna), glavne
vrste divljači s naznakom lovnoproduktivnih površina
(LPP), matičnog fonda, prosječne godišnje dopuštene
odstrjelne kvote s naznakom CIC-ovih ocjena najjačih
trofeja. Uz prikaz glavnih vrsta spomenute su i sporedne
odnosno migratorne vrste, poput šljuke bene kao
jedne od atraktivnih vrsta za lovni turizam. Na istoj
stranici slijedi prikaz lovnogospodarske i lovnotehničke
opremljenosti lovišta te ono što je posebno interesantno
za inozemnu lovnu klijentelu – popratni sadržaji
u lovištu i u njegovu neposrednom okolišu (izletničke
destinacije, kulturni programi, značajnija prirodna baština).
Uz puni naslov i adrese ovlaštenika prava lova


upisane su i osobe za kontakt, s naznakom broja tele


fona i e-mail adrese. Svako je lovište predstavljeno i


prepoznatljivom fotografijom.