DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 89     <-- 89 -->        PDF

ŠUMSKO DRVEĆE I GRMLJE HRVATSKE


Knjiga prof. dr. sc. Joze Franjića i doc. dr. sc.
ŽeljkaŠkvorca Šumsko drveće i grmlje Hrvatskepr


venstveno je udžbenik koji će poslužiti izobrazbi studenata
Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
(prvostupnika, magistara-inženjera šumarstva i urbanoga
šumarstva, zaštite prirode i okoliša, magistara
struke i dr.). Ova je knjiga rezultat 20-godišnjih istraživanja
i snimanja flore. Nesumnjivo će knjiga biti od
koristi i u izobrazbi šumarskih tehničara, inženjera
agronomije, farmaceuta, biologa uopće i svih ljubitelja
prirode koji bi htjeli saznati nešto više o drvenastim
biljkama s kojima se susreću.Također se navode i niži
taksoni od vrste (podvrste, varijeteti, forme, križanci),
kao i neki uzgojeni taksoni (kultivari) koji daju kompletniju
sliku varijabilnosti i primjene neke biljne vrste.


U ovome udžbeniku prikazan je samo osnovni dio
sveukupnoga drvenastoga bilja Hrvatske, a u okviru varijabilnosti
vrste navedeni su i neki manje značajni i rijeđi
taksoni. Osim toga, prikazane su i neke najčešće i
najrasprostranjenije strane (alohtone) vrste drveća i grmlja
kako bi se dobio što cjelovitiji prikaz najznačajnijih
drvenastih vrsta hrvatske flore. Ukupno je detaljno obrađeno
183 vrste, a još je djelomično obrađeno 175 vrsta.


Budući da su slikovni prikazi u boji (621 slika) te
osim habitusa prikazuju i neke druge detalje (izbojak,
list, cvijet, cvat, češer, plod i dr.), moći će se na vrlo
jednostavan način doći do točne determinacije. Na
kraju knjige nalazi se kazalo znanstvenih imena, istoznačnica
(sinonima) i narodnih imena.


Također se u pripremi nalazi i udžbenik Šumsko zeljasto
bilje Hrvatske. S te dvije knjige bit će obrađen
velik broj biljnih vrsta i nižih taksona koje se danas
može sresti na području Republike Hrvatske, čime će
se značajno popraviti stanje u prisutnosti takve literature
na hrvatskome jeziku.


Ovaj udžbenik nikakonijeinepredstavljasveono
štobitrebaosadržavatiudžbeniko šumskome drveću i
grmlju. Onpredstavlja botanički priručnik zastudentei
priručnikzapraktičare šumarskeilinekedrugebiološkestruke,
gdjesevrlobrzomožedoćidotočnedeterminacije
vrsta i nižih taksona, osnovnih saznanja o
rasprostranjenosti, staništu, morfološkimznačajkama,
biologijivrste, varijabilnostivrstaimogućnostimanjihovogauzgoja
i primjene. Sasvimsigurnoon ćenaći
svojuprimjenuiizvangranicaHrvatske, što ćedonekle
opravdatiznatnaulaganjasvihsponzorakojisubilian


gažiraniokonjegovogatiskanja.
U poplavi prijevoda strane stručne literature iz ovo ga
područja bitna je značajka ove knjige što je ona dje lo
domaćih autora.
Knjiga se može kupiti na Šumarskom fakultetu u Zagrebu,
Svetošimunska 25, uz cijenu od 390 kn, plaćeno
općom uplatnicom ako se podiže osobno u Zavodu za
šumarsku genetiku, dendrologija i botanika ili uz istu cijenu
+ 35 kn za iznos poštarine, ako se dostavlja poštom.


Daniel Krstonošić, dipl. ing. šum.
Krunoslav Sever, dipl. ing. šum.
IvanaAlešković, dipl. ing. šum.