DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 61     <-- 61 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXXIV (2010), 387-394
UDK 630* 145.7 + 153 + 453 (001)


DINAMIKAPOPULACIJE INVAZIVNE VRSTE Cameraria ohridella Deschka
et Dimić (Lepidoptera: Gracilariidae) U SREDIŠNJOJ HRVATSKOJ


POPULATION DYNAMYCS OF INVASIVE SPECIES Cameraria ohridella Deschka
et Dimić (Lepidoptera: Gracilariidae) IN CENTRAL CROATIA


1 23


Aleksandar MEŠIĆ, Tanja GOTLINČULJAK, Tihomir MILIČEVIĆ


SAŽETAK: Rad donosi fenološke i biološke podatke za kestenovog moljca
minera u tri grada središnje Hrvatske – Zagrebu, Sisku i Čakovcu, prikupljene u
razdoblju od 2001–2008. godine. Suprotno dosadašnjim spoznajama, kestenov
moljac miner u središnjoj Hrvatskoj razvija četiri, a rijeđe tri generacije godišnje.
Let prve generacije leptira utvrđen je od posljednje dekade travnja do kraja
svibnja, dok je period leta druge generacije zabilježen tijekom lipnja i prve
dvije dekade srpnja. Treća generacija bilježi se od kraja srpnja do kraja kolovoza,
a četvrta generacija u drugoj polovici rujna. Tijekom osam godina istraživanja,
četvrta generacija izostala je samo jedne godine u dva od tri promatrana
grada. U provedenim istraživanjima zabilježeno je kako je druga generacija
kes tenovog moljca minera brojnija u odnosu na prvu i treću generaciju, dok je
četvrta generacija najmanje brojna. Uočeno je i da ženke prve generacijeodlažu jaja pretežito na listove donje trećine krošnje divljeg kestena. Ženke sljedećih
generacija odlažu jaja češće na više dijelove krošnje.


Ključne riječi: dinamika populacije, divlji kesten, trajanje razvojnih stadija


UVOD – Introduction


Početkom 1980-tih godinaSimova-Tošić iFi-bilježen je u Danskoj (Karsholti Kristensen
lev(1985) zabilježili su na području Ohridskog jezera 2003), južnoj Švedskoj (Gilbert i sur.2005), Ukrajini
u Makedoniji pojavu vrećastih mina na listovima div-(Akimov i sur.2003), zapadnoj Rusiji, Bjelorusiji i
ljeg kestena (Aesculus hippocastanum L.), koja je u Moldaviji (Gnienko 2004). U Hrvatskoj je kestenov
pojedinim godinama bila toliko intenzivna da je uzro-moljac prvi puta opisan 1995. godine (Maceljski i
kovala prijevremenu defolijaciju.DeschkaiDimić Bertić1995,Harapin1999).
(1986) su 1986. godine uzročnika ovih šteta opisali kao


Prije pojave kestenovog moljca minera, u Hrvatskoj
Cameraria ohridella Deschka et Dimić, jedinu vrstu


je zabilježeno nekoliko značajnih invazivnih vrsta – štetroda
Cameraria koja je do danas prvi puta opisana u


nika gradskog zelenila, poput mrežaste stjenice platane
Europi (Kenis i sur.2004).


Corythuca ciliataSay. (Maceljski iBalarin1972),


Od sredine 1980-tih do danas, kestenov moljac miner te bagremovih minera Parectopa robiniella Clemens
se iz Makedonije proširio gotovo po cijeloj Europi – sve (Maceljski i Igrc, 1984) iPhyllonorycter robiniellaCledo
Engleske (Mabbett2003, Strawi Bellett-mens (Maceljski iMešić,2001). Međutim, keste-
Travers2004,The United Kingdom Parliment2002), nov moljac miner danas je najznačajniji štetenik
Litve (Ivinskis iRimšaite2006), Španjolske (Vil-gradskog zelenila u Hrvatskoj (Mešić
.
, 2008).


i surlavaiDelEstal2003) iTurske, a 2003. godine je za-


Kestenov moljac miner razvija različit broj generaci ja


tijekom jedne vegetacije u različitim krajevima Euro pe.


Najčešće se smatra kako razvija tri generacije godišnje –
1


Doc.dr.sc. Aleksandar Mešić (amesic@agr.hr),
Agronomski fakultet, Zagreb
u Švicarskoj i Belgiji (DePrinsiPuplesine,2000,


2


Doc.dr.sc. Tanja Gotlin Čuljak (tgotlin@agr.hr),


Gilbert i sur.2003), Francuskoj (Guichard i Au-


Agronomski fakultet, Zagreb


gus tin 2002), Nizozemskoj (Ariëns 2004), Poljskoj


3


Doc.dr.sc. Tihomir Miličević (tmilicevic@agr.hr),
Agronomski fakultet, Zagreb
(Hu reji Kukuła-Młynarczyk2004), Austriji