DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 57     <-- 57 -->        PDF

D. Ballian, M. Memišević, F. Bogunić, N. Bašić, M. Marković, D. Kajba: MORFOLOŠKAVARIJABILNOST ... Šumarski list br. 7–8, CXXXIV (2010), 371-386


vrijednosti oko sredine posljedica je slučajnog varira-sta lužnjaka, odnosno o populacijama koje su pretrpjele
nja u populaciji (pogreška mjerenja) ili neslučajnih veliki antropogeni utjecaj, bilo je za očekivati odstupačimbenika
koji se očituju u slučajnom obliku. S obzi-nje pojedinih svojstava od normalne raspodjele, što
rom da se ovdje radi o ostacima nekadašnjih šuma hra-ipak nije utvrđeno (Tablica 6).


Analiza rezultata diskriminacijske analize


Analysis of results for discrimination analyses


Na temelju diskriminacijske analize po skupinama, vlastita vrijednost manja od 1, što znači da nema statiformiranim
na temelju zemalja podrijetla, kako je pri-stički značajne diskriminacije, tj. razdvajanja u skupine
kazano u tablici 7, utvrđene su tri funkcije kod kojih je po jednoj od funkcija.


Tablica 7. Diskriminacijska analiza skupina prema zemljama podrijetla


Table 7 Discrimination analysis of groups according to countries of origin


Funkcija
Function
Vlastita vrijednost
Own value
%Varijanse
% Variances
Kumulativni %
Cumulative %
Kanonička korelacija
Canonical correlation
1 0,444(a) 92,6 92,6 0,554
2 0,028(a) 5,8 98,4 0,164
3 0,008(a) 1,6 100,0 0,088


U analizi su korištene prve tri kanoničke diskriminantne funkcije.


Budući da nije došlo do očekivanog razdvajanja ze-analize, provedena je i diskriminacijska analiza promalja
po svom porijeklu diskriminantnom analizom, sječnih vrijednosti po populacijama, u cilju eliminacije
što je protumačeno utjecajem očigledno jake unutarpo-ovog utjecaja.
pulacijske varijabilnosti, kako su pokazale prethodne


Tablica 8. Diskriminacijska analiza skupina prema zemljama podrijetla na temelju srednjih vrijednosti po populacijama


Table 8 Discrimination analysis of groups according to countries of origin based on mean values per populations


Funkcija
Function
Vlastita vrijednost
Own value
%Varijanse
% Variances
Kumulativni %
Cumulative %
Kanonička korelacija
Canonical correlation
1 1,517(a) 70,9 70,9 0,776
2 0,518(a) 24,2 95,1 0,584
3 0,106(a) 4,9 100,0 0,310


U analizi su korištene prve tri kanoničke diskriminantne funkcije.Slika 8.
Kanonička diskriminacijska analiza skupina, prema zemljama porijekla, a na temelju srednjih vrijednosti
po populacijama


Picture 8 Canonical discrimination analysis of groups according to countries of origin and based on mean values
per populations