DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 55     <-- 55 -->        PDF

D. Ballian, M. Memišević, F. Bogunić, N. Bašić, M. Marković, D. Kajba: MORFOLOŠKAVARIJABILNOST ... Šumarski list br. 7–8, CXXXIV (2010), 371-386


CG 1 100 21,78 5,45 11,00 37,07 26,07 25,03
Ukupno 65 6500 18,15 4,65 8,04 49,10 41,06 25,64 79,95
K
12
BiH
Hrvatska
Srbija
CG
44
16
4
1
4400
1600
400
100
4,85
5,43
5,53
4,71
1,00
1,01
1,02
0,97
2,00
2,00
3,00
3,00
8,00
9,00
8,00
7,00
6,00
7,00
5,00
4,00
20,62
18,57
18,42
20,53
14,19
10,41
1,88
Ukupno 65 6500 5,03 1,04 2,00 9,00 7,00 20,70 171,83


Analiza oblika baze lista pokazuje da su prisutni svi
pretpostavljeni oblici, a da prevladava oblik pod brojem
9 koji ima najveću frekvenciju i da je tipičan za hrast
lužnjak u istraživanom području. Njegova frek ven cija
iznosi 41,1 %, dok je najmanje frekventan oblik lista označen
sa 1, sa svega 1 %.


U Bosni i Hercegovini također su prisutni svi pretpostavljeni
oblici baze lista, a najfrekventniji je također bio
oblik pod oznakom 9,s ukupno 45,2 %, a oblici označeni
sa 1 i 2 pojavili su se u ukupnom postotku od 0,9 %.
U Hrvatskoj je ukupno 32,5 % uzoraka imalo oblik baze
lista označenih s oblikom 9, a 2,6 % imalo je oblik označen
sa 1. S obzirom na oblik baze lista ispitivani uzorci
iz Srbije pokazali su nešto drukčije rezultate u odnosu na
uzorke iz drugih zemalja.Tako je skoro jednak postotak
imao oblik baze lista 3 (33,8 %) i 9 (32,3 %), a najmanje
je bilo oblika 8, svega 0,3%.


U Crnoj Gori oblici baze lista označeni sa 1, 2 i 8 se
uopće ne pojavljuju, dok su visoko frekventni oblici 4
(40,0 %) i 9 (37,0 %), a najmanje frekventan oblik bio


Tablica 5.Frekvencije pojedinih oblika baze lista za sve
ispitivane populacije


Table 5
Frequencies of some leaf base formations of all
tested populations


Oblik baze lista
Shape of leaf base
Frekvencija
Frequencies %
1 67 1,0
2 104 1,6
3 615 9,5
4 1099 16,9
5 261 4,0
6 249 3,8
7 833 12,8
8 599 9,2
9 2673 41,1
Ukupno
Total
6500 100,0


je pod brojem 7 (2,0 %), ali su ovi rezultativezani za
samo jednu populaciju. Dobiveni rezultati upućuju na
prisutnost hibridnih jedinki s hrastom kitnjakom.


Slika 6. Hrast lužnjak na planini Romaniji
Slika 7. Hrast lužnjak u Livanjskom polju


Figure 6Pedunculate oak on the Romanija mountain Figure 7Pedunculate oak in the Livno field