DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 54     <-- 54 -->        PDF

D. Ballian, M. Memišević, F. Bogunić, N. Bašić, M. Marković, D. Kajba: MORFOLOŠKAVARIJABILNOST ... Šumarski list br. 7–8, CXXXIV (2010), 371-386


Na analiziranom lisnom materijalu hrasta lužnjaka stova, što ukazuje da nije prisutna pojava hibridizacije
iz istraživanih populacija (Hrvatska, Bosna i Hercego-s hrastom meduncem (Quercus pubescens). Na slikama
vina, Srbija, Crna Gora) nije registrirana dlakavost li-4, 5, 6 i 7 prikazane su neke od istraživanih populacija.


Tablica 4.Deskriptivna analiza kvantitativnih varijabli cijelog skupa i analiza varijance


Table 4 Descriptive analysis of quantitative variables in the whole group and analysis of variance


Broj Broj stabala Srednja Standardna Min. Max. F -
Svojstvo Zemlja populacija Number vrijednost devijacija veličina veličina Raspon CV veličina
Trait Country No. of of Mean Standard Min. Max. Range CV F-
population trees value deviation size size value
K
1
BiH
Hrvatska
Srbija
CG
44
16
4
1
4400
1600
400
100
82,21
99,60
107,40
97,85
14,98
15,58
14,01
10,11
54,40
60,20
66,50
76,20
150,30
165,50
162,50
117,30
95,90
105,30
96,00
41,10
18,23
15,64
13,05
10,33
257,38
12,64
40,56
Ukupno 65 6500 88,28 17,48 54,40 165,50 111,10 19,81 772,68
K
2
BiH
Hrvatska
Srbija
CG
44
16
4
1
4400
1600
400
100
3,99
4,92
5,18
3,55
2,15
2,18
2,68
1,97
0,00
0,00
0,00
0,00
14,80
14,00
17,40
8,60
14,80
14,00
17,40
8,60
53,94
44,27
51,78
55,40
12,97
7,71
15,20
Ukupno 65 6500 4,29 2,24 0,00 17,40 17,40 52,28 97,23
K
3
BiH
Hrvatska
Srbija
CG
44
16
4
1
4400
1600
400
100
49,25
60,23
66,02
59,54
12,44
13,61
13,03
12,20
19,20
20,00
33,00
33,00
97,00
110,00
111,00
95,00
77,80
90,00
78,00
62,00
25,27
22,60
19,73
20,50
77,80
5,29
13,86
Ukupno 65 6500 53,14 14,02 19,20 111,00 91,80 26,38 444,66
K
4
BiH
Hrvatska
Srbija
CG
44
16
4
1
4400
1600
400
100
24,59
30,47
32,00
28,82
5,88
6,95
6,62
6,12
11,10
13,20
15,20
18,70
54,00
68,00
57,60
51,00
42,90
54,80
42,40
32,30
23,89
22,82
20,68
21,25
93,37
12,11
32,62
Ukupno 65 6500 26,56 6,84 11,10 68,00 56,90 25,76 466,65
K
5
BiH
Hrvatska
Srbija
CG
44
16
4
1
4400
1600
400
100
24,45
30,29
32,63
30,42
5,95
6,89
7,21
5,62
3,80
12,10
14,00
20,20
54,60
61,00
69,00
46,10
50,80
48,90
55,00
25,90
24,36
22,74
22,11
18,46
104,11
9,65
34,37
Ukupno 65 6500 26,48 6,95 3,80 69,00 65,20 26,24 492,16
K
6
BiH
Hrvatska
Srbija
CG
44
16
4
1
4400
1600
400
100
9,91
13,10
12,97
10,48
4,30
5,48
5,83
5,17
0,00
0,00
0,00
0,30
31,60
36,00
35,00
25,00
31,60
36,00
35,00
24,70
43,42
41,87
44,97
49,35
23,24
5,77
12,27
Ukupno 65 6500 10,89 4,95 0,00 36,00 36,00 45,49 204,92
K
7
BiH
Hrvatska
Srbija
CG
44
16
4
1
4400
1600
400
100
1,24
0,77
0,91
0,90
1,01
0,84
1,11
1,06
0,00
0,00
0,00
0,00
6,80
4,40
6,50
4,00
6,80
4,40
6,50
4,00
81,73
108,60
122,65
117,97
23,01
5,38
10,17
Ukupno 65 6500 1,10 1,00 0,00 6,80 6,80 91,14 93,70
K
8
BiH
Hrvatska
Srbija
CG
44
16
4
1
4400
1600
400
100
86,20
104,52
112,58
101,39
15,40
15,90
14,82
10,07
58,90
63,20
71,20
78,70
153,90
165,50
169,90
121,70
95,00
102,30
98,70
43,00
17,86
15,21
13,16
9,93
254,89
11,20
39,14
Ukupno 65 6500 92,57 18,06 58,90 169,90 111,00 19,51 805,99
K
9
BiH
Hrvatska
Srbija
CG
44
16
4
1
4400
1600
400
100
49,04
60,77
64,63
59,24
10,49
11,74
10,76
8,89
26,10
31,40
40,70
40,50
95,80
120,00
101,50
87,90
69,70
88,60
60,80
47,40
21,40
19,32
16,65
15,01
167,62
15,46
65,42
Ukupno 65 6500 53,04 12,29 26,10 120,00 93,90 23,18 638,17
K
10
BiH
Hrvatska
Srbija
CG
44
16
4
1
4400
1600
400
100
0,60
0,61
0,60
0,61
0,06
0,07
0,07
0,07
0,35
0,36
0,42
0,46
0,86
0,87
0,81
0,75
0,51
0,51
0,39
0,29
10,89
11,01
11,56
11,05
7,87
8,82
18,84
Ukupno 65 6500 0,60 0,07 0,35 0,87 0,52 11,00 16,70
K
11
BiH
Hrvatska
Srbija
44
16
4
4400
1600
400
17,62
18,86
20,18
4,66
4,14
4,98
8,04
9,51
11,06
49,10
39,90
38,33
41,06
30,39
27,27
26,45
21,94
24,65
28,10
14,79
3,82