DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 49     <-- 49 -->        PDF

D. Ballian, M. Memišević, F. Bogunić, N. Bašić, M. Marković, D. Kajba: MORFOLOŠKAVARIJABILNOST ... Šumarski list br. 7–8, CXXXIV (2010), 371-386


i nastojalo se da listovi budu ujednačeni, da imaju izražena
svojstva,koja će se analizirati, i to kako kod listova
unutar stabla tako i kod svih stabala iste populacije.


Ukupno je sakupljeno 19 500 listova sa 650 stabala
iz 65 populacija, kako je prikazano u tablici 1. Za analizu
je mjereno 10 listova po stablu, uz neophodnu selekciju
listova kako bi uzorak bio što homogeniji,
odnosno da razlike u svojstvima koja će se mjeriti budu
smanjene unutar jedinki.


Za mjerenje listova korištena je metodologija koju je
prikazaoFranjić(1993, 1994a, b, c, d; 1996 a, b, c, d),


Slika 2. Mjerena svojstva lista (Franjić 1993)


Figure 2Measured traits of a leaf (Franjić 1993)


Mjerena su sljedeće svojstva (Slika 2 i 3):
K – duljina plojke lista (mm)


1


K – duljina peteljke lista (mm)


2


K – duljina plojke od njezine baze do najšireg dijela


3


(sa desne strane,mm )
K – širina desne poluplojke na visini iz K3


4


K – širina lijeve poluplojke (mm)


5


K – usječenost lista od središnje žile (mm)


6


K – usječenost baze plojke (mm)


7


Izvedene su sljedeće karakteristike:
K – ukupna širina plojke lista u mm (K + K)


8 45


K – ukupna duljina lista(K + K)
K – odnos širine i duljine lista (K/K)


9 12


10 81


K – prosječna duljina režnja (K/K )


11 112


K – broj režnjeva sa desne strane (kom.)


12


K – ocjena dlakavosti (1 – nema, 2 – u pazuhu lista,


13


3 – na cijelom listu)
K – oblik baze lista, prema shemi (1–9) (Slika 3)


14


a modificiraoBašić i sur.(2007).Proširena je tako što
su osim svojstava koja ona koristi (a – duljina plojke
lista; b – duljina peteljke lista; c – udaljenost najšireg dijela
plojke od baze plojke; d - širina lijeve poluplojke;
e – usječenost lista od središnje žile; f – širina plojke
lista; g – usječenost baze plojke; h – broj režnjeva sa
desne strane, f/a – LL- indeks) uvedena još neka (širina
desne poluplojke na visini iz K3, te izvedena svojstva:
ukupna dužina lista, prosječna dužina režnja, oznaku
dlakavosti i oblik baze lista).


Slika 3. Oblik baze lista (Kremer i sur. 2002)


Figure 3Formation of leaf base (Kremer et al. 2002)


Mjerenje navedenih svojstava obavljeno je s preciznošću
od 1/10 mm, a ostale karakteristike procjenjivane
su okularno.


Mjereni morfološki podaci statistički su obrađeni
korištenjem paketa SPSS 15.0 for Windows (SPSS,
Inc. 2005).Analize obuhvaćaju:


– individualnu unutarpopulacijsku varijabilnost kvantitativnih
svojstava kroz deskriptivne pokazatelje:
srednju vrijednost, standardnu devijaciju, signifikantnost
značajnosti razlika i koeficijent varijabilnosti
(Sd/mean × 100);
– testove normalnosti raspodjele za kvantitativna
svoj stva;
– međupopulacijsku varijabilnost kroz standardne statističke
pokazatelje: srednju vrijednost, standardnu
devijaciju, standardnu grešku, minimalnu i mak simal
nu vrijednost i koeficijent varijabilnosti za