DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 48     <-- 48 -->        PDF

D. Ballian, M. Memišević, F. Bogunić, N. Bašić, M. Marković, D. Kajba: MORFOLOŠKAVARIJABILNOST ... Šumarski list br. 7–8, CXXXIV (2010), 371-386


47 Hrvatska Orlovac H47 45o 33’00’’ 15o 44’00’’ 112
48 Hrvatska Velika Gorica H48 45o 40’00’’ 16o 10’00’’ 98
49 Hrvatska Novska H49 45o 19’08’’ 16o 55’00’’ 143
50 Hrvatska Lipovljani H50 45o 26’00’’ 16o 49’00’’ 143
51 Hrvatska Okučani H51 45o 11’00’’ 17o 10’00’’ 95
52 Hrvatska Đurđenovac H52 45o 34’00’’ 18o 08’00’’ 97
53 Hrvatska Guševac H53 45o 13’00’’ 18o 29’00’’ 96
54 Hrvatska Spačva H54 45o 56’00’’ 18o 50’00’’ 85
55 Hrvatska Gunja H55 45o 05’23’’ 18o 49’ 11’’ 86
56 Hrvatska Morović H56 45o 02’00’’ 19o 11’00’’ 83
57 Hrvatska Dubica H57 45o 17’00’’ 16o 44’00’’ 98
58 Hrvatska Zdenački gaj H58 45o 37’00’’ 17o 04’00’’ 160
59 Hrvatska Ključevi H59 45o 11’00’’ 17o 21’00’’ 95
60 Hrvatska Vrbanja H60 45o 01’00’’ 18o 59’00’’ 85
61 Srbija Ristovača S61 45o 25’44’’ 19o 15’19’’ 75
62 Srbija Povoj S62 45o 15’34’’ 19o 29’15’’ 77
63 Srbija Morović S63 44o 58’30’’ 19o 21’34’’ 78
64 Srbija Paraćin S64 43o 52’01’’ 21o 22’00’’ 128
65 Crna Gora Danilovgrad CG65 42o 33’03’’ 19o 06’09’’ 113


Slika 1. Istraživane populacije hrasta lužnjaka (Q. roburL.)
Figure 1Analyzed populations of Pedunculate oak (Q. roburL.)


Lisni materijal skupljan je s kratkih plodnih izbojaka
(kratkorasta) adultnih stabala na osami ili stabala na rubovima
šuma, prema ranije utvrđenoj metodologiji, bu


dući su ranija istraživanja pokazala da je ovaj materijal


najpodobniji za morfometrijske analize, a dobro repre


zentira istraživane populacije (Trinajstić 1988,Franjić1994
a, 1996 a, 1996 c).


Sa pojedinačnog stablasabrano je po 30 listova, i to
sa plodnih kratkorasta i južno eksponiranog dijela krošnje.
Pri sabiranju materijala rađena je primarna selekcija