DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 47     <-- 47 -->        PDF

D. Ballian, M. Memišević, F. Bogunić, N. Bašić, M. Marković, D. Kajba: MORFOLOŠKAVARIJABILNOST ... Šumarski list br. 7–8, CXXXIV (2010), 371-386


MATERIJAL I METODE RADA– Material and methods
Tijekom ljeta i jeseni 2007. i 2008. godine (od poče-njaka koja su rađala sjemenom i da predstavljaju prirotka
srpnja do listopada) sakupljan je lisni materijal hrasta dnu populaciju.Također je kroz razmjenu dobiven herlužnjaka
na svim lokacijama u Bosni i Hercegovini,gdje barski materijal za analizu iz 16 populacija u Hrvatskoj,
je pronađeno u skupini najmanje 10 stabala hrasta luž-četiri iz Srbije i jedan iz Crne Gore (Tablica 1, Slika 1).


Tablica 1. Pregled istraživanih populacija


Table 1 Overview of analyzed populations


Red. br.
No.
Zemlja
Country
Naziv populacije
Population
Oznaka populacije
Sign
G. sjeverna širina
Latitude
G. istočna dužina
Longitude
Nadmorska visina
Altitude
1 BiH Donji Žabari - Pelagićevo BH1 45o 00’17’’ 18o 37’23’’ 82
2 BiH B. Brod - Zborišta BH2 45o 05’27’’ 18o 00’38’’ 84
3 BiH Brezovo polje-Vrsani BH3 44o 49’26’’ 19o 03’39’’ 84
4 BiH Brčko - Brka BH4 44o 53’49’’ 18o 42’17’’ 87
5 BiH Gradiška - Lipnica BH5 45o 06’64’’ 17o 18’63’’ 91
6 BiH Bijeljina Patkovača BH6 44o 43’50’’ 19o 13’30’’ 93
7 BiH Orahova BH7 45o 11’ 11’’ 17o 04’25’’ 96
8 BiH Janja Glavicica BH8 44o 36’40’’ 19o 11’55’’ 124
9 BiH Dubrave Srebrenik BH9 44o 49’06’’ 18o 34’ 11’’ 133
10 BiH Novi Grad (Bos. Novi) BH10 45o 02’29’’ 16o 26’06’’ 136
11 BiH Zvornik -Aluminij BH11 44o 25’01’’ 19o 07’22’’ 141
12 BiH Srbac BH12 44o 57’23’’ 17o 25’14’’ 142
13 BiH Knežica - B. Dubica BH13 45o 06’24’’ 16o 40’32’’ 145
14 BiH Zalužani BH14 44o 48’40’’ 17o 12’03’’ 146
15 BiH Rastavci - Prijedor BH15 44o 54’56’’ 16o 41’86’’ 147
16 BiH Prnjavor BH16 44o 51’49’’ 17o 40’42’’ 151
17 BiH Jelah BH17 44o 39’09’’ 17o 56‘ 46’’ 181
18 BiH Sanski Most -Vrhpolje BH18 44o 41’91’’ 16o 43’79’’ 190
19 BiH Živinice - D. Dubrave BH19 44o 27’58’’ 18o 41’09’’ 216
20 BiH Žepče BH20 44o 25’35’’ 18o 03’10’’ 224
21 BiH Ripač BH21 44o 46’31’’ 15o 55’55’’ 229
22 BiH Novi Šeher BH22 44o 30’09’’ 18o 02’02’’ 230
23 BiH KotorVaroš BH23 44o 39’07’’ 17o 21’35’’ 252
24 BiH Ključ -Velečevo BH24 44o 30’56’’ 16o 48’42’’ 260
25 BiH Mutnica - Cazin BH25 44o 58’55’’ 15o 50’54’’ 270
26 BiH BilaVoda -Vinac BH26 44o 15’48’’ 17o 17’08’’ 408
27 BiH Muhašinovići -Visoko BH27 44o 00’38’’ 18o 08’45’’ 413
28 BiH Kaćuni - Nezirovići BH28 44o 03’59’’ 17o 56’13’’ 443
29 BiH Drvar BH29 44o 23’39’’ 16o 21’54’’ 462
30 BiH Nević polje BH30 44o 11’46’’ 17o 42’ 11’’ 476
31 BiH Kiseljak BH31 43o 56’30’’ 18o 04’56’’ 477
32 BiH Bojnik - Sarajevo BH32 43o 52’41’’ 18o 17’34’’ 489
33 BiH Stojčevac - Ilidža BH33 43o 48’40’’ 18o 17’25’’ 506
34 BiH Brestovsko BH34 44o 00’29’’ 18o 01’30’’ 508
35 BiH Kopčić BH35 44o 06’00’’ 17o 26’31’’ 537
36 BiH Olovo BH36 44o 07’44’’ 18o 36’ 11’’ 542
37 BiH Lukavica - Sarajevo BH37 43o 49’26’’ 18o 21’58’’ 552
38 BiH Miljevina BH38 43o 31’06’’ 18o 38’56’’ 627
39 BiH Bosanski Petrovac BH39 44o 33’20’’ 16o 22’25’’ 672
40 BiH Posušje BH40 43o 27’62’’ 17o 19’42’’ 675
41 BiH Crni lug – Bos. Grahovo BH41 44o 01’05’’ 16o 38’24’’ 703
42 BiH Čađavica - Mrkonjić Grad BH42 44o 27’04’’ 16o 58’42’’ 753
43 BiH Knežina BH43 44o 01’40’’ 18o 44’53’’ 759
44 BiH Sokolac BH44 43o 55’17’’ 18o 48’53’’ 866
45 Hrvatska Motovunska šuma H45 45o 20’00’’ 13o 50’00’’ 90
46 Hrvatska Skakavac H46 45o 29’00‘’ 15o 42’00’’ 112