DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 46     <-- 46 -->        PDF

D. Ballian, M. Memišević, F. Bogunić, N. Bašić, M. Marković, D. Kajba: MORFOLOŠKAVARIJABILNOST ... Šumarski list br. 7–8, CXXXIV (2010), 371-386


Kada se u Bosni i Hercegovini govori o visokim šu-


mama, misli se ponajprije na visoke šume bukve, čiste i


mješovite šume jele i smreke; mješovite šume jele,
smreke i bukve, šume crnog i običnog bora, te šume hrasta
kitnjaka, dok su šume hrasta lužnjaka svrstane u
kategoriju ostale visoke šume zbog svoje zanemarive
po vršine (Stefanović 1986, Stefanović i sur.
1983). Prema podacima iz spomenute inventure (Matić
i sur. 1971), površina ostalih visokih šuma je 32 368 ha,
od čega je prema procijeni 31,7 % ili 10 261 ha otpada
na šume hrasta lužnjaka.


Za razliku od Matića i sur. (1971), Klepac
(1988) navodi da je sadašnja ukupna površina šuma hrasta
lužnjaka u BiH oko 30 000 ha. Najkvalitetnije šume
hrasta lužnjaka nalaze se u općinama Bosanski Šamac,
Bosanska Gradiška, Brčko i Bijeljina, a ukupna površina
lužnjakovih šuma na ovom području iznosi oko 14 000
ha. Najstarije šume hrasta lužnjaka nalaze se u općini
Bosanska Gradiška, i to s prosječnom drvnom zalihom


3


oko 315 m/ha. Ostatak čine privatne, manje, uglavnom
panjače hrasta lužnjaka diljem Bosne i Hercegovine.


S obzirom na ekologiju hrasta lužnjaka, te se šume
uglavnom nalaze u ravnicama, dolinama velikih rijeka,
te nekim od planinskih visoravni (Pintarić 2002,Stefanović
1986, Stefanović i sur.1983). Oko 5 %
po vršine Bosne i Hercegovine su ravnice koje su pogodne
za rast i razvoj šuma hrasta lužnjaka.Taj dio je kroz
povijest bio stalno izložen jakom ljudskom djelovanju,
što je utjecalo i na stanje šuma u tom području (Begović
1960, 1978). Danas u tom području imamo visokovrijedna
poljoprivredna zemljišta, i područja s urbanim
sredinama, koja su se razvijala na račun šuma hrasta lužnjaka.
Zbog tog antropogenog utjecaja, postojanje šuma
hrasta lužnjaka na tom području može se rekonstruirati
samo iz nalaza pojedinih starih stabala, kao što je slučaj
sa područjem Sarajevskog polja, gdje još obitava oko
100 do 150 starih stabala, te nešto više uz jugoistočni i
sjeverozapadni rub polja.


Hrast lužnjak u Bosni i Hercegovini prvi opisuje
Beckpl.Mannagette(1907) koji u svom djelu Flo ra
Bosne i Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, napominje
da lužnjak tvori slavonsku hrastovu šumu u
savskoj nizini i oko većih pritoka rijeke Save, kao u
mnogim drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, ali da
su to samo ostaci nekada velikih šumskih kompleksa,
kasnije ga spominje Šilić (2005). Uz Posavinu kao
glavno područje rasprostranjenja hrasta lužnjaka,vrlo su
interesantna i područja u dolinama većih rijeka, kao
Drine, Bosne, Lepenice, Lašve, Usore, Ukrine,Vrbanje,
Vrbasa, Une i Sane (Stefanović i sur.1983). Također
su interesantna i neka od kraških polja, te visoko planinska
Glasinačka visoravan (Jovančević 1966, 1968),


gdje nalazimo pojedina stabla ili manje skupine stabala.


Situaciju sa gospodarenjem ovim šumama otežava i vla


snička struktura ovih šuma, jer su većinom u privatnom


vlasništvu, te se njima ne gospodari na adekvatan način,


i u poodmaklom su stadiju degradacije.


Hrast lužnjak je u prošlosti na području Bosne i


Hercegovine bio ekonomski vrlo važna vrsta, zbog
čega ne bi trebalo da sekao slabo zastupljena vrsta “otpisuje”,
već bi bilo potrebno raditi na iznalaženju načina
da se ona ponovo unese na pogodna staništa,
posebno imajući u vidu da postoje velike neiskorištene
površine pogodne za osnivanje šuma hrasta lužnjaka u
Bosni i Hercegovini.


U Srbiji hrast lužnjak pokriva površinu od ukupno
32 400 ha,od kojih su 64 % državne, a 36 % privatne
šume. Ustanovljene su dvije sjemenske regije hrasta lužnjaka
i to Posavsko-podunavska regijai sjemenska regija
središnje Srbije. Posavsko-podunavska regija hrasta
lužnjaka obuhvaća najvrednije šume hrasta lužnjaka iteritorijalno
ona obuhvaća područje Vojvodine, zatim
šume na području Zemuna, Surčina, Palilule, Čukarice,
Obrenovca, kao i šume u slivu Dunava na području
Smedereva, Požarevca i Velikog Gradišta. Druga sjemenska
regija obuhvaća središnju Srbiju u kojoj hrast
lužnjak raste u dolinama rijeka.


Crna Gora nema suvislih sastojina hrasta lužnjaka, a u
ovim istraživanjima korištena su stara pojedinačna stabla
oko Danilovgrada, dok ih nalazimo i uz rijeku Bojanu.


U ovim istraživanjima krenulo se od pretpostavke
da će proučavanjem niza morfoloških svojstava lista
hrasta lužnjaka, na unutarpopulacijskoj i međupopulacijskoj
razini dobiti,pokazatelji varijabilnosti koji će se
koristiti u razdjelbi sjemenskih jedinica i pri korištenju
šumskog reprodukcijskog materijala, te kod aktivnosti
na očuvanju prirodnih populacija hrasta lužnjaka.


Samo postojanje varijabilnosti za analizirana svojstva
ukazuje na mogućnost njenog korištenja pri izvođe
nju šumsko uzgojnih radova, kao i kroz selekciju
najboljih individua za podizanje sjemenskih plantaža,
izdvajanja sjemenskih sastojina, grupa stabala kako je
to učinjeno u Hrvatskoj.


Cilj istraživanja bio je na egzaktan način utvrditi
unutarpopulacijsku i međupopulacijsku varijabilnost
istraživanih morfoloških svojstava hrasta lužnjaka višestrukom
multivarijatnom analizom. Krajnji rezultat
bio bi ujedno i veliki doprinos u poslovima na razdjelbi
sjemenskih jedinica hrasta lužnjaka, te manipulaciji
njegovim reprodukcijskim materijalom na znanstveno
prihvatljiv način. Također rezultati će omogućiti što
bolje provođenje aktivnosti na oplemenjivanju ove
vrste,kao i zaštiti autohtonog genofonda, kroz dinamičko
i statičko očuvanje, metodamaex situiin situ.