DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 113     <-- 113 -->        PDF

IN MEMORIAM
MLADEN TONKOVIĆ dipl. ing. šum. (1937 – 2010)


Prvoga dana mjeseca lipnja
2010. godine nakon duge i teške bo lesti
prestalo je kucati srce drago ga
nam kolege Mladena Tonko vića.


Život Mladena Tonkovića započeo
je 16. prosinca 1937. godine u
Tuzli (Bosna i Hercegovina). Mjesto
rođenja određeno mu je očevim
ži votnim pozivom koji je tada kao
šu mar službovao u Tuzli, a što je kas nije
postao i Mladenov odabir za nimanja.
Otac mu je bio poznati dipl.
ing. šumarstva Đuro, dok mu je maj ka
Ljerka, rođ. Borovečki, bila do-
ma ćica. I daljnji životni put bio mu je
određen očevim premještajima,pa je
osnovnu školu završio u Gospiću
1949. godine, a Gimnaziju “Dr. Ivana
Ribara” u Karlovcu 1957. godi ne.
Na kon toga upisao je Šumarski fakul
tet u Zagrebu na kojemu je apsolvirao
1961. godine. Diplomirao je 9.
siječnja 1964. godine. Kako je bio
sti pendist Šumskog gospodarstva
Kar lovac, zaposlio se 20. siječnja
1964. godine u Odjelu za uređivanje
šuma karlovačkog gospodarstva. Rad
u tom odjelu potrajao je do 1. svibnja
1975. godine kada postaje referent za
iskorišćivanje šuma Radne zajednice
zajedničkih poslova u istom gospodarstvu.
Na tom mjestu zadržao se do


14. veljače 1986. godine, a nakon to ga
do 31. prosinca 1990. godine radi
na poslovima organizacije, koordinacije
i pripreme rada na iskorištavanju
šuma u OOUR-u za iskorištavanje
šuma Karlovac. Nastankom javnog
poduzeća Hrvatske šume, u sastavu
Uprave šuma Karlovac obnavlja se
Šu marija Ozalj,koju kao iskusan inženjer
naš Mladen ustrojava i njo me
upravlja . Zadržao se u Ozlju od 1. siječnja
do 31. prosinca 1991. godine.
Ratne prilike koje tada vladaju u Hrvatskoj
određuju daljnju Mladenovu
sudbinu,pa od 1. siječnja 1992. go-
dine preuzima Šumariju Draganić u
kojoj je kao upravitelj bio do 28. veljače1993.
godine. S 1. ožujkom iste
godine postaje stručni suradnik
iskorišćivanja šuma u Proizvodnom
odje lu Uprave šuma Karlovac. Na
toj funkciji ostao je malo više od
dvi je godine, da bi od 1. srpnja
1995. do 31. ožujka 1996. godine
bio upravitelj Radne jedinice Mehani
zacijaKarlovac.


Od 1. travnja 1996. godine do
odlaska u mirovinuobnašao je funk ciju
savjetnika u Uredu upravitelja
Uprave šuma Karlovac. U mirovinu
je otišao 31. prosinca 2002. godine.


Kao vanjski predavač predavao je
organizaciju radu u šumarstvu učenicima
Šumarske škole u Karlovcu i to u
tri razdoblja (1979–1980, 1985–1989.
i 1996–1997). Svoje znanje i iskustvo
koristio je i kao član Republičkog
povjerenstva za mehanizaciju
u šumarstvu,čiji je član bio od 1977.
do 1989. godine, gdje je s ostalim
kolegama radio na uvođenju i kreiranju
mehanizacije u šumarstvu
(motorne pile, šumski traktori, ekipaže,
transport i dizalice), a taj tim
je projektiraoi mali šumski traktor
EKO u suradnji sa stručnjacima poduzeća
“Tomo Vinković” u Bjelovaru.
Od 1978. godine bio je član
Re publičkog odbora za natjecanje
šumarskih radnika Hrvatske. Za
svoj rad kao član središnjih žirija na
natjecanjima dobio je više priznanja
i nagrada.


Dugi niz godina sudjelovao je u
uređivanju informativnih listova
ŠG Karlovac “Šumar”i “Bilten”.


Aktivan je bio i u radu Hrvatskog
šumarskog društva. Tako je
1984. godine izabran za predsjednika
Društva inženjera i tehničara u
Karlovcu. Dužnost člana Predsjedništva
Saveza inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske
obnašao je od 1984. do 1988.
godine. Od 1996. do 2002. bio je
predsjednik Nadzornog odbora
HŠD-a ogranka Karlovac.


Kolegu Mladena pamtit ćemo
kao mirnoga i strpljivoga struč nja ka
i čovjekakoji je uvijek znao prona
ći rješenje u poslu, a također i
prenositi svoje znanje i iskustvo na
mlađe kolege.


Posljednji ispraćaj Mladena
Ton kovića uz velik broj rodbine,
pri jatelja i kolega bio je 4. lipnja
2010. godine na rimokatoličkom
grob lju Dubovac u Karlovcu.


Ovim putem izražavamo svoju
sućut njegovoj supruzi Klotildi,
sinu Željku i kćeriVlasti, snahi Jas ni,
zetu Mariju, unukama Moniki i
Karmen te sestriVesni.


Dragi Mladene, neka ti je laka
Hrvatska zemlja.


U ime Uprave šume Podružnice
Karlovac i Hrvatskog šumarskog
društva ogranka Karlovac
Oliver Vlainić,dipl.ing.šum.