DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 105     <-- 105 -->        PDF

Slika 6. Spomen-ploča Šumariji Petrova gora


“Šumarnik Franzoni je za spomenute šumare sastavio
nacrt instrukcije (naputak) po kojoj će oni biti
dužni podučavati dalje svoje podčinjene lugare.


U dijelu 1. članka “Instrukcije za šumare”šuma u
karlovačkom generalatu kaže se:


“Šumar se ima vazda sjećati svojih prisegom si nametnutih
dužnosti, te ima po svojem najboljem znanju i
savjesti revno i marljivo vršiti svoju službu...”.


Dana6. srpnja 1765. uslijedio je odpis carskog kraljevskog
dvorskog ratnog vijeća te je time prvi šumski
red za gornju ili tzv. karlovačku Krajinu bio odobren.”


Na sjećanje prvom upravitelju Uprave šuma u Karlovcu
šumarniku Dragutinu Franzoniju,šumariji i svim
šumarima Petrove gore otkriva se ova spomen-ploča.”


Zatim se nazočnima obratio voditelj Uprave šuma
Podružnice Karlovac Zoran Sabljarić, dipl. ing.
šum. Nakon pozdrava zamolio je dr. Milana Kruheka,
povjesničara, nekadašnjeg ravnatelja Instituta
za povijest Hrvatske i istraživača prošlosti Petrove gore


o kojoj je objavio povijesni vodič te pomagao šumarima
u istraživanju njihove prošlosti i IvanaBožičevića,
umirovljenog šumarskog inženjera i autora
stručnog članka o Karlovcu, središtu šumarstva Hrvatske
vojne granice (Šumarski list11–12/2005),da zajedno
s njim otkriju ovu spomen-ploču.


Otkrivanjem posljednje spomen-ploče završen je
svečani dio koji se nastavio druženjem svih gostiju pod
velikom nadstrešnicom na Muljavi.


Tekst: Oliver Vlainić, dipl.ing.šum.
Fotografije: InesVusić-Paunović, dipl.ing.šum.


NOVI DOKTORI ZNANOSTI – NEW DOCTORS OF SCIENCE


Dr. sc. Marko Zebec,dipl. ing.
šum. obranio je 19. travnja 2010. go-
dine disertaciju pod naslovom
“Morfologija i varijabilnost nizinskog
brijesta (Ulmus minor Mill.
sensu latissimo) u Hrvatskoj”, te
time stekao akademski stupanj doktora
znanosti, znanstveno polje šumarstvo.


Javna obrana disertacije održana
je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu, pred povjerenstvom u


sastavu:


Doc. dr. sc. Saša Bogdan, Šumarskifakultet,
Zagreb,predsjednik;


Dr. sc. MARKO ZEBEC


Izv. prof. dr. sc. Marilena


Idžojtić (mentor), Šumarski fa-


kultet,Zagreb,član;


Izv. prof. dr. sc. Zlatko Liber,
Prirodoslovno-matematički fakultet,
Zagreb,član.


Disertacija je opsega 142 stranice.
Tekstjedopunjensa23 slikovna
i 29 tabličnih prikaza te 267
naslova koriš te ne literature. Strukturalno,
radjepodijeljenu7 osnov nih
poglavlja: Uvod, Materijal i
metode, Rezultati istraživanja, Rasprava,
Zaključak, Literatura i Prilozi.
Uz navedena poglavlja, radu je