DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 103     <-- 103 -->        PDF

pada 1910. godine u Glini. Poljoprivredno-šumarski fakultet
u Zagrebu završio je 1941. godine nakon čega je
najveći dio svoje stručne karijere proveo na području
karlovačkog gospodarstva. Tako je od 1945. do 1947.
godine radio kao kotarski šumarski referent u Pisarovini,
1954. godine bio je privremeni upraviteljŠumarije
Karlovac, a od 1. kolovoza 1954. godine do osnutka gospodarstva
djelovao je u novoosnovanoj Šumariji Draganić,
gdje je otišao na vlastiti zahtjev vođen stručnom
željom da počne obnavljati zapuštene hrastove šume Pokupskog
bazena. Nastankom Šumskog gospodarstva
Karlovac 1960. godine nekoliko mjeseci je bio i vršitelj
dužnosti direktora, a od samog početka do odlaska u mirovinu
1976. godine radio je kao prvi čovjek struke, odnosno
tehnički direktor. Ugradio je svoje znanje i
iskustvo u izgradnju karlovačkog gospodarstva ne samo
na stručnom, nego i u organizacijskom, razvojnom i kadrovskom
području. Sve to ogleda se u mnogim pošumljenim
površinama karlovačkog područja, izgrađenom
mrežom šumskih prometnica,borbom za očuvanje šuma
Pokupskog bazena i stabilnom organizacijom 14šumarija.
Također je pomagao razvoj šumarske znanosti suradnjom
sa Šumarskim institutom u Jastrebarskom.


Uz rad u poduzeću veliki doprinos je dao i u Hrvatskom
šumarskom društvu u kojemu je bio dugogodišnji
aktivni član Upravnog i Nadzornog odbora te u Redakcijskom
odboru i Savjetu Šumarskog lista pa je višestruko
nagrađivan i proglašen zaslužnim članom društva.


Umro je 13. travnja 1999. godine u Zagrebu.
Zbog svega navedenog ovom spomen-pločom želi
mu se iskazati vječna zahvalnost od strane Uprave
šuma Podružnice Karlovac i Hrvatskog šumarskog
društva ogranka Karlovac.”
Spomen-ploču Srećku Vanjkoviću otkrio je njegov
dugogodišnji suradnik mr. sc. Ivan Mrzljak,dipl. ing.
šum. s kojim je puno surađivao,posebice na uzgajanju
šuma.
Sljedeća spomen-ploča postavljena je u spomen
upravne zgrade ŠG Karlovac na adresi Banija 29 u Karlovcu
gdje,je gospodarstvo djelovalo 30 godina. Predsjednik
ogranka ukratko je podsjetio na povijest zgrade:
“Nalazimo se pred zgradom sagrađenom 1872. go-
dine, a koja je bila dom Šumskom gospodarstvu Karlovac
od njenog osnutka 1960. godine do 1990. godine
kada je podignuta nova zgrada u kojoj danas djeluje
Uprava šuma Podružnica Karlovac. Zgradu je sagradila
obiteljThurn-Taxis koja je u njoj imala upravu svojih
imanja u Hrvatskoj.
I prije osnutka Šumskog gospodarstva zgradu je ko


ristila Šumarija Karlovac, tako da su Karlovčani i ranije
zgradu nazivali “Šumarija”. U njoj je nastajalo i
razvijalo se gospodarstvo, ali sve vrijeme boreći se s
nedostatkom prostora, koji je bio jedan od glavnih razloga
za njeno napuštanje.


Da se ne zaborave prva 3 desetljeća života u zgradi
iz koje se upravljalo Šumskim gospodarstvom Karlovac
postavlja se ova spomen-ploča.”


Spomen-ploču zajedno su otkrilidiplomiraniinženje rišumarstva
StjepanMikuc,prvi i višegodišnji komer cijalnidirektor
ŠG Karlovac,i DujoPavelić,upravitelj
šumarija Krašić i Jastrebarsko te direktor uzgojnog dijela
poduzeća u vremenu djelovanja gospodarstva.


Sljedeće dvije spomen-ploče postavljene su na Petrovoj
gori u predjelu Muljava.Uzvanicima koji su stigli
iz Karlovca pridružili su se gosti iz općina
šumarija Vojnić,Gvozdi Topusko.


Na zgradi lovačkog doma Muljava postavljena je
spomen-ploča u čast vrsnom uređivaču i uzgajivaču hrvatskih
šuma IlijiLončaru. Tekst za ovu ploču sastavio
je akademik Slavko Matić, koji je u svojim
znanstvenim uzgojnim radovima koristio i Lončarova
praktična i teoretska saznanja objavljena u više radova.
Životopis Ilije Lončara prezentirao je predsjednik karlovačkog
ogranka:


“Ilija Lončar rođen je 2.kolovoza 1890. godine na
obroncima Petrove gore u mjestu Slavsko Polje koje u


svojem nazivu čuva staro ime za tu goru, Slatska gora.


Slika 3. Pavelić, Vlainić i Mikuc kod spomen ploče


Potječe iz šumarske obitelji, a šumarstvo je završio da


upravnoj zgradi