DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 99     <-- 99 -->        PDF

a) Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana za
2009. god.
b) Izvješće Povjerenstva za popis imovine i potraži


vanja na dan 31. 12. 2009. god.
c) Šumarski list i ostale publikacije
d) Izvješće Nadzornog odbora
e) Rasprava po izvješćima i zaključci


5. Pripreme za 114. redovitu izbornu skupštinu HŠD-a
6. Pitanja i prijedlozi.
Ad 1. Zapisnik 3. sjednice Upravnog i Nadzornog
odbora HŠD-a, održane 26. studenog 2009. god. u prostorijama
Šumarskoga doma, objavljen u Šumarskom
listu 11–12/2009., dan je na usvajanje i jednoglasno je
prihvaćen.


Ad 2.Alpe-Adria, regionalno skijaško natjecanje šumara
Italije,Austrije, Slovenije i Hrvatske održano je 12.
i 13. veljače u mjestu ForniAvoltri, pokrajina Friuli
Venezia Giulia u Italiji. Opširnije izviješće o natjecanju
možete pročitati u Šumarskom listu 3–4/2010.
Kako je sljedeće godine Hrvatska domaćin ovoga
na tjecanja, i kako bi se što bolje predstavili, naknad no
će se formirati organizacijski odbor.Od 1. do 6. ožujka ekipa hrvatskih šumara, u organi


zaciji HŠD-a sudjelovala je na 42. EFNS-u u Ramsau


uAustriji. Uz natjecatelje i stručno vodstvo, kao već


ustaljene ekipe, ove godine pridružili su nam se do


predsjednik HŠD-a OliverVlainić, dipl. ing., te kao


potpora organizaciji toga natjecanja u Hrvatskoj


2013. godine, članovi Uprave Hrvatskih šuma d.o.o.,


Božidar Longin, dipl. ing. i Damir Felak, dipl. ing.


Kao i svake godine sudjelovali smo na stručnim


ekskurzijama, a od natjecateljskih rezultata svakako


treba spomenuti; Ivana Mihelčić osvojila je u svojoj


starosnoj kategoriji (21–30 god.) klasičnim stilom


srebrnu medalju; U starosnoj kategoriji 31–40 god.


Ana Crnković bila 8., Silvana Skender 13.,Andreja


Marincel-Ribić 24; Tijana Grgurić (41–50) 17., a


Ma rija Gubić (51–60) osvojila je 10. mjesto. Kod


muškaraca ističemo rezultate: klasičnim stilom 5.


mjesto Alena Abramovića (31–40 god.), 7. mjesto


Denisa Kauzlarića (21–30 god.) i 10. mjesto Franje


Jakovca u najbrojnijoj starosnoj kategoriji 41–50


god. (142 natjecatelja), a slobodnim stilom 4. mjesto


Mladena Šporera, kojemu je u zadnji čas izmakla


brončana medalja. No, i ostali su imali dobre rezul


tate unutar prve polovice natjecatelja, odnosne staro


sne kategorije. Glede rezultata štafeta, ženska štafeta


Hrvatska I (I. Mihelčić, S. Skender,A. Crnković)


osvojila je vrlo dobro 12., a Hrvatska II 36. mjesto,


dok je muška štafeta Hrvatska I (A.Abramović, D.


Kauzlarić, M. Šporer, B. Crnković) zbog greške u


trećoj izmjeni nažalost diskvalificirana (do tada je


držala 6. mjesto), a Hrvatska II (I. Rački, F. Jakovac,


A. Crnković, N. Vukonić) osvojila vrlo dobro 38.
mjesto). Iduće godine domaćin 43 EFNS susreta je
Oestersund – Švedska.Prihvatili smo zamolbu šumara iz Švicarske da 6. i 7.
svibnja 2010. ugostimo grupu od 20-tak kolega iz
KantonaAargau. Predviđeno je upoznati ih ukratko s
Hrvatskim šumarskim društvom te šumama i šumar stvom
Hrvatske. Na području UŠPBjelovar upoznat
će se s gopodarenjem lužnjakovim sastojinama, dok
će fakultetske lužnjakove šume upoznati u Lipovljanima.
Sljedeći dan će posjetiti Park prirode Lonjsko
polje i šumske lokalitete UŠPSisak.

U razdoblju od 27–29. listopada ove godine zajedno


s mađarskim partnerima (Mađarski šumarski institut


ERTI), Hrvatski šumarski institut Jastrebarsko orga


nizira međunarodno znanstveno savjetovanje pod


nazivom: FAGUS 2010 “Ima li bukva budućnost –


promjene, utjecaji i odgovori”.Zamoljeni smo za fi


nancijsku pomoć u obliku podmirenja troškova pri


preme i tiskanja 300 primjeraka zbornika sažetaka < br>
znan stvenogsavjetovanja.


Donesena je odluka da se odobri pomoć kroz tiska


nje (300) primjeraka zbornika sažetaka znanstvenog


savjetovanja.

Prihvatili smo ponudu kolega izAustrijskog šumarskog
društva za domaćinstvo skupa Mreža šumarskih
društava Europe.To je treći po redu susret predstavnika
eurpskih šumarskih društava. Prvi je 2008. go-
dine održan u Beču uAustriji, dok je drugi susret bio
na Islandu.Takav skup traje obično dva ili tri dana,
gdje prvi dan predstavnici svake zemlje predstave
svoje šumarstvo i iznesu najvažnije aktualnosti iz šumarske
struke. Slijedećeg dana zemlja domaćin organizira
stručnu ekskurziju.

Nedavno je tiskana knjiga prof. dr. sc. Ivana MartinićaUpravljanje
zaštićenim područjima prirode


–Planiranje, razvoj i održivost. Knjiga predstavlja
temeljni udžbenik, praktični priručnik i vodič
kroz zaštićena područja prirode, kako navodi autor.
Knjiga je namijenjena ponajprije studentima preddipilomskih,
diplomskih i poslijediplomskih studija
na Šumarskom fakultetu, ali i ostalima koji se bave
teorijskim i praktičnim pitanjima upravljanja zaštićenim
područjima prirode.

Akademik Slavko Matić izvijestio je o tiskanju
dvaju zbornika radova sa znanstvenih skupova
Znantvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti. Jedan je
“Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno
gospodarenje šumama u Hrvatskoj”, a drugi “Šume
hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim
uvjetima”. U prvoj knjizi obrađeno je gospodarenje
prebornim jelovim šumama na području
dinarskoga krša. Obrazlaže se zašto gospodarimo