DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Naši najuspješniji, nakon proglašenja rezultata, slijeva:AlenAbra-
mović, Ivana Mihelčić i Mladen Šporer
Start muških najecatelja slobodnim stilom (startalo je skupno 20tak
natjecatelja u 15 grupa, lijevo Blažimir Crnković br. 1095)


feta, ženska štafeta Hrvatska I (I. Mihelčić, S. Skender,


A.Crnković) osvojila jevrlo dobro 12., a Hrvatska II
36.mjesto, dok je muška štafeta Hrvatska I (A.Abramović,
D. Kauzlarić, M. Šporer, B. Crnković) zbog greške
u trećoj izmjeni nažalost diskvalificirana (do tada je držala
6. mjesto), a Hrvatska II (I. Rački, F. Jakovac, A.
Crnković, N.Vukonić) osvojila vrlo dobro 38. mjesto.
Na kraju ovog 42. EFNS susreta europskih šumara, u večernjim
satima ispod osvijetljene skijaške skakaonice
slijedilo je proglašenje rezultata toga dana, uz skokove
gostiju skakača i vatromet, skidanje zastave EFNS-a i
predaja šveđanima, domaćinima 43. EFNS-a te druženje
uz glazbu u obližnjem ugostiteljskom objektu.
H.Jakovac i J. Dundović
(Foto: O.Vlainić)
Zajednički snimak najboljih nakon proglašenja rezultata, slijeva Rudi
Kynast, predsjednik EFNS, Ivana Mihelčić (srebrna medalja) i dr.


ZAPISNIK


1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a,
održane 31. ožujka 2010. god. u Lovačkom domu UŠPDelnice
Nazočni: izv. prof. dr. sc. Igor Anić, Tibor Balint,
dipl. ing., Stjepan Blažičević, dipl. ing., mr. spec. Mandica
Dasović, mr. sc. Josip Dundović, mr. sc. Zoran Đurđević,
prof. dr. sc. Milan Glavaš, prof. dr. sc. Ivica
Grbac, Dubravko Hodak, dipl. ing, Hranislav Jakovac,
dipl. ing., mr. sc. Petar Jurjević, Čedo Križmanić, dipl.
ing., mr. sc. Josip Malnar, akademik Slavko Matić, Vlatko
Petrović, dipl. ing., Dragomir Pfeifer, dipl. ing.,
prof. dr. sc. Branimir Prpić, Branko Trifunović, dipl. ing,
OliverVlainić, dipl. ing., Ilija Gregorović, dipl. ing., dr.
sc.VladoTopić, Josip Maradin, dipl. ing., Damir Delač,
dipl. ing., Biserka Marković, dipl. oec.


Ispričani: Davor Beljan, dipl. ing., dr. sc. Miroslav
Benko, Davor Butorac, dipl. ing., izv. prof. dr. sc. Josip
Margaletić, Emilija Seidl, dipl. ing., Krunoslav Szabo,


dipl. ing., Biserka Šavor, dipl. ing., izv. prof. dr. sc. Ivica
Tikvić, Dražen Štrković, dipl. ing., Zdravko Vukelić,
dipl. ing.


Predsjednik HŠD-a mr. Jurjević pozdravio je sve
na zočne, a posebno domaćina voditelja UŠP Delnice
RobertaAbramovića, dipl. ing. Nakon pozdravnih riječi
domaćina predsjednik Jurjević je utvrdio kvorum i
jednoglasno je usvojen ovaj


Dnevni red:


1. Ovjerovljenje Zapisnika 3. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a. (Zapisnik je objavljen u ŠL 11–12/2009.)
2. Obavijesti
3. Aktualna problematika
4. Prihvaćanje izvješća o radu i poslovanju HŠD-a u
2009. god.


ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 99     <-- 99 -->        PDF

a) Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana za
2009. god.
b) Izvješće Povjerenstva za popis imovine i potraži


vanja na dan 31. 12. 2009. god.
c) Šumarski list i ostale publikacije
d) Izvješće Nadzornog odbora
e) Rasprava po izvješćima i zaključci


5. Pripreme za 114. redovitu izbornu skupštinu HŠD-a
6. Pitanja i prijedlozi.
Ad 1. Zapisnik 3. sjednice Upravnog i Nadzornog
odbora HŠD-a, održane 26. studenog 2009. god. u prostorijama
Šumarskoga doma, objavljen u Šumarskom
listu 11–12/2009., dan je na usvajanje i jednoglasno je
prihvaćen.


Ad 2.Alpe-Adria, regionalno skijaško natjecanje šumara
Italije,Austrije, Slovenije i Hrvatske održano je 12.
i 13. veljače u mjestu ForniAvoltri, pokrajina Friuli
Venezia Giulia u Italiji. Opširnije izviješće o natjecanju
možete pročitati u Šumarskom listu 3–4/2010.
Kako je sljedeće godine Hrvatska domaćin ovoga
na tjecanja, i kako bi se što bolje predstavili, naknad no
će se formirati organizacijski odbor.Od 1. do 6. ožujka ekipa hrvatskih šumara, u organi


zaciji HŠD-a sudjelovala je na 42. EFNS-u u Ramsau


uAustriji. Uz natjecatelje i stručno vodstvo, kao već


ustaljene ekipe, ove godine pridružili su nam se do


predsjednik HŠD-a OliverVlainić, dipl. ing., te kao


potpora organizaciji toga natjecanja u Hrvatskoj


2013. godine, članovi Uprave Hrvatskih šuma d.o.o.,


Božidar Longin, dipl. ing. i Damir Felak, dipl. ing.


Kao i svake godine sudjelovali smo na stručnim


ekskurzijama, a od natjecateljskih rezultata svakako


treba spomenuti; Ivana Mihelčić osvojila je u svojoj


starosnoj kategoriji (21–30 god.) klasičnim stilom


srebrnu medalju; U starosnoj kategoriji 31–40 god.


Ana Crnković bila 8., Silvana Skender 13.,Andreja


Marincel-Ribić 24; Tijana Grgurić (41–50) 17., a


Ma rija Gubić (51–60) osvojila je 10. mjesto. Kod


muškaraca ističemo rezultate: klasičnim stilom 5.


mjesto Alena Abramovića (31–40 god.), 7. mjesto


Denisa Kauzlarića (21–30 god.) i 10. mjesto Franje


Jakovca u najbrojnijoj starosnoj kategoriji 41–50


god. (142 natjecatelja), a slobodnim stilom 4. mjesto


Mladena Šporera, kojemu je u zadnji čas izmakla


brončana medalja. No, i ostali su imali dobre rezul


tate unutar prve polovice natjecatelja, odnosne staro


sne kategorije. Glede rezultata štafeta, ženska štafeta


Hrvatska I (I. Mihelčić, S. Skender,A. Crnković)


osvojila je vrlo dobro 12., a Hrvatska II 36. mjesto,


dok je muška štafeta Hrvatska I (A.Abramović, D.


Kauzlarić, M. Šporer, B. Crnković) zbog greške u


trećoj izmjeni nažalost diskvalificirana (do tada je


držala 6. mjesto), a Hrvatska II (I. Rački, F. Jakovac,


A. Crnković, N. Vukonić) osvojila vrlo dobro 38.
mjesto). Iduće godine domaćin 43 EFNS susreta je
Oestersund – Švedska.Prihvatili smo zamolbu šumara iz Švicarske da 6. i 7.
svibnja 2010. ugostimo grupu od 20-tak kolega iz
KantonaAargau. Predviđeno je upoznati ih ukratko s
Hrvatskim šumarskim društvom te šumama i šumar stvom
Hrvatske. Na području UŠPBjelovar upoznat
će se s gopodarenjem lužnjakovim sastojinama, dok
će fakultetske lužnjakove šume upoznati u Lipovljanima.
Sljedeći dan će posjetiti Park prirode Lonjsko
polje i šumske lokalitete UŠPSisak.

U razdoblju od 27–29. listopada ove godine zajedno


s mađarskim partnerima (Mađarski šumarski institut


ERTI), Hrvatski šumarski institut Jastrebarsko orga


nizira međunarodno znanstveno savjetovanje pod


nazivom: FAGUS 2010 “Ima li bukva budućnost –


promjene, utjecaji i odgovori”.Zamoljeni smo za fi


nancijsku pomoć u obliku podmirenja troškova pri


preme i tiskanja 300 primjeraka zbornika sažetaka < br>
znan stvenogsavjetovanja.


Donesena je odluka da se odobri pomoć kroz tiska


nje (300) primjeraka zbornika sažetaka znanstvenog


savjetovanja.

Prihvatili smo ponudu kolega izAustrijskog šumarskog
društva za domaćinstvo skupa Mreža šumarskih
društava Europe.To je treći po redu susret predstavnika
eurpskih šumarskih društava. Prvi je 2008. go-
dine održan u Beču uAustriji, dok je drugi susret bio
na Islandu.Takav skup traje obično dva ili tri dana,
gdje prvi dan predstavnici svake zemlje predstave
svoje šumarstvo i iznesu najvažnije aktualnosti iz šumarske
struke. Slijedećeg dana zemlja domaćin organizira
stručnu ekskurziju.

Nedavno je tiskana knjiga prof. dr. sc. Ivana MartinićaUpravljanje
zaštićenim područjima prirode


–Planiranje, razvoj i održivost. Knjiga predstavlja
temeljni udžbenik, praktični priručnik i vodič
kroz zaštićena područja prirode, kako navodi autor.
Knjiga je namijenjena ponajprije studentima preddipilomskih,
diplomskih i poslijediplomskih studija
na Šumarskom fakultetu, ali i ostalima koji se bave
teorijskim i praktičnim pitanjima upravljanja zaštićenim
područjima prirode.

Akademik Slavko Matić izvijestio je o tiskanju
dvaju zbornika radova sa znanstvenih skupova
Znantvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti. Jedan je
“Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno
gospodarenje šumama u Hrvatskoj”, a drugi “Šume
hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim
uvjetima”. U prvoj knjizi obrađeno je gospodarenje
prebornim jelovim šumama na području
dinarskoga krša. Obrazlaže se zašto gospodarimo


ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 100     <-- 100 -->        PDF

šumama i zašto je gospodarska šuma i sa stajališta
općekorisnih funkcija šume prihvatljivija od prašume.
U drugoj knjizi izlaže se aktualna problematika
gospodarenja i sušenje lužnjakovih sastojina,
kao posljedica promijenjenih stanišnih uvjeta, izazvanim
zahvatima u prirodi i globalnim zatopljenjem.
U dogovoru s Povjerenstvom za znantveni
rad Hrvatskih šuma d.o.o., knjige će prema tematici,
biti podijeljene po Upravama šuma i Direkciji.

Zahvalivši HŠD-u na pomoći pri tiskanju časopisa
Drvna industrija, Glavni urednik, prof. dr. sc. Ivica
Grbac izvijestio je kako je i taj list uvršten u najvišu
SCI znanstvenu kategoriju.Prof. dr. sc. Milan Glavaš najavio je 55. Seminar
bilj ne zaštite 2011. godine i zatražio pokroviteljstvo
HŠD-a. Isto tako najavio je i održavanje 6. Međunarodne
konferencije o ljekovitim gljivama.
Ad 3.


U organizaciji Šumarske savjetodavne službe (ŠSS),

10. ožujka u Šumarskom domu, održan je Okrugli
stol – Natura 2000. Na skupu su djelatnici Državnog
zavoda za zaštitu prirode, za predstavnike šumoposjednika,
iznijeli osnovne podatke o Naturi 2000. Na
tome su skupu djelatnici ŠSS informirali nazočne o
problemu vezanom uz Zakon o potporama, koji je u
fazi donošenja.Tim zakonom, usklađenim sa zakonodavstvom
EU, propisuju se potpore vezane za radove
u poljoprivredi i šumarstvu. U prvoj verziji
prijedloga ovoga Zakona pisanog u vrijeme postojanja
Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodnoga
gospodarstva, obuhvaćeni su i šumarski radovi. Razdvajanjem
istog Ministarstva na Ministarstvo poljoprivrede,
ribarstva i ruralnog razvoja i Ministarstvo
regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva,
ruralni razvoj preuzima kreiranje Zakona o potporama.
U novom prijedlogu Zakona ostale su samo
potpore za poljoprivredu, dok je sve vezano za šumarstvo
izbačeno. Prihvaćanje ovakvog Zakona
imalo bi nesagledive loše posljedice na gospodarenje
šumama, poglavito za šume u privatnom vlasništvu.
Nakon rasprave zaključeno je o tome izvijestiti resorno
ministarstvo, kako bi se na vrijeme reagiralo i
uvrstilo šumarske radove u Zakon o potporama.Uspješan rad Sekcija Hrvatskoga šumarskoga društva


ponukao nas je na prijedlog formiranja još jed ne Sek


cije.Sekcija za kulturu sport i rekreaciju objedi


njavala bi dosadašnje aktivnosti, koje su u sportskom


smislu bile izražene kroz sudjelovanje na europskim


(EFNS) i regionalnim (Alpe-Adria) natjecanjima,


kulturne aktivnosti, kao npr. Salon fotografija Šuma


okom šumara, rekreativne – Planinarsko društvo


Šumar i sl. te inicirala nove.


Jednoglasno je usvojen prijedlog za osnivanjem


Sek cije za kulturu sport i rekreaciju.Stigla je zamolba za financijsku pomoć našem kolegi
upravitelju šumarije Duga ResaVladi Starešiniću,
dipl. ing. šum., za sudjelovanje na maratonu
naAntarktiku. Ovaj naš proslavljeni maratonac time
bi postao jedan od samo nekolicine trkača koji su
istrčali maraton na svim kontinentima.
Odobrena je financijska pomoć u iznosu od 5.000
kuna.

U tijeku je postavljanje instalacija informatičke
opre me na 1. 2. i 3. katu zgrade Šumarskoga doma
koje koriste Hrvatske šume d.o.o. Od Uprave poduzeća
zamoljeni smo da sudjelujemo u dijelu troška.
Taj zahvat je namjenska prilagodba prostora potrebama
korisnika, međutim, kako će se ipak na kraju
povećati funkcionalnost, a time i vrijednost cijelog
objekta, pristali smo na sudjelovanje s 30 % troš kova
tog zahvata.
Upravni odbor se složio s ovim prijedlogom.Predsjednik ogranka Splita mr. sc. Zoran Đurđević,


izvijestio je o tiskanju Zbornika Zajednica udruga


inženjera grada Splita. Kako su šumari sastavni dio


ove udruge, zamolio je za financijsku pomoć sred iš


njice HŠD-a u iznosu od 10.000 kuna.


Zamolba je odobrena.

Povodom 40. obljetnice uređivanja Šumarskoga lis


ta, zbog svega što je prof. em. dr. sc. Branimir Prpić


dao šumarskoj znanosti, praksi i obrazovanju, Hr


vatsko šumarsko društvo inicira prijedlog da mu se


dodjeli Nagrada za Životno djelo.


Ova inicijativa je općim pljeskom prihvaćena. Zva


nični prijedlog trebalo bi Ministarstvu znanosti,


obra zovanja i športa (MZOŠ) uputiti Šumarski fa


kultet Sveučilišta u Zagrebu.


Uz zahvalu prof. Prpić je najavio 2011. godinu kao


Godinu šuma i predložio da se Šumarsko društvo


aktivno uključi u za to vezana događanja.

Predsjednica ogranka Bjelovar Marina Mamić, dipl


ing. i dopredsjednik HŠD-a, OliverVlainić, dipl. ing.


osvrnuli su se na novi Pravilnik o korištenju službe


nih vozila Hrvatskih šuma d.o.o. i postavili pitanje


korištenja istih za potrebe Šumarskog društva (oso


bna vozila za sudjelovanje na sjednicama UO HŠD-a


ili kombi vozila za stručne ekskurzije i sl.).


Predsjednik Jurjević rekao je da će o tome razgova


rati s Predsjednikom Uprave HŠ d.o.o. DarkomVu


letićem, dipl. ing.


Ad 4.


HŠD je i početkom 2009. godine organiziralo šumarsku
ekipu za nastup na 14.Alpe-Adria, zimsko-športskom
susretu šumara Austrije, Italije, Slovenije i
Hrvatske. Susret je održan 9. i 10. siječnja u Koruš koj
(Austrija) u mjestuWeissensee (Bijelo jezero).
Domaćin 41. Europskog šumarskog nordijsko-skijaškog
natjecanja od 8. do 14. veljače bila je Slovačka.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 101     <-- 101 -->        PDF

Mjesto održavanja ovog stručno-sportskog susreta
europskih šumara bilo je Donovaly, okrug Banska
Bistrica. Hrvatskoj ekipi ovo je bilo 12. sudjelovanje.
Na toj manifestaciji službeno je potvrđeno domaćinstvo
Hrvatske tome natjecanju 2013. godine. Od
Vlade RH dobili smo službenu potvrdu o prihvaćanju
pokroviteljstva nad ovom manifestacijom. O oba
natjecanja mogli ste više pročitati u ŠL1–2/2009.

U ponedjeljak 16. ožujka organiziran je inicijativni


organizacijski sastanak na kojemu su nazočili drža


vni tajnik Herman Sušnik, predsjednik Uprave Hr


vatskih šuma d.o.o. Darko Vuletić, predstavnik


HV-a, bojne za specijalna djelovanja u Delnicama,


gospodin Matić, Načelnik općine Mrkopalj gospo


din Butković, Hranislav Jakovac predstavnik Hrvat


ske u komitetu EFNS-a i tajnik HŠD-a Delač.


Odlučeno je da će organizaciju natjecanja preuzeti


Hrvatske šume d.o.o. i Hrvatsko šumarsko društvo.


U prostorijama UŠPDelnice 8. rujna 2009. godine


održan je sastanak inicijativnog odbora za organiza


ciju 45. EFNS-a, na kojem su nazočili državni tajnik


MRRŠVG Herman Sušnik, dipl. ing. šum., pred


sjednik HŠD-a mr. sc. Petar Jurjević, tajnik HŠD-a


Damir Delač, dipl. ing. šum., voditelj UŠPDelnice


RobertAbramović, dipl. ing. šum., šef odjela proiz


vodnje UŠPDelnice Denis Štimac, dipl. ing. šum. i


načelnik općine Mrkopalj Ivica Padavić. Predlo


žena je sljedeća organizacijska struktura:


Pokrovitelj– VladaRH


Počasni odbor tvore predstavnici: MRRŠVG, Pri


morsko goranske županije, Grada Delnica, Općine


Mrkopalj, Hrvatskih šuma d.o.o., Šumarskoga fakul


teta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog šumarskog in


stituta,Akademije šumarskih znanosti i HŠD-a.


Organizacijski odbor:


Predsjednik, državni tajnik MRRŠVG Herman Suš


nik, dipl. ing. Dopredsjednici, predsjednik Uprave


HŠ d.o.o., DarkoVuletić, dipl. ing., i voditelj UŠP


Delnice RobertAbramović, dipl ing.


Organizacijski odbor imat će 7 pododbora.

Hrvatsko šumarsko društvo bilo je uz, Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo regionalnog
razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva iAkademije
šumarskih znanosti, pokrovitelj znanstvenog
simpozija s međunarodnim sudjelovanjem, na temu


“Biološko-ekološke i energetske značajke amorfe u
Hrvatskoj”,koji se u organizaciji Hrvatskoga šumarskoga
instituta Jastrebarsko, Hrvatskih šuma d.o.o. i
Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije,
12. ožujka 2009. god. održao na Šumarskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Simpozij je otvorio
prof. dr. sc. Ante P. B. Krpan, njegov inicijator i predsjednik
Organizacijskog odbora. Cilj simpozija bio je
osnažiti znanja šumarskih strukovnih i drugih zainteresiranih
krugova, o biološkim i ekološkim značaj


kama te udomaćene biljne vrste, načinima suzbijanja
pri obnovi nizinskih šuma i mogućem proširenju dosadašnjeg
područja njenog korištenja. Ponajprije se
želi koristiti energetski potencijal amorfe, čime bi se
smanjili troškovi obnove nizinskih šuma, dobila nova
radna mjesta i okolišno čista energija. Izlaganja grupirana
u cjeline: Biološko-ekološke značajke amorfe,
Biomasa za energiju i Domaća iskustva, iznijeli su
znanstvenici i šumarski stručnjaci iz Mađarske, Bos ne
i Hercegovine i Hrvatske.

26. ožujka 2009. godine na Šumarskom fakultetu u
Zagrebu održan je seminar iz programa stručnoga
usavršavanja članova Komore za 2009. godinu, pod
nazivom Natura 2000 i šumarstvo u Hrvatskoj, u
svjetlu održavanja nacionalnih radionica vezanih uz
završnu fazu izrade prijedloga područja Natura 2000.
O zakonodavnom okviru i konceptu Nature u svom
izlaganju govorio je prof. dr. sc. Ivan Martinić. Na veo
je primjere i iskustva zemalja članica EU; pojas nio
je postupak uključenja u mrežu Natura 2000; s
potvrdom ulaska u EU, zemlja pristupnica predaje i
završeni prijedlog potencijalnih Natura 2000 područja.
Naglasio je da su u ovom slučaju u prednosti
zemlje manje biološke raznolikosti, jer to znači i
manju površinu zaštite. Istaknuo je konstataciju da su
mnoga područja mreže Natura 2000 u Hrvatskoj vrijedna
upravo zbog načina na koji se njima upravljalo
do danas. O načinu utvrđivanja i predlaganja šumskih
staništa i šumskih zajednica za mrežu Natura 2000
govorio je prof. dr. sc. Joso Vukelić. Predložena staništa
i šumske zajednice pregledno su prikazana u
knjizi “Šumska staništa i šumske zajednice u Hrvatskoj”
autora prof.Vukelića i suradnika. Knjiga prikazuje
sveukupnu šumsku vegetaciju hrvatske kroz
opis i prikaz rasprostranjenosti svake pojedine šumske
zajednice, odnosno šumskog stanišnog tipa,
prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa koja se koristi
u zaštiti prirode. Za svako šumsko stanište odabrani
su najznačajniji lokaliteti koji su zbog svoje
očuvanosti i reprezentativnosti predloženi za uključenje
u Nacionalnu ekološku mrežu, odnosno ekološku
mrežu Europske unije Natura 2000. Nakon predavanja
knjiga je podijeljena sudionicima seminara.

Utravnju 2009. godine na Šumarskom fakultetu Sve učilišta
u Zagrebu održana je Osnivačka skupština
Ekološke-sekcije HŠD-a, uz nazočnost 60-tak istaknutih
znanstvenika i stručnjaka s područja ekologije,
iz Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskoga
šumarskoga instituta Jastrebarsko, Ministarstva
regionalnog razvoja šumarstva i vodnoga
gospodarstva, Ministarstva kulture i Hrvatskih šuma
d.o.o.Na skupštini je izabran predsjednik Ekološke
sekcije, izv. prof. dr. sc. Ivica Tikvić. Utvrđen je op seg
aktivnosti kojima će se baviti sekcija, a to su: općekorisne
funkcije šuma, racionalno iskorištavanje


ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 102     <-- 102 -->        PDF

šumske biomase, hidrološka problematika nizinskih
šuma, pitanje zaštite prirode i ekološki problemi u urbanom
šumarstvu i dr. Ciljevi Ekološke sekcije os tva
rivat će se organiziranjem simpozija, znanstvenih
i stručnih rasprava, stručnih ekskurzija, izradom projekata
i izdavanjem stručnih publikacija. Usvojen je
program rada za 2009. godinu.

113. redovita sjednica skupštine Hrvatskoga šumarskoga
društva, održana je 5. lipnja 2009. godine u
dvorani Pučkog narodnog učilišta “Domoljub” u Koprivnici
s početkom u 10 sati. Ove godine Dani hrvatskoga
šumarstva osim Skupštinom Hrvatskoga
šumarskoga društva, obilježeni su natjecanjima šumskih
radnika Hrvatskih šuma d.o.o. U prepunoj dvorani
Pučkog narodnog učilišta s tristotinjak gostiju i
delegata Skupštinu je otvorio predsjednik HŠD-a mr.
sc. Petar Jurjević, pozdravivši uvažene goste i delegate,
a posebno saborskoga zastupnikaVlatka Podnara,
dipl. ing. šum., državnog tajnika Ministarstva
regionalnog razvoja šumarstva i vodnog gospodarstva,
Hermana Sušnika, dipl. ing. šum., sa suradnicima,
predsjednika Uprave Hrvatskih šuma d.o.o.,
DarkaVuletića, dipl. ing. šum., sa suradnicima, de-
kana Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
izv. prof. dr. sc. Andriju Bognara, goste iz Češke,
prof. dr. sc. Emila Klimu, profesora Šumarskoga fakulteta
u Brnu, i doc. dr. sc. Ladislava Sloneka savjetnika
generalnog direktora Slovačkih šuma.
Nakon službenog dijela kao stručna tema Skupštine
predstavljena je Studija restrukturiranja Hrvatskih
šuma d.o.o. Studiju pod naslovom Prijedlog strateškog
usmjerenja i modela reorganizacije Hrvatskih
šuma d.o.o., rad 39 autora iz Ekonomskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu i 13 drugih suradnika, predstavio
je mr. sc. Domagoj Hruška, suradnik na projektu.
Održana je i promocija knjige Božice Jelušić Kranželić:
Pogled stablu – Priče i pjesme o drveću te Izložba
fotografija Zvonimira Ištvana, dipl. ing. šum. U 19 h
upriličeno je, uz nazočnost ministra MRRŠVG Petra
Čobankovića, svečano otvaranje Dana hrvatskog šumarstva
2009. godine, s kulturno umjetničkim programom
i zajedničkom večerom. Sljedećeg jutra
počela su natjecanja šumarskih radnika i natjecanja u
gađanju glinenih golubova. Većina UŠPi ogranaka
HŠD-a predstavila se prigodnim štandovima.Povodom Dana hrvatskog šumarstva – 20. lipnja u
organizaciji HŠD ogranka Bjelovar, otvoren je 12.
lipnja 6. bjelovarski salon fotografija “Šuma okom
šumara”. Fotografije naših kolega šumara s područja
cijele Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije,
Mađarske, pa čak i Canade, izložene su u prostoru
bjelovarskog hotela “Central”. U organizaciji Veleposlanstva
Republike Hrvatske u Finskoj, Hrvatskog
šumarskog instituta Jastrebarsko i Hrvatskog
šumarskog društva Ogranak Bjelovar, otvorena je 1.


lipnja u dalekom Helsinkiju izložba pod nazivom


“Šuma okom hrvatskih šumara”.


U impozantnom prostoru Međunarodnog kulturnog


centra “Caisa”, izloženo je 110 fotografija od 52 au


tora, odabranih između 1245 fotografija s dosada


šnjih pet bjelovarskih salona fotografije “Šuma


okom šumara”. Financijsku potporu izložbi, uz spo


me nute organizatore, pružili su Hrvatsko šumarsko


društvo i Hrvatske šume d.o.o.Akademik Slavko Matić i Hranislav Jakovac ispred
AŠZ i mr. sc. Josip Dundović i Damir Delač kao
predstavnici HŠD-a, od 1–3. listopada sudjelovali su
na simpoziju Bavarske centralne mreže za marketing
i razvoj agrarnih sirovinaCARMEN u Straubingu.
Prvi dan održana je svečana sjednica na kojoj su dosadašnji
predsjednik gosp. Reinhold Erlebeck i tajnik
gosp. Werner Doeller predali dužnost novoizabranom
predsjedniku i tajniku. Prigodnim riječima na
dugogodišnjem uspješnom vođenju CARMENA
zahvali su im bivši i sadašnji mini star poljoprivrede i
šumarstva te bivši i sadašnji gradonačelnik Straubinga.
Na svesrdnoj pomoći Hrvatskoj na polju obnov
ljivih resursa, gospodi Erlbecku i Doelleru
za hvalio se mr. sc. Dundović. Nakon toga svečano je
otvoren 5. međunarodni sajam za obnovljive sirovine
i sunčevu energiju.Predsjednik Republike Hrvatske je na prijedlog


Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja,


odlikovao REDOM HRVATSKOGAPLETERA, za


osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske,


prof. dr. sc. Emila Klimu sa Šumarskoga fakulteta u


Brnu iVladimira Čambu, dipl. ing. šum., zamjenika


direktora direkcije za šumarsko istraživanje i eduka


ciju u Saveznom Ministarstvu poljoprivrede i šumar


stva, vodoprivrede i zaštite okoliša Republike


Austrije. Kako je inicijativu za odlikovanje ovih naših


istaknutih kolega šumara pokrenulo Hrvatsko šumar


sko društvo, svečanom uručenju odlikovanja, u sri


jedu 7. listopada u 12,30 sati, u Uredu predsjednika


RH, uz uže obitelji laureata i dekana Šumarskoga fa


kulteta u Brnu nazočili su i predsjednik HŠD-a, mr. sc.


Petar Jurjević i mr. sc. Josip Dundović.Hranislav Jakovac i Damir Delač, 9. i 10. listopada
sudjelovali su na sastanku KomitetaEFNS-a u
Ramsau uAustriji. Uz Ramsau, domaćina EFNS-a,
1–6. ožujka 2010. godine, predstavili su se švedski
Oestersund kao domaćin 2011., njemački Totdnau
2012. i hrvatski Delnice-Mrkopalj, 2013. godine.
Opći zaključak je da se pokuša proširiti broj zemalja
sudionica, koji za sada čine 24 Europske države.Hrvatsko šumarsko društvo bilo je suorganizator 20.
međunarodnog savjetovanja,koje je održano 16. listopada
2009. godine, u okviru 36. Međunarodnog
sajma namještaja, unutarnjeg uređenja i prateće indu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 103     <-- 103 -->        PDF

strije,Ambienta 2009., pod naslovom,Drvo je prvo


– novi materijali, kvaliteta i dizajn proizvoda.

U organizaciji Hrvatskog šumarskog instituta i Hrvatske
komore imženjera šumarstva i drvne tehnologije
(HKIŠDT), 28–29. listopada 2009. godine na
Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, povodom
obilježavanja 50. obljetnice šumskog sjemenarstva
u Republici Hrvatskoj, održano je Znanstveno
stručno savjetovanje s međunarodnim sudjelovanjemUloga
i značaj šumskog sjemena u obnovi
šuma. Uz Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva
i vodnoga gospodarstva, Šumarsku savjetodavnu
službu iAkademiju šumarskih znanosti, HŠD je
pokrovitelj ovoga savjetovanja. Kao pokrovitelji
prihvatili smo zamolbu Instituta za podmirenjem dijela
troška tiskanja sažetaka i promidžbenog materijala
ovoga Znanstveno stručnog savjetovanja.Održane su tri sjednice Upravnog i Nadzornog odbora
HŠD-a i to: 19. ožujka 2009. god. u lugarnici
Krušak UŠP Zagreb, 24. rujna 2009. god. u lugarnici
Kontijašumarije Poreč, UŠPBuzet i 26. studenog
2009. god. u prostorijama Šumarskoga doma.
Sve tri Sjednice imale su stručne teme.


Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne


tehnologije (HKŠDT) – problematika i osvrt na


dosadašnji rad.Ova tema inicirana je zbog važno


sti Komore kao dugo željene institucije kojom šu


marski i drvni stručnjaci dobivaju dignitet i priliku


da se na tržištu rada, kao ovlašteni inženjeri, izbore


za poslove iz svoje domene. Drugi motiv za odabir


ove teme za raspravu na Sjednici su pisma, koje su


kolege Darko Posarić, dipl. ing. šum. iz UŠPVin


kovci i Darko Cvijić, dipl ing. šum. kao predsjednik


Sindikata inženjera i tehničara šumarstva, uputili


predsjedniku Komore, na znanje HŠD-u, s kritičkim


stavovima o radu Komore.


Stručnom temom 2. Sjednice, Osvrt na Studiju


Ekonomskog fakulteta “Poslovno upravljanje i


organizacijsko strukturiranje H.Š. d.o.o.” HŠD


se uključilo u aktualan proces restrukturiranja Hr


vatskih šuma d.o.o. Na toj sjednici usuglašeni su


stavovi o toj problematici i poslani Upravi Hrvat


skih šuma d.o.o.


Povodom jubileja, 40. godina uređivanja Šumar


skoga lista prof. em. dr. sc. Branimira Prpića,


upriličena je stručna tema Sjednice. Branko Meštrić,


dipl. ing. izložio je najvažnija događanja i promjene


koje su obilježile ŠLu prethodnih 40 godina, dok je


mr. sc. Petar Jurjević napravio presjek Uvodnika ŠL


u kojima prof. Prpić komentira i kreira aktualna šu


marska događanja i politiku. Čestitajući muna ovom


izuzetnom jubileju, posebno je istaknuo stručnost,


raznovrsnost, aktualnost, beskompromisnost i hra


brost, koju je glavni urednik kroz svoje Uvodnike, ali


i cijelu uređivačku politiku lista, iskazivao u ovih


burnih 40 godina. Cjelokupni njegov životni opus
bio je posvećen zaštiti, ne samo šuma, već cjelokupne
prirode i okoliša, kojima se danas tako ponose
neke novonastale institucije i pojedinci.

Na zgradi Šumarskoga doma izvršeni su radovi sanacije
od vlage i bojanje podrumske sale s ulaznim
prostorom. Izrađen je plan evakuacije za cijelu
zgradu, kao i za pojedine korisnike.Uz redovito ažuriranje postojećeg WEB sustava
HŠD-a, s digitalnom arhivom i izdanjem Šumarskoga
lista, Imenikom hrvatskih šumara s bibliografijom,
u tijeku je akcija izrade digitalne virtualne
biblioteke. Do sada su skenirane naslovnice i sadržaj
832 knjige iz bilioteke, s time da je 12 knjiga pot puno
skenirano. Pretraživanje je omogućeno prema
naslovu, autoru, ključnoj riječi i području, te lokaciji
na kojoj se knjiga trenutno nalazi.Tijekom godine u ograncima i središnjici (Šumarski
četvrtak) održano je niz predava nja na različite
teme, a ogranci su bili domaćinima u međusobnim
posjetima, zatim inozemnim ekskurzijama, a i sami
su organizirali stručne posjete pojedinim krajevima
Hrvatske i inozemstvu.

Sekcija, Hrvatska udruga za biomasu – izvješće
predsjednika mr. sc. Josipa Dundovića


Intervju za Poslovni dnevnik – odgovor na 5 pitanja


gđe Biserke Ranogajec u članku “Proizvođači iz


voze pelete, jer ih u Hrvatskoj nitko neće”.


14. 1. 2009., gđa Maja Sever, novinarka HTVsnimila
CTS Gospić, koji od 24. 12. 2008. grije i Sport-
sku dvoranu.
23. 1. 2009. u Virovitici, 14. Međunarodni sajam
gos podarstva obrtništva i poljoprivrede.
2.2. 2009. primjedbe HŠD-a i Hrvatske udruge za
biomasu na prijedlogEnergetska strategija hrvatske
do 2020.
4.2. 2009. sastanak članica HGK –Zajednice obnovljivih
izvora energije
Referat,“Nutzung von pellets in biomasseheizungen
in kroatien”,Arad, 26–28. März 2009.
24.02. 209. Šumarija Skrad, 1. sastanak Radne sku-
pine za energetsko iskorištavanje šumske biomase.
6. 4. 2009. u HGK Zagreb, Gospodarski susret:
“Mogućnosti i potencijali peleta i stvaranje tržišta
peleta” (Austrijski ured za vanjsku trgovinu).
27. 4. 2009., u hotelu “International” Zagreb, njemačko-
hrvatski simpozij: Energija iz biomase –
kru ta biomasa, bioplin i biogoriva.
1.6. 2009., u NEXE Grupa d.d.Tajnovac / Našice sa
g. Ivan Ergović, predsjednik Uprave i 2 člana Upra ve:
mr. sc. Krešimir Dundović i Oto Ostović dogovor
u svezi aktivnostima vezano za 4. hrvatske dane
biomase, Našice, 4. 9. 2009. (mr. sc. Željko Ze bić izlagač
“Bioplinsko postrojenje Farma Osilovac / Fe ričanci)
i financijska potpora od 20.000,00 kn.


ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 104     <-- 104 -->        PDF

18.i 19. 6. 2009. u Gradskoj vijećnici Našice potpis
Ugovora našice – Güssing (Vidi: Šumarski list broj:
7–8/2009.).
4.9. 2009. u Pastoralnom centru Emaus, Franjevačkog
samostana Našice, održani su 4. Hrvatski dani biomase/
11. Europski dani biomase regija “Biomasa
(električna i/ili toplinska energija), bioplin i biogoriva”
u organizaciji Austrijskog ureda za vanjsku trgovinu,
Ogranka MH Našice, HŠD Sekcije “Hrvatska udruga
za biomasu” Zagreb i Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, u
suradnji s C.A.R.M.E.N. (Bavarski kompetencijski
centar za obnovljive sirovi ne) Straubing, AEBIOM
(Europska udruga za biomasu) Brussels, Zajednicom
obnovljivih izvora energije HGK, Gradskim uredom
Grada Zagreba za poljoprivredu i šumarstvo i NEXE
Grupom Našice – pod pokroviteljstvom Ministarstva
regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva
RH, s preko 100 sudionika (više u Šumarskom listu
9–10/2009. i na www.sumari.hr/biomasa).
Intervju za Radio Našice sa Silvijom Lučevnjak,
prof., predsjednica MH Ogranak Našice o 4. Hrvatskim
danima biomase.
16.9. 2009. u Zagreb, Zagrebački velesajam – Kongresni
centar na konferenciju “Obnovljivi izvori
energije u javnom sektoru”.
1–4. 10. 2009. Bavarska, C.A.R.M.E.N.e.V. Straubing
sa hrvatskom delegacijom u sastavuAkademik
Slavko Matić, Damir Delač, tajnik HŠD-a i Hranislav
Jakovac, predsjednik HŠD Ogranak Zagreb na
5.Sajam biomase – 2009. (više u Šumarskom listu
broj: 11–12/2009.).
18–21. 10. 2009. Italija, JužniTirol, Sand in Taufers
Međunarodna-Ekoenergetska konferencija u sklopu
15.Austrijskih dana biomase.
30.10. 2009. u Zagrebu, Redovna izborna skupština
Zajednice obnovljivih izvora energije HGK. Mr. sc.
Josip Dundović ponovo je izabran za voditelja Grupacije
za biomasu za novo četverogodišnje razdoblje.
12. 11. 2009. u Zagrebu, HŠD Ogranak Zagreb, prezentacija
“Uporaba peleta u postrojenjima na biomasu
u Hrvatskoj”,
17.i 18. 12. 2009. u Osijeku u hotelu “MURSA” sudjelovao
na Savjetovanju “Toplifikacija naselja na
temelju obnovljivih izvora energije” sa PPPrezentacijom
“Učinkovita zaštita klime, sigurnost i za poslenost
kroz decentraliziranu proizvodnju i upo rabu
energije po modelu Mureck” (Austrija).

SekcijaPro Silva Croatia –izvješće predsjednika
izv. prof. dr. sc. Igora Anića
U 2009. godini planirali smo i ostvarili sljedeće aktivnosti:– Dovršiti tiskanje i prezentirati Zbornik radova među
narodnoga znanstvenoga skupa “Prašumski ekosustavi
dinarskoga krša i prirodno gospodarenje
šumama u Hrvatskoj”. Sekcija je suorganizirala
znanstveni skup.

Sudjelovati na sastanku Upravnoga vijeća asocijacije,
koji se povodom 20. obljetnice njezina osnutka organizira
u Ljubljani, u mjesecu lipnju 2009. godine.
– Obaviti pripreme i postupak kandidiranja izabranih
šumskih sastojina za europsku listu reprezentativnih
objekataPro Silva Europe.
– U suradnji s Ekološkom sekcijom,Akademijom šumarskih
znanosti i Sekcijom za šumarstvo HAZU
organizirati okrugli stol radnoga naslova: NATURA
2000 i hrvatsko šumarstvo.
– Propagirati rad asocijacijePro Silva Europeinformiranjem
članova HŠD i javnosti putem članka u
Šumarskom listu.
Ostvareno je:
– Sekcija Hrvatskoga šumarskoga društva Pro Silva
Croatia, kao nacionalni koordinator međunarodne
asocijacijePro Silva Europa, u suradnji s Hrvatskom
akademijom znanosti i umjetnosti,Akademijom šumarskih
znanosti i Nacionalnim parkom Plitvička jezera,
organizirala je međunarodni znanstveni skup
“Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno
gospodarenje šumama u Hrvatskoj”. Skup je održan
u palači HAZU, 27–28. rujna 2007. godine.Tijekom
2008. i 2009. godine obavljeno je prikupljanje radova
izloženih na znanstvenom skupu, postupak recenziranja
i priprema za tisak. Zbornik je prema
planu otisn ut tijekom 2009. godine, distribuiran autorima
i suautorima članaka te svim zainteresiranima.
Zbornik je prezentiran u prostorijama HAZU,
u sklopu redovitog izvještavanjaAkademije o izdavačkoj
djelatnosti u tekućoj godini.
–Predstavnici sekcijePro Silva Croatiasudjelovali su
na godišnjem sastanku Upravnoga vijeća asocijacije
koji se povodom 20. obljetnice njezina osnutka organizirao
u Sloveniji (Logarska dolina), u razdoblju
24–27. 9. 2009. godine. Jedna od tema susreta bile su
pripreme za utvrđivanje načela Pro Silva Europa
asocijacije u odnosu na sredozemne šumske eko sustave.
To se sretno poklopilo s dovršenjem Mo nografije
o sredozemnim šumama u Republici Hr vatskoj, u
izdanjuAkademije šumarskih znanosti. Naš tim se
uključio u pripreme za donošenje tih načela prezentirajući
povjerenstvu Pro Silvenačela zagrebačke
škole uzgajanja šuma i hrvatskoga šumarstva prema
šumama sredozemnog područja.

Postupak kandidiranja šumskih sastojina za europsku
listu reprezentativnih objekata Pro Silva Europaje
pri kraju. Riječ je o složenom procesu koji traži kvalitetnu
pripremu, jer je prema informaciji predsjednika
Pro Silva Europa, prof. dr. J. Ph. Schutza, od do sada
pristiglih prijedloga usvojeno samo njih 20 %. Naša
kandidacijska lista sadrži sljedeće primjere:
–dinarske preborne bukovo-jelove sastojine stablimične
strukture na vapnencima u gospodarskim jedinicama
Višnjevica i Ravna gora, Šumarija Ravna
gora, UŠPDelnice,


ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 105     <-- 105 -->        PDF

– dinarske preborne jelovo-bukove sastojine grupimi-
Propagiranje asocijacijePro Silva Europa, odnosno
čne strukture na silikatima, u Gospodarskoj jedinici Pro Silva Croatiabio je dijelom svake od nabroja-
Belevine; NPŠO Zagreb Šumarskoga fakulteta Sve -nih aktivnosti. Osim toga, odrađen je i jedan inter-
uči lišta u Zagrebu, vju za Hrvatski radio 2. program.

nizinske šume hrasta lužnjaka u sklopu NPŠO Lipov

Ekološka sekcija – nije predala izvješće
ljani Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagre bu,


Sekcija za zaštitu šuma – izvješće predsjednika

šume hrasta crnike na prostoru Gospodarske jedinice
prof. dr. sc. Milana Glavaša


Kalifront, Šumarija Rab, UŠPSenj i NPŠO Rab Šu


Prema planu rada imala je nekoliko aktivnosti:


marskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
Na 54. seminaru biljne zaštite (Opatija 9–12. 2.


– šume hrasta kitnjaka i obične bukve u Gospodarskoj
2010.) sudjelovali smo sa 15 domaćih i 7 stranih (6
jedinici Kalnik – Kolačka, Šumarija Križevci, UŠP
iz Slovenije i 1 iz BiH) referata koje je napisalo 40


Koprivnica.
autora i koautora. Domaćih je autora i koautora bilo


Planirani okrugli stol na temu “NATURA 2000 i hr


26 (14 iz znanstvenih ustanova, 12 iz Direkcije i


vatsko šumarstvo” u suradnji s ekološkom sekci-


Uprava šuma), iz Slovenije ih je bilo 9, a iz BiH 5.


jom,Akademijom šumarskih znanosti i Sekcijom za


Vrlo je značajno istaknuti važnost sudjelovanja stru


šumarstvo HAZU nije ostvaren. Razlog tome je či


čnjaka izvan znanstvenih ustanova. Isto tako kolege


njenica kako je sličan skup početkom godine orga


iz susjednih zemalja daju velik doprinos u iznošenju


nizirala Hrvatska komora inženjera šumarstva i


aktualnih događanja u području zaštite šuma. Među


drvne tehnologije. Osim toga, osnovano je i stručno


slušačima uz brojne šumare bili su agronomi i pojed


radno tijelo pri Ministarstvu regionalnog razvoja,


nici koji se bave sredstvima za zaštitu bilja.


šumarstva i vodnoga gospodarstva koje se bavi navedenom
problematikom.


FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 1. 1. – 31. 12. 2009.


plan izvršenje %
PRIHODI


Prihodi od usluga 0 347.942
Prihodi od članarina 750.000 626.320 83,5%
Prihodi od kamata 25.000 30.428 121,7%
Prihodi od imovine 1.900.000 2.314.676 121,8%
Prihodi od donacija: Proračun 150.000 203.528 135,7%
Prihodi od donacija: Ostalo 250.000 174.974 70,0%
Prihodi od pretplate na ŠL 450.000 490.333 109,0%
Prihodi – ostalo 400.000 66.264 16,6%
UKUPNO PRIHODI 3.925.000 4.254.465 108,4%


RASHODI
Rashodi za zaposlene


Plaće, porezi, prirezi, doprinosi 800.000 835.358 104,4%
Ostali rashodi za zaposlene 25.000 25.267 101,1%


Materijalni rashodi


Rashodi za službena putovanja 20.000 40.270 201,4%
Rashodi za materijal i energiju 120.000 53.686 44,7%
Rashodi za usluge: Pošta i tel. 55.000 60.400 109,8%
Rashodi za usluge: Održavanje 300.000 199.824 66,6%
Rashodi za usluge: Komunalne 360.000 313.665 87,1%
Rashodi za usluge: Intelektualne 300.000 294.452 98,2%
Rashodi za usluge: Računalne 50.000 31.450 62,9%
Rashodi za usluge: Grafičke 365.000 405.290 111,0%
Rashodi za usluge: Ostale 0 25.203


Ostali rashodi poslovanja


Premije osiguranja 30.000 22.714 75,7%
Reprezentacija 510.000 453.949 89,0%
Članarine 30.000 9.941 33,1%
Stručna putovanja, savjetovanja 630.000 469.176 74,5%
Stručna literatura 50.000 9.076 18,2%
Troškovi vanjskih suradnika 90.000 39.618 44,0%
Amortizacija 55.000 52.321 95,1%
Bankovne usluge 15.000 14.309 95,4%
Ostali rashodi 120.000 121.502 101,3%


UKUPNO RASHODI
3.925.000 3.477.471 88,6%
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 108     <-- 108 -->        PDF

pisuje se kao sitan inventar u uporabi. Popisne liste


dugotrajne imovine, sitnog inventara kao i popis du


govanja i potraživanja iz 2008. godine, sastavni su


dio Izvješća povjerenstva za popis imovine.


Glede dugovanja bivšeg zakupca poslovnog prostora


Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, isti je


utužen i očekuje se naplata putem Suda.


Na temelju uvida u materijalno financijsku dokumen


taciju, Izvješće Povjerenstva za popis imovine i po


traživanja, Izvješće o izvršenju financijskog plana za


2009. godinu, te Izvješće o radu i financijskom poslo


vanju u kojem su obrazložene stavke prihoda i tro


škova, Nadzorni odbor prihvaća odnosna Izvješća, te


predlaže Upravnom odboru da u cijelosti prihvati ovo


Izvješće o poslovanju HŠD-a za 2009. godinu.


e)Jednoglasno su prihvaćeni:


– Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana za
2009. god.
– Izvješće Povjerenstva za popis imovine i potraživanja
na dan 31. 12. 2009. god.
– Izvješće o Šumarskom listu i ostalim publikacijama.

– Izvješće Nadzornog odbora.
mr. sc. Josip Dundović, predsjednik, v.r.
dr. sc. VladoTopić, član, v.r.
Ilija Gregorović, dipl. ing. član, v.r.


Ad 5.


114.redovita izborna skupština HŠD-a održat će se16. lipnja 2010. (srijeda) u Novinarskom i Šumarskom
domu.

Na izbornom dijelu Skupštine birat će se:
Predsjednik Hrvatskoga šumarskoga društva i 2 dopredsjednika.
Nadzorni odbor; predsjednik, 2 člana i zamjenik
čla na.
Zapisnik sastavio:
Tajnik HŠD-a Predsjednik HŠD-a
Damir Delač, dipl. ing., v.r.


Ogranci, čiji je mandat predsjednika, dopredsjednika,
UO i NO istekao, trebaju održati Izborne skupštine,
potvrditi stare ili izabrati nove predstavnike.
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu potvrđuje
stare ili predlaže nove kandidate (2) za UO HŠD-a.
Hrvatski šumarski institut Jasrebarsko potvrđuje
starog ili predlaže novog kandidata za UO HŠD-a.
Jednoglasno je prihvaćeno da Upravni odbor HŠD-a,
na 114. Redovitoj izbornoj skupštini predloži sljedeće
kandidate:
Upravni odbor:
mr. sc. Petar Jurjević – predsjednik Hrvatskoga šumarskoga
društva,
prof. dr. sc. Ivica Grbac – dopredsjednik Hrvatsko ga
šumarskoga društva (ukoliko mu Šumarski fakultet
potvrdi mandat),
Oliver Vlainić, dipl. ing. – dopredsjednik Hrvatskoga
šumarskoga društva,
Nadzorni odbor:
Predsjednik Nadzornog odbora HŠD-a bit će naknadno
predložen,
dr. sc. VladoTopć – član,
Ilija Gregorović, dipl. ing. – član,
Josip Maradin, dipl. ing. – zamjenik člana.


Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali prof. dr. sc.
Ivica Grbac, mr. sc. Josip Dundović, Akademik
Slavko Matić, prof. dr. sc. Milan Glavaš, prof. em.
dr. sc Branimir Prpić i mr. sc. Petar Jurjević, usvojen
je prijedlog da se kao stručna tema 114. Redovite
izborne skupštine HŠD-a, izlože rezultati
Nacionalne inventure šuma RH.


Ad 6.Po toj točki nije se nitko javio za riječ.


Predsjednik HŠD-a
Mr. sc. Petar Jurjević, v.r.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 106     <-- 106 -->        PDF

Najveća novost je da Hrvatska komora inženjera šumarstva
i drvne inndustrije svojim članovima uvažava
sudjelovanje na 54. seminaru biljne zaštite, kao
stručno usavršavanje.
U znanstvenim ustanovama izrađeni su prijedlozi za
znanstvena istraživanja u Hrvatskim šumama d.o.o.
za razdoblje 2011–2015. godine, u kojima je Sekcija
sudjelovala.
Pojedinci su u stalnom kontaktu s inozemnim znanstvenicima.
U pripremi su predavanja (Gospić, Split)


o šumskim požarima.
Velik broj zaštitara neprekidno radi na izvještajno
prognoznim poslovima u svim upravama šuma.
IzFinancijskog izvješćavidljivo je da su ostvareni
prihodi veći od planom predviđenih dok su istovremeno
ostvareni rashodi manji od planom predviđenih,
te se kao rezultat poslovanja 2009. godine
iskazuje višak u iznosu od 776.994,12 kuna. Među
prihodima najveće odstupanje od planirane vrijednosti
u apsolutnom iznosu je u kategoriji prihoda od
imovine. Razlog je tome što su u tom iznosu osim
prihoda od najma sadržani i prihodi po osnovi refundiranja
troškova od najmoprimca (čuvarska služba,
voda, struja, održavanje).
Prihodi od usluga koji su ostvareni u iznosu od
347.942,27 planirani su u kategoriji prihodi – ostalo
što u zbroju s iznosom od 66.264,00 kune dolazi na
vrijednost planiranog iznosa u toj kategoriji. Ostvaren
je pomak u ostvarenju prihoda od pretplata na
“Šumarski list”, te je po toj osnovi ostvareno 9 %
više prihoda od planiranog iznosa.
Rashodi koji su predvidivi na temelju ranijih razdoblja
ili ih je bilo moguće izračunati iz poznatih vrijednosti,
ostvareni su u iznosima koji nebitno
odstupaju od planom predviđenih. Oko 10 % veći
su troškovi usluge pošte i telefona te grafičkih uslu ga,
a vezani su za troškove tiskanja i distribucije
“Šumarskog lista” i u izravnoj su vezi s većim bro jem
pretplatnika. Ostali troškovi manji su od pla niranih
i to većim dijelom troškovi koji su značajni u
svojim apsolutnim iznosima, što je bitno pridonjelo
ostvarenju viška od 776.994,12 kuna.
Analizom knjigovodstvene stavke vlastiti izvori,
ustanovljeno je da se na četiri ogranka – Bjelovar,
Buzet, Karlovac i Senj, iskazuje negativni saldo te
se predlaže Upravnom odboru da donese odluku
prema kojoj bi se iz ostvarenog viška od 776.994,12
kuna pokrio negativni saldo u ukupnom iznosu od
30.011,13 kuna, a preostali dio viška ostavio za financiranje
redovitog poslovanja u 2010. godini.
Bitno je napomenuti da je Društvo u cjelini uredno u
rokovima podmirivalo troškove poslovanja tekućim
prihodima, te da se uz sredstva na žiro računu u banci
kao oročeni depozit čuvaju sredstva namijenjena za
ulaganje u održavanje zgrade Šumarskog doma.


b) Izvješće Povjerenstva za popis imovine na dan


31.12. 2009. godine.
izvještavamo da je Povjerenstvo u sastavu:
Hranislav Jakovac, predsjednik
Đurđa Belić, član
Ana Žnidarec, član
obavilo popis imovine prema Odluci 03. sjednice
Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, od 26. studenoga
2009. godine. O obavljenim poslovima i
utvrđenom stanju podnosimo sljedeći izvještaj;


1. Popis je obavljen u vremenu od 15–31. prosinca
2009. god.
2. Popisano je sljedeće:
– dugotrajna materijalna imovina
– financijska imovina (kratkoročni depoziti
u banci)
– potraživanje i obveze (dugoročne i
kratkoročne)
– novac u blagajnama i na žiro računima.
Popisom dugotrajne imovine utvrđeno je da stvarno
stanje odgovara knjižnom stanju.
Kratkoročna potraživanja iznose 338.811,03 kn i
čine ih potraživanja od kupaca u iznosu od
266.257,48 kn, potraživanja za prihod od iznajmljivanja
imovine u iznosu od 68.731,01 kn te potraživanja
za dane predujmove u iznosu od 3.822,54 kn.
Povjerenstvo utvrđuje da nema spornih potraživanja.
Kratkoročne obveze iznose 310.417,20kn, a odnose
se na obveze prema dobav ljačima u iznosu od
70.534,09 kn, obveze za plaćanje poreza na dodanu
vrijednost u iznosu od 38.297,67 kn te na obvezu u
iznosu od 201.789,27 kn, što predstavlja kratkoročne
obveze, tj. iznos sredstva koja nisu utrošena u
prethodnim razdobljima (rezervirana sredstva za radove
na zgradi Šumarski dom) i koja se prenose u
2010. godinu kao neutrošena sredstva.
Stanje na kratkoročnim depozitima u banci iznose
500.000,00 kn.
Stanje na žiro računu iznosi 1.068.136,92 kn (bez
ogranaka 528.975,21), stanje u blagajni 6.139,02 kn
(bez ogranaka 219,88 kn) te stanje na deviznom računu
iskazano u kunama iznosi 1.668,83 kn.
Uz ovo Izvješće dostavljamo sljedeći popisni materijal:


–popisne liste dugotrajne imovine i sitnog
inventara u uporabi,
–popis dugovanja na dan 31. prosinca 2009.
godine,
–popis potraživanja na dan 31. prosinca 2009.
Hranislav Jakovac, dip. ing. predsjednik, v.r.
Đurđa Belić, članica, v.r.
Ana Žnidarec, članica, v.r.
c)Šumarski list – izvješće Glavnog urednika prof.


em. dr. sc. Branimir Prpića.
Godište 133. za 2009. godinu tiskano je u šest dvobro
ja na 684. stranice uvećano za 24 stranice korica
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 107     <-- 107 -->        PDF

koje su isto tako s obje strane tiskane (entomološki
prilog, upute autorima, riječ glavnoga urednika, naslovna
fotografija). Kako smo već izvijestili časopis
je digitaliziran i ima svoje elekroničko izdanje.
Kao uvijek časopis se sastoji iz znanstveno stručnih
članaka i desetak različitih rubrika društvenoga i
stručnoga značenja s In memoriam na kraju.
Od objavljena 43 rada, prema mišljenju recenzenata
četiri pripadaju stručnim člancima – 2 lovstvu, 1 općekorisnim
funkcijama šuma i 1 hortikulturi, dok
ostalih 39 članaka pripada u jednu od kategorija
znanstvenih članaka. Broj članaka prema znanstvenim
granama je ovaj: Uzgajanje šuma - 4, Ekologija
šuma – 5, Općekorisne funkcije šuma – 2, Šumarska
fitocenologija – 3, Rasadnici – 3, Šumarska genetika


–2, Iskorištavanje šuma – 4, Izmjera šuma – 3, Daljinska
istraživanja – 1, Propadanje šuma – 2, Lovstvo
– 5, Zaštita šuma – 2, Šumarska entomologija –
2,Tehnologija drva – 2, Cestogradnja – 1, Revitalizacija
bivšega kamenoloma – 1.
Kako vidimo u prošloj godini objavljeno je nešto
više članaka nego li u prošlim godinama, što je zasigurno
u vezi s odlukom o svrstavanju časopisa u
bazu podataka SCI, pa je osim naših, dosta rukopisa
pristiglo iz Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine.
Od ostalih rubrika zanimljiva je, kao i uvijek Izazovi
i suprostavljanja u kojoj se govori o sudbini Kopačkog
rita u slučaju izgradnje predložene hidroelektrane,
o odnosu struka i politike, pitanja i kritike u
vezi s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o lovstvu RH.
Rubrika Aktualno je zanimljiva s napisima našega
bivšega ministra Tarnaja pod naslovima Moderni
menadžeri i visoka učinkovitost i Mito i korupcija
kroz povijest, te kolege Marka Cvitića pod naslovom
“Do danas neobjavljeno o kanalu Dunav – Sava” iz
1989. godine.To je izvješće ondašnjega Šumskoga
gospodarstva “Slavonska šuma”, i njegova referenta
za uzgajanje šuma, istovjetnog s našim današnjim
mišljenjem.
Posebno je bogata rubrika Knjige i časopisi s 23 napisa
između kojih odskaču “Šumska staništa i šumske
zajednice u Hrvatskoj” od J.Vukelića, S. Mikca,
D. Baričevića, D. Bakšića i R. Rosavca s prijedlogom
nacionalne ekološke mreže i “Dendrologija –
list” od profesorice Marilene Idžojtić.
Godina je bila izuzetno bogata znanstvenim i stručnim
skupovima i pod istoimenom rubrikom opisan je
skup o amorfi, 53. seminar biljne zaštite u Opatiji, 4.
Hrvatski dani biomase i 11. Europski dani biomase.
U rubrici “Iz šumarstva Bosne i Hercegovine” Upravni
odbor Hrvatskoga šumarskoga društva Mostar
postavlja pitanje: Zašto nije formirano Šumsko gospodarsko
društvo (ŠGD) u Hercegovačko-neretvanskoj
županiji?
I ostale rubrike Iz povijesti šumarstva, Iz povijesti
lovstva, Iz inozemnog šumarstva te, Iz Hrvatskoga
šumarskog društva bilježe zanimljive napise.


d)Nadzorni odbor u sastavu:
mr. sc Josip Dundović, predsjednik
dr.sc. Vlado Topić, član
Ilija Gregorović, dipl. ing., član


održao je sastanak dana 19. ožujka 2010. godine,
kako bi pregledao materijalno-financijsku dokumentaciju
HŠD-a s devetnaest ogranaka, o čemu podnosi
svoje Izvješće Upravnom odboru.
Hrvatsko šumarsko društvo je pravna osoba upisana


15.siječnja 1998. god. u Registar udruga Republike
Hrvatske pod brojem 00000083 kao jedinstvena
udruga sa svojim ustrojstvenim oblikom – ograncima
(19)i osnovana je bez namjere stjecanje dobitka.
Od 1. 1.2008. godine računovodstvo se vodi sukladno
odredbama Uredbe o računovodstvu neprofitnih
organizacija koju je temeljem Zakona o
računovodstvu donijelaVlada RH (NN br. 109/07).
Obrada podataka u knjigovodstvu obavlja se pomoću
elektroničkog računala i takav unos podataka u glavnu
knjigu osigurava kronološki slijed i kontrolu
unosa podataka.
Uz glavnu knjigu vode se pomoćne k njige blagajne,
osnovnih sredstava te knjiga ulaznih i izlaznih računa.
HŠD je u sustavu poreza na dodanu vrijednost
za dio djelatnosti koja se smatra poduzetničkom djelatnošću.
Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine provodi se
po godišnjim stopama amortizacije i na način utvrđen
Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija.
Kod dugotrajne imovine nabavljene do 31. 12. 2007.
za svote ispravka umanjena je imovina i terećeni su
izvori financiranja, dok su za obračunati iznos amortizacije
za dugotrajnu imovinu nabavljenu od 1. 1.
2008., terećeni troškovi poslovanja.
U poslovanju u 2009. godini ostvaren je višak prihoda
u iznosu od 776.994,12 kn. Rezultat proizlazi iz
ostvarenja Planom predviđenih prihoda, ali i neostvarivanja
Planom poslovanja predviđenih ulaganja u
obnavljanje zgrade Šumarskog doma. Naime, s obzirom
na situaciju u privredi i procjene situacije oko
najma prostora od strane sadašnjeg najmoprimca, tijekom
godine odustalo se predviđenih radova.
Kao i svih prethodnih godina HŠD je ostvarivalo prihode
sukladno Financijskom planu i iz prihoda redovito
podmirivalo sve svoje financijske obveze.
Povjerenstvo za popis imovine u sustavu: predsjednik
Hranislav Jakovac, dipl. ing. i članice Đurđica
Belić i Ana Žnidarec, obavilo je popis dugotrajne
imovine, novca na žiro računima i u blagajnama, potraživanje
i obveza te utvrdilo da knjigovodstveno
stanje odgovara stvarnom stanju. Sitan inventar otpisuje
se jednokratno, neovisno od vijeka trajanja i po