DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 95     <-- 95 -->        PDF

3


com – oko 30 vagona i 4.100 m kamionima – oko 150


kamiona. Cijena smrekovih trupaca klase A/B je 75


33


€/m, a C/D je 45 €/m franco pilana do 120 km transporta.
Oblo drvo se kompjuterski ponovo izmjeri i automatski
otkora, te se sortira po promjeru i kvaliteti i
zatim pili na dvije linije moderne tehnologije.


šarske komore, zatim se piljena građa paketira i pakira,
te otprema vagonima i kamionima u kontejnerima.


Mayr-Melnhof Pellets, postrojenja za proizvodnju
peleta, tj. ROYALPELLETS-a, koje godišnje proizvede
iz 100 % smrekove piljevine 40.000 tona pe le ta, kalorične
vrijednosti 5 kWh/kg (2 kg peleta odgovara energet


3


skoj vrijednosti 1 l loživog ulja ili 1 m prirodnog plina).


Slika 2. Stovarište oblog drva


Svakodnevno se sastovarišta piljene građeotpre


33


mi 3.400 m piljene građe, i to 1.200 m željeznicom –


3


oko 15 vagona i 2.200 m kamionima – oko 46 kamio na.
Otprema piljene građe ide: zaAustriju 34 %, Italiju
34 %,Afrika/Arapske zemlje 25 %, Japan/Aziju 4 % i
ostali dio Europe 3 %.


Slika 3. Stovarište piljene građe


3


Od prosječno godišnje 1,3 mil. m oblog drva


3


proizvede se785.000 m piljene građe za potrebe građevinske
industrije, građevinskog obrta, te trgovine
drvom i za industriju namještaja, a od pilanskog ostatka
dobije se 0,3 mil. nasipnih prm kore (za kogeneracijsko
postrojenje električne i toplinske energije), 0,52 mil.
nasipnih prm piljevine (za postrojenje za proizvodnju
drvenih peleta) i 1,77 mil. nasipnih prm drvene sječke
(za celulozu i papirnu industriju).


Uz pilanu se nalazisortirnicas kompjuterskom tehnologijom
ocjene kvalitete piljene građe duljine od 3 do
5 m, vezano za odgovarajuće traženje kupaca, zatim 36


Slika 4. Postrojenje za proizvodnju peleta


Kogeneracijskog postrojenjaza proizvodnju električne
i toplinske energije 100 % iz kore smrekovog
oblog drva, koje se automatski otkorava, i to 3 kotla
ukupne snage 4,5 MW i 24 Mw. Električna energija


el t


prodaje se putem 13-godišnjeg ugovora Štajerskoj elek


3


sušarskih komora, kapaciteta 8.000 m korisnog volu-


Slika 5.Kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne i


toplinske energije


mena. Na traženje kupaca 60 % piljene građe ide u su