DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 93     <-- 93 -->        PDF

IZ HRVATSKOGAŠUMARSKOGADRUŠTVA
FROM THE CROATIAN FORESTRY ASSOCIATION
ALPE ADRIA2010.


15. zimsko-športski susret šumara
Domaćin ovogodišnjem, 15. po redu Alpe-Adria
zim sko-šport skom susretu šumara Austrije (Koruška),
Italije, Slovenije i Hrvatske, bila je Italija, konkretno pokrajina
FriuliVenezia Giulia. Susret je održan 12. i 13.
veljače u mjestima ForniAvoltri (skijaško trčanje) i Sapada
(veleslalom i štafete). Program je bio naporan, jer
se poštujući recesijske mjere, prvoga dana rano ujutro
putovalo i već poslijepodne natjecalo (štafete). Istu ve čer,
sukladno tradiciji, uz pozdrav dobrodošlice gradonačelnika
i šumar skih čelnika, sudionici ovoga susreta
(oko 200) prove li su vrijeme međusobno se družeći, uz
zajedničku večeru i glazbu.


Drugi dan u 9 sati počela su natjecanja u veleslalomu,
a u 11,30 sati u skijaškom trčanju. U borbi za bodove za
ukupni poredak, dio natjecatelja nastupio je u obje discipline,
boreći se za bodove, kako u pojedinačnom natjecanju,
tako i u kombinaciji, što svakako zaslužuje pohvalu.
Hrvatska ekipa brojila je 32 čla na/ice, a nastupili su natjecatelji
iz 4 države u 7 ekipa. Naime, Italija ovdje, kao i na
EFNS nastupa samostalno sa dvije pokrajine: FriuliVenezia
Giulia i Südtirol. Na ovom natjecanju nastupila je samostalno
i ekipa njihove šumarske policije i IstočniTirol.
Između 28 štafeta, od kojih se svaka sastoji od tri natjecatelja
(2 skijaško trčanje i jedan veleslalom), a mogu biti i
mješovito žensko-muške, 5 hrvatskih štafeta osvojilo je
9., 17., 20., 21. i 27 mjesto. U skijaškom trčanju žena kla


sičnim stilom na 5 km, (kod klasičnog stila nije bilo podjele
po starosnim kategorijama), I. Mihelčić osvojila je


1.mjesto,A. Crn ko vić 4., S. Skender 5., T. Grgurić 6., a
M.Gubić 8. Kod muškaraca klasičnim stilom na 10 km,
D.Kauzlarić osvojio je 2. mjesto,A. Crnković 8. I. Rački
9.,A. Raukar 12. D.Trnski 14. i H. Jakovac 15.
U skijaškom trčanju žena slobodnim stilom bile su
dvije starosne kategorije (rođene do 1973. god. i poslije),
gdje nismo imali prijavljenih natjecateljki, a kod
muškaraca u tri starosne kategorije (rođeni poslije


Dio ekipe spremne za veleslalom


1963, 1962–1948 i prije 1948.). U
drugoj i trećoj starosnoj kategoriji
nismo imali natjecatelja, a u prvoj
je Mladen Šporer osvojio 2. mjesto,


B.Crnković 3., N.Vukonić 11. Go ran
Prelac 12. i T. Kranjčević 13.
Iste starosne kategorije bile su i kod
veleslaloma. Kod žena u prvoj starosnoj
kategorijiV. Osmak osvojila
je 5.,T. Grgu rić 6., G. Medić 8. i B.
Mar ković 11. mjesto (u ostalim starosnim
kate gorijama nismo imali
natjecateljki). Kod muškaraca u pr voj
starosnoj kategoriji D.Abramović
je osvojio 9., S. Arh 12., B.
Star čević 16., G Bukovac 20., T.
Kranjčević 21., B. Kolombo 22., N.
Vukonić 23., G. Prelac 26., B. Ož-
bolt 27. i D. Trnski 28. mjesto. U
drugoj starosnoj kategoriji S. Petra-
Hrvatska ekipa na 15. susretuAlpeAdria


nović bio je 13., B. Kezele 15., a
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Ivana Mihelčić na pobjedničkom postolju Vođe ekipa pri proglašenju ekipnog plasmana


D.Delač 20., dok je u onoj najstarijoj S. Matić bio 9., a Giulia. U 16 sati istoga dana slijedilo je proglašenje re-
H.Jakovac 10. U ukupnom plasmanu Hrvatska ekipa je zultata, uz predaju prigodnih poklona domaćinu orgasa
1133 boda zauzela 4. mjesto, ispred Koruške, šumar-nizatoru natjecanja, uz doviđenja iduće godine kod
ske policije i IstočnogTirola. Prijelaznu ploču na koju sljedećeg domaćina, a to je po rasporedu Hrvatska.
se upisuje pobjednička ekipa za odnosnu godinu, osvo-
H.Jakovac
jila je ekipa Südtirola ispred Slovenije i FriuliVenezia
(Foto: O.Vlainić)


42. EFNS, RAMSAU (Austrija), 28. 2 – 6. 3. 2010.
Ovogodišnje Europsko šumarsko-nordijsko-ski jaško
natjecanje (Europäische fortliche nordische skiwettkämpfe),
ili 42. susret europskih šumara, održano je u austrijskom
biatlonskom centru Ramsau. Prema programu
susret je započeo u ponedjeljak i utorak sa stručno-turističkim
ekskurzijama. Bilo je ponuđeno 7 ekskurzija, od
kojih je hrvatska ekipa odabrala tri (ekskurzija br. 3 –
Melnhof Leoben – pilana velikog kapaciteta, biomasakogeneracija,
peleti; ekskurzija br. 6 – Salzburg – šumarstvo,
kulturni spomenici, povijesna jezgra, turizam;
ekskurzija br. 7 – Dachsteingletscher – od podnožja do
gornje granice šumske vegetacije, skijaška tura).


Najinteresantnija je svakako ekskurzija br. 3 Mayr –


Melnhof Holz holdingAG, Leoben, kojoj su uz 40-tak
drugih sudionika EFNS-a nazočili Oliver Vlainić,
dipl. ing., dopredsjednik HŠD-a i mr. sc. Josip Dundović,
predsjednik HŠD Sekcije za biomasu, koju malo
podrobnije prikazujemo počevši od:


Zgrade Uprave, koja je najvećim dijelom izgrađena
od građevinskog i konstrukcijskog drva, koje potječe
iz domaćih smrekovih šuma. Mayr-Melnhof Holz
Holding sa oko 32.000 ha šumske površine je najveće
privatno šumsko poduzeće uAustriji, koje ima preko
150 godina dugu tradiciju potrajnog gospodarenja.


Austrijske savezne šume d.d. su sa 865.000 ha
šumske površine najveći šumoposjednikAustrije, ali
od 2000. godine sa 25,1 % udjela su i suvlasnik
Mayr-Melnhof Holz Holdinga. To je ujedno i najveća
investicijaAustrijskih saveznih šuma d.d. u naj-


Slika 1. Zgrada Uprave Mayr-Melnhof Holding d.d.


veću i najmoderniju pilanu Europe u Leobenu, ali
2003./2004. i u najveću pilanu u Paskov, Češka. Time
povećavaju vrijednost drva u lancu od šume do piljene
građe, peleta i bioenergije. Svi proizvodi imaju 100 %
PEFC certifikat;


3


Pilanagodišnje u dvije smjene pili 1,3 milijuna m
crnogoričnih, pilanskih trupaca koji dolaze iz šumovite
savezne zemlje Štajerske. U modernoj pilani proizvede
se 97 % standardne piljene građe iz smreke i 3 % iz ariša,
pod motom:“Štajersko drvo u cijelome svijetu”. O veličini
najveće pilane crnogoričnog drva u Europi govore
sljedeći podaci:


3


Svakodnevno nastovarište oblog drvastiže 5.500 m


3


pilanskih trupaca od o 12 – 59 cm, i to 1.400 m željezni