DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 9     <-- 9 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 103-114
UDK 630* 377 (001)


UTJECAJ NAGIBATRAKTORSKOG PUTANA PROIZVODNOST
TRAKTORATIMBERJACK 240C PRI PRIVLAČENJU
DRVNIH SORTIMENATAU PREBORNIM ŠUMAMA


INFLUENCE OF SKIDDING ROAD SLOPE ON PRODUCTIVITY OF
SKIDDING TIMBERASSORTMENTS WITH TRACTOR
TIMBERJACK 240C IN SELECTIVE FORESTS


11
23


Željko ZEČIĆ, Dinko VUSIĆ, Marinko PRKA, Saša KLEPAC


SAŽETAK: Rad prikazuje rezultate istraživanja zglobnog traktora Timberjack 240C s
dvobubanjskim vitlom Adler HY16 pri privlačenju drvnih sortimenata uz i niz nagib u prebornoj
sječini. Radilište je smješteno na nadmorskoj visini od 870 m do 1097 m. Pri istraživanju
navedenoga traktora ostvareno je efektivno vrijeme od 76,46 %, a 23,54 %
otpada na opća vremena u ukupno utrošenom vremenu. Prosječni ostvareni tovar iznosi
5,04 m3pri privlačenju drva niz nagib (traktorski put 1), dok je pri privlačnju uz nagib
(traktorski put 2) ostvaren prosječini tovar od 3,72 m3, a na oba traktorska puta prosječni
tovar iznosi 4,63 m3. U efektivnom vremenu turnusa pri udaljenosti privlačenja od 500 m
na fiksna vremena otpada 17,36 minuta, a na varijabilna 18,97 minuta. Efektivno vrijeme
turnusa traktora iznosi 36,34 minute, a ukupno vrijeme 44,42 minute za udaljenost privlačenja
od 500 m. Prosječna brzina kretanja neopterećenog traktora po traktorskim putevima
iznosi 3,56 km/h, a opterećenog 3,50 km/h. Prosječna brzina vožnje neopterećenog
traktora po pomoćnom stovarištu iznosi 4,65 km/h, a opterećenog 4,93 km/h pri udaljenostima
od 65 m. Prosječna brzina izvlačenja užeta iznosi 0,97 km/h, a privitlavanja tovara
0,86 km/h. Norma vremena se na traktorskom putu 1 kreće od 5,32 min/m3(100 m) do
13,17 min/m3(1000 m) s prosječnim obujmom tovara od 5,04 m3. Na traktorskom putu
2 norma vremena kreće se od 7,22 min/m3(100 m) do 17,88 min/m3(1000 m) uz prosječni
obujam tovara od 3,72 m3.


Dnevni se učinak privlačenja po traktorskom putu 1 kreće od 90,27 m3/dan za udaljenost
privlačenja od 100 m do 36,45 m3/dan za 1000 m, a po traktorskom putu 2od
66,50 m3/dan do 26,85 m3/dan. Za udaljenosti od 100 m do 1000 m trošak se privlačenja
drva po traktorsko putu 1 kreće od 31,83 kn/m3do 78,83 kn/m3. Trošak se privlačenja pri
istim udaljenostima na traktorskom putu 2 kreće od 43,20 kn/m3do 107,01 kn/m3.


Ključne riječi:privlačenje, nagib, zglobni traktor, proizvodnost, troš kovi


1. UVOD – Intoduction
Mehanizirano privlačenja oblog drva u šumama Hr-kada se velikoserijski poljoprivredni traktori pri lagođavat
ske dobiva puni zamah šezdesetih godina 20. stolje ća
vaju za rad u šumi dogradnjom zaštitnih kabina i vitala.
Specijalni se šumski zglobni traktori pojavljuju 1968.


1


godine, a 1969. godina uzima se kao po četak intenzivnog
grebu, Zavod za šumarske tehnike i tehnologije, Svetošimunska


Izv. prof. dr. sc. Željko Zečić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Za


razvoja mehaniziranoga privlačenja drva u Hrvatskoj.


25, 10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: zecic@sumfak.hr


Sljedećih je godina započelo inten zivno mehaniziranje


1


DinkoVusić, dipl. ing. šum., Šumarski fakultet Sveučilišta, u Zagrebu,
Zavod za šumarske tehnike i tehnologije, Svetošimunska


svih šumskih radova, izgradnjom šumskih cesta i puteva,
25, 10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: vusic@sumfak.hr


kada su rješavana mnoga pitanja primjene nove šumske


2


Dr. sc. Marinko Prka, “Hrvatske šume” d.o.o. Direkcija Zagreb,


tehnike i tehnologija pridobivanja drva. S uvođenjem no -


FarkašaVukotinovića 2, 10000 Zagreb, Hrvatska,


vih strojeva provodi se izobrazba radnika te se nude rje


e-mail: marinko.prka@hrsume.hr


3


Saša Klepac, dipl. ing. šum., 51305,Tršće, Školska 14 še nja domaćih stručn jaka u razvoju radnih sredstava i