DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 86     <-- 86 -->        PDF

moran na svoga učenika te ga je imao namjeru usmrtiti.
Da bi u tom suludom naumu bio spriječen, Zeus je mladog
liječnika pretvorio u prelijepu ljekovitu biljku mirisnih
cvjetova, nadjenuvši joj ime Paionia. Od tada, pa
kroz više tisuća godina, simbolika božura provlači se mitologijama
i predajama ne sa mo u naroda starog kontinenta,
nego i SjeverneAmerike iAzije, gdje se pre lijepi
božuri posebno štu ju u mno goljudnoj Kini i susjednoj
Mon goliji.


Obje perene vrste božura prikazane na markama (a
dijelom vrijedi i za desetak drvenastih vrsta) u nas su rasprostranjene
po brdskim i gor s kim područjima krša.
Rjeđi ljeko viti božur raste u svjetlijim šumama na vapnenoj
podlozi, kakve su primjerice prisojne padine Ćićarije,
gdje je snimljena slika 2. U visinu naraste do 60 cm.
Za razliku od planinskog božura listovi su mu sastavljeni
od liski rascijepljenih na tri dijela, a tamnocrveni
cvjetovi imaju pet latica. Prema Kušanu, ljekoviti božur
se uvelike sadi zbog lijepih cvje tova u vrtovima, odakle
“pobjegne” i u slobodnu pri rodu, pa je teško lučiti je li
na određenom području sa monikla ili naknadno dospjela
bilina. Za liječenje se koriste praktički svi dijelovi


biljke, ali ponajprije cvjetovi i korijen, a u narodnoj medicini
i za razne čarolije sjemenke. Korijen, a dijelom i
cvjetovi, sadrže škrob, glukozu, saharozu, organske kiseline,
kalcijev oksalat, treslovine, alkaloid peregrinin, a
koriste se protiv grčeva i raznih živčanih oboljenja. Korijen
navodno liječi živčane slabosti, dječje grčeve, posljedice
straha, neuralgiju, astmu, padavicu.


Planinski ili velelisni božur manje se koristi u humanoj
medicini.To je trajnica s gomoljasto zadebljanim
podankom visine do 80 cm. Preferira svjetlije i
toplije šume većih nadmorskih visina. Cvate u travnju i
svibnju. Cvjetovi, promjera i do 10 cm, nose mnoštvo
žutih prašnika okruženih s pet latica ružičaste do grimizne
boje. Kao dugoživuće i iznimno lijepe uresnice hrvatski
se božuri, stoji u propagandnom letku, mogu
naći diljem svijeta.Ako im se ne dira korijen i temperatura
zraka ne padne ispod minus 15 stupnjeva, božuri u
uzgoju žive i do 50 godina i narastu u impresivne grmove.
Hrvatska flora broji tri vrste i nekoliko nižih
svojti božura, a sve su zakonom zaštićene.


Alojzije Frković


KNJIGE I ČASOPISI – BOOKS AND MAGAZINES
(Scientific and professional)UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMAPRIRODE
planiranje, razvoj i održivost


Sredinom ožujka objavljena je u izdanju Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu knjigaUpravljanje zaš ti
ćenim područjima prirode – planiranje, razvoj i
održivost, autora dr. sc. Ivana Martinića,red. profesora
ovoga Fakulteta i voditelja kolegijaUpravljanje i
nadzor u zaš ti ćenim područjimaiIntegralno upravljanje
zaštićenim područjima na diplomskim i poslijediplomskim
studijima Šumarskoga fakulteta.


Riječ je prvom djelu takve vrste u Hrvatskoj, a teme
koje knjiga obrađuje velikim su dijelom ključna pitanja
integralnog vrednovanja i upravljanja prostorom, poseb no
najvrjednijih područja prirode Republike Hrvatske –
za štićenim područjima u smislu Zakona o zaštiti prirode.


Iz impresuma iščitavamo da knjiga nosi atribut udž be
nika Sveučilišta u Zagrebu (Manualia universitatis
studiorum Zagrabiensis), izdavač je Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu; recenzenti: prof. dr. sc. Mladen
Kerovec,izv.prof. dr. sc. Željko Španjol idoc. dr.
sc. MelitaMihaljević;lektorice profesoriceTatjana
Do bričević Jurić i Ljubica Tikvica. Naklada
knji ge je 700 primjeraka, a grafičku pripremu i tisak pot pisuje
LaserPlus, Zagreb.


Pojašnjavajući motive koji su ga vodili u pripremi i
objavljivanju ove knjige, autor u Predgovoru navodi i
sljedeće: “Danas su za upravljanje zaštićenim područjima
potrebne speci jaliziranije i šire vještine nego što je
to bilo u prošlosti, a u budućnosti će biti još zahtjevnije.
Za postizanje ciljeva zaštićenih područja od presudnog


Promocija udžbenika u NPRisnjak, 18. ožujka 2010.