DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 65     <-- 65 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 159-168
UDK 630* 902


NASTAVLJA SE BOGATAMUZEJSKATRADICIJANAŠEG ŠUMARSTVA


Povodom otvorenja Šumarskog muzeja u Krasnu, prvoga u našoj zemlji


THE RICH MUSEUM TRADITION OF CROATIAN FORESTRY CONTINUES
On the occasion of opening the Forestry Museum in Krasno,
the first in our country


Vice IVANČEVIĆ*


SAŽETAK: Osnutkom Šumarskog muzeja u Krasnu 2005. godine, prvoga u
našoj zemlji, donekle je popunjena velika praznina u muzejskoj prezentaciji našestruke. Neposredno nakon toga otvoren je Šumarski muzej u Bošnjacima 2007.
godine, pa su tako pokrivena tri važna segmenta našega šumarstva, i to: visoke
preborne šume i primorski krš (Krasno) i nizinske regularne šume (Boš njaci).
Osnutkom navedenih muzeja učinjen je velik napredak u muzejskoj prezentaciji
našeg šumarstva, koji ima veliku ulogu u široj popularizaciji naše struke. Na tajnačin posjetitelji Šumarskog muzeja u Krasnu mogu se upoznati sa šumarstvom
kroz povijesno razdoblje minulih vremena, ali takvu aktivnost tre ba još dopuniti
studioznim istraživanjima povijesti šumarstva, organiziranjem stručnih skupova,
prikupljanjem novih eksponata i dokumentacije, uvođenjem suvremene tehnike
prezentacije, uključujući i eventualno njegovo proširenje.


Međutim, ovakvi “regionalni” šumarski muzeji nipošto ne mogu zamijenitijedan središnji Šumarski muzej u Zagrebu, koji je uostalom od 1898 god. dokraja II svjetskog rata bio smješten u Šumarskom domu u Zagrebu. Nedostatak
središnjeg muzeja, gdje bi se prikazalo cjelokupno šumarstvo naše zemlje veliki
je hendikep za našu struku. Zbog toga se njegovo ponovno otvaranje u nekadašnjim
prostorima u Zagrebu postavlja kao prioritetna obveza sadašnje generacije
šumara spram naših prethodnika, ali i cjelokupnoj šumarskoj struci.


Iz detaljno opisanog sadržaja Šumarskog muzeja u Krasnu s osobitim osvrtom
na glavne izloške (eksponate) izdvojili smo neke najvažnije podatke. Muzejse nalazi u prizemlju stare, a sada renovirane zgrade Šumarije Krasno, u četiri
prostorije i hodniku sa sanitarnim čvorom u površini od 131 m2. Ovom treba
dodati i manju odvojenu nadstrešnicu od 34 m2, pa njegova sveukupna površina
iznosi 165 m2. Prikupljeno je ukupno 357 izložaka (eksponata), a od toga
162 izložaka pripadaju različitoj pisanoj dokumentaciji (slike, karte, uređajni
elaborati, knjige evidencija, stručne knjige, brošure i ostalo), a 195 izloža ka
različitim sredstvima rada (instrumenti, alati, pribor i proizvodi). Biblioteka
sadrži ukupno 556 primjeraka (326 knjiga i 230 brošura). Izražavajući zadovoljstvo
dosadašnjim radom Šumarskog muzeja u Krasnu i zanimanjem široke
publike, potrebno je poduzeti daljnje napore u proširenju njegovoga sadržaja
uzimajući u obzir prezentirane preporuke.


Ključne riječi: Šumarski muzej Krasno, izložak (eksponat), pisana
dokumentacija, sredstva rada, šumarske discipline.


*


Dr. sc. Vice Ivančević, 51 250 Novi Vinodolski
Trg Ivana Mažuranića 11