DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 60     <-- 60 -->        PDF

D. Posarić: NAJVAŽNIJI RAZLOZI GUBITKA HRASTALUŽNJAKA(Quercus robur L.) IZ SASTOJINA... Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 151-158
Ako serukodržu prvoj vegetaciji pojavio na većim
suvislim dijelovima pomladne površine, mora ga se tretirati
odmah na početku druge vegetacije. Ova zeljanica
počinje s vegetacijom prije hrasta i tada ju se i tretira
(dok su pupovi hrastovih biljaka još potpuno zatvoreni).
Uobičajeno je tretirati s preparatom na bazi glifosata, s
tri litre sredstva po hektaru. Rukodrž se osuši prije počet
ka hrastove vegetacije i u tom slučaju nema velik utje caj
na propadanje biljaka.Ako se ne bi tretiralo, utje caj
na propadanje bio bi velik.


Ostala korovska vegetacija najčešće se javlja u
obliku rijetko raspoređenih, ali bujnih grmova iz panjeva
klena, žestilja, graba, jasena i brijesta, mnogostruko
većih od mladih hrastića.Ako je takav slučaj,
oni se najčešće uklanjaju presijecanjem i premazivanjem
njihovih panjića 50 postotnim glifosatom. Druge
mogućnosti su folijarno tretiranje leđnim prskalicama
3 postotnom otopinom glifosata ili tretman hvataljka ma
50 postotnom otopinom (samo ako je situacija u sastojini
takva da je moguće obaviti jedan od ta dva
tretmana, a da sredstvo ne dospije na hrast).Ako se nepoželjne
vrste javljaju ravnomjerno po pomladnoj površini
i polako nadvisuju hrast, radi se klasična njega
pomlatka. Ovdje treba napomenuti da klasičnu njegu
pomlatka pod zastorom krošanja ne bi trebalo planirati
u vegetaciji prije dovršnoga sijeka, jer će ostale vrste
svojim krošnjicama koliko-toliko zaštititi hrastove
biljke od oštećivanja pri obaranju starih stabala i privlačenju
drvnih sortimenata. Za ovaj čimbenik (ostalu
korovsku vegetaciju) možemo reći da utječe na gubitak
hrasta iz sastojine u ovome stadiju razvoja.


Divljač može utjecati ako uđe na pomladnu površinu.
Zaštitnu ogradu u ovome stadiju treba povremeno
obilaziti, osobito zimi kada je teže pronaći hranu u šumi
i kad se tragovi divljači dobro vide.Ako je sve u redu,


divljač nema utjecaja na propadanje hrastova pomlatka
pod zastorom krošanja, a ako je ušla na pomladnu površinu
onda utječe na propadanje. U tom se slučaju hitno
mora organizirati njezino istjerivanje i sanacija ograde.


Mišoliki glodavcisu u ovome stadiju razvoja sastojine
vrlo opasni.Treba kontrolirati stanje otrova u cijevima
i izlagati ga dok ga glodavci konzumiraju.Ako se
trovanje glodavaca zabrani, oni će u budućim obnova ma
šuma vjerojatno uništiti gotovo sav hrast i postati
naj veći problem pri obnovi. Ako razum prevlada i to se
ne dogodi, unatoč trovanju možemo reći da oni imaju
ve lik utjecaj na propadanje hrastovih biljaka.


Površinska vodanakon uklanjanja dijela starih stabala
na niskim dijelovima terena stagnira duže, a često
se pojavljuje i na mjestima gdje je prije nije bilo.Vrijedi
sve što je napisano kod utjecaja na ponik, kao i mjere
obrane. No, pod utjecajem stagnirajuće vode na pomladnoj
se površini javlja vegetacija šaševa. Zimi ta velika
zelena masa pritisne još nejake jednogodišnje ili
dvogodišnje hrastove biljke i polegne ih. Hrastićima na
taj način propadne vršni pup i na proljeće potjeraju novi
uspravni izbojak iz nekog od mirujućih bočnih pupova
(Krejči iDubravac 2004).Ako se polijeganje šaša
po hrastićima ponovi tijekom nekoliko uzastopnih godina,
oni će propasti i osušiti se. Da se to ne bi dogodilo,
šaš tijekom ljeta treba ili požeti srpovima oko hrastovih
biljaka ili ga koncem ljeta izgaziti oko hrastića da polegne
okolo, a ne po biljkama (jeftiniji i brži način od
žetve). U nekim bi slučajevima dostatno bilo pogaziti
šaš s dvije strane u odnosu na hrastove biljke, čime bi se
spriječilo njegovo polijeganje po hrastićima. Ove postupke
treba ponoviti tijekom nekoliko uzastopnih godina,
dok su hrastići u opas nosti. Ovaj čimbenik utječe
na propadanje hrastovih biljaka.


ŠTETNI UTJECAJI NAPOMLADAK NAKON UKLANJANJA STARE SASTOJINE
The adverse impacts in sapling stage after final cut of old trees


Prvi utjecaj koji štetno djeluje je samo obaranje starih
stabala i privlačenje drvnih sortimenata. Tijekom
toga posla nemali broj biljaka pretrpi oštećenja (Košir,
2008). Možemo ustvrditi da su oštećenja veća, što je
veći broj starih stabala po jedinici površine ostao za dovršni
sijek, što su njihove krošnje razvijenije te što je visina
mladih biljaka veća (vjerojatno će trogodišnje
biljke bolje podnijeti udar krošnje ili gaženje kotačima
forvardera od petogodišnjih biljaka). No, na oštećivanje
hrastića utječe još čitav niz čimbenika, npr. postoji li tijekom
sječe snježni pokrov i kolika mu je dubina, je li
rađena njega u godini prije pa su hrastići ostali stršati na
pomladnoj površini i podložniji lomovima, je li tlo smrznuto
(što je puno bolje za privlačenje) ili raskvašeno i
vrlo slabo nosivo (što je izrazito nepovoljno jer su oštećenja
od forvardera tada velika), jesu li istrasirani izvozni
putovi i kontrolira li se vozi li se po sječini isključivo


njima, jesu li oštećenja nakon privlačenja sanirana itd.
Zbog svega napisanoga trebalo bi planirati dovršni sijek
što ranije iza naplodnoga, u trećoj godini života mlade
sastojine, te po mogućnosti ne raditi njegu u vegetaciji
prije dovršnoga sijeka. Iskustva, dapače, pokazuju da je
na dobro obnovljenim gredama moguće dovršni sijek
napraviti i ranije bez ikakvih štetnih posljedica po mlade
hrastove biljke. Štoviše, one redovito brže napreduju
bez zasjene stare sastojine.


Upravitelji šumarija i revirnici mogu puno napraviti
u striktnom provođenju i nadzoru trasiranja izvoznih
putova, kontroli privlačenja tijekom nepovoljnoga razdoblja,
ograničavanju veličine tovara i kasnijoj sanaciji
oštećenja. Ovi opsežni radovi zasigurnojako utječu na
propadanje hrastovih biljaka.


Defolijatori,pepelnicaimraz(od kojega su stare
krošnje ranije štitile mladu sastojinu, a sada više nema