DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Ž. Zečić, D. Vusić, M. Prka, S. Klepac: UTJECAJ NAGIBATRAKTORSKOG PUTANAPROIZVODNOST ... Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 103-114


normu vremena, dnevni učinak i trošak privlačenja ima


različit obujam prosječnog tovara ostvaren na pojedi


nom traktorskom putu (slika 12).


Efektivno vrijeme trunusa traktora kreće se od


21,94 minute (100 m) do 54,34 minute (1000 m). U
strukturi efektivnoga vremena turnusa traktora do udaljenosti
privlačenje od 400 m veći dio vrema otpada na
fiksno vrijeme, koje iznosi 17,36 minuta, a varijabilna
vremena iznose 15,37 minuta. Pri udaljenosti od 500 m
privlačenja drva traktorm varijabilna su vremena nešto
veća i iznose 18,97 minuta. Pri većim je udaljenostima
privlačenja udio varijabilnih vremena veći (za 1000 m
36,97 minuta). Ukupno se vrijeme turnusa traktora kreće
od 26,82 minute (100 m) do 66,42 minute (1000 m), a
dodatno vrijeme od 4,88 minuta do 12,08 minuta.


Normu vremena (NV) definiramo kao utrošeno vri


t
3


jeme po jedinici proizvoda (min/m), a izračunata je iz
ukupno utrošenog vremena turnusa (Tu) i prosječnog
obujma tovara na pojedinom traktorskom putu pomoću
formule:


Slika 12. Dnevni učinak i jedinični trošak privlačenja


Figure12 Skidding daily output and cost per unit


Tablica 4. Dnevni učinak traktora


Table 4 Tractor’s daily output


3


gdje je: NV– norma vremena traktora (min/m), T –


tu


ukupno vrijeme turnusa (min), q – prosječni obujam


t
3


tovara traktora (m).
Norma vremena se na traktorskom putu 1 kreće od


33


5,32 min/m (100 m) do 13,17 min/m (1000 m) s pro


3


sječnim obujmom tovara od 5,04 m. Na traktorskom


3


putu 2 se norma vremena kreće od 7,22 min/m (100 m)


3


do 17,88 min/m (1000 m) uz prosječni obujam tovara


3


od 3,72 m. Na normu vremena odnosno na proizvodnost
traktora značajno utječe veličina tovara.


Dnevni učinak izračunava se na temelju norme vremena
i dnevnog radnog vremena ili na temelju dnevnog
broja turnusa i prosječnog obujma tovara. Dnevni
učinak izračunat je tako da je propisano radno vrijeme
od 480 minuta podijeljeno s odgovarajućom normom
vremena:


3


gdje je DU – dnevni učinak traktora (m/dan), a NV


tt
3


norma vremena traktora (min/m).


Srednja udaljenost privlačnja, m
Average skidding distance, m 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Dnevni učinak, Traktorski put 1
m
3
/dan Skid road 1 90,27 77,55 67,97 60,49 54,50 49,59 45,49 42,01 39,03 36,45
Daily output, Traktorski put 2
m3/day Skid road 2 66,50 57,12 50,07 44,56 40,15 36,53 33,51 30,95 28,75 26,85