DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 16     <-- 16 -->        PDF

...


Na pomoćnom stovarištu najviše je vremena utrošeno
za uređenje složaja, i to 1,39 min, zatim slijedi
odvezivanje tovara s 1,22 minute, pa okretanje neopterećenoga
traktora s 0,58 minuta. Silaženje i penjanje je zastupljeno
s 0,44 minute, a ovisi o broju komada u tovaru,
vrsti drva i vrsti sortimenta te potrebi odvajanja istih.


4.4 VRIJEME TURNUSA, DNEVNI UČINAK I TROŠKOVI PRIVLAČENJA
Cycle time, daily output and skidding costs
Vrijeme turnusa, dnevni učinak i toškovi privlače-užeta/privitlavanja od 30 mteobujmutovarapriprivlanja
drva izračunati su u ovisnosti o udaljenosti privla-čenjudrvnihsortimenatauziniznagib. Sva su vrečenja
od 100 m do 1000 m, udaljenost vožnje po mena projektirana zajedno za oba traktorska puta
pomoćnom stovarištu od 65 m i udaljenost izvlačenja (tablica 3), a jedini, ali značajan, utjecaj na različitu


Tablica 3. Projektirani utrošci vremena traktora


Table 3 Tractor’s projected time consumptions


Srednja Vrijeme vožnje – Vrijeme vožnje – Vrijeme Vrijeme Efektivno Dodatno Vrijeme
udaljenost traktorski put pomoćno stovarište rada na rada na vrijeme vrijeme turnusa
privlačenja Travel time – Travel time – sječini pomoćnom Efective Allowance Cycle
Average skid road landing Felling site
work time
stovarištu
Landing
time time
22,24 %
Time
Tuskidding Opterećen Neopterećen Opterećen Neopterećen
distance Loaded Unloaded Loaded Unloaded work time
m min
100 1,45 1,49 0,79 0,84 13,48 3,88 21,94 4,88 26,82
200 3,28 3,26 0,79 0,84 13,48 3,88 25,54 5,68 31,22
300 5,11 5,03 0,79 0,84 13,48 3,88 29,14 6,48 35,62
400 6,94 6,80 0,79 0,84 13,48 3,88 32,74 7,28 40,02
500 8,77 8,57 0,79 0,84 13,48 3,88 36,34 8,08 44,42
600 10,60 10,34 0,79 0,84 13,48 3,88 39,94 8,88 48,82
700 12,43 12,11 0,79 0,84 13,48 3,88 43,54 9,68 53,22
800 14,26 13,88 0,79 0,84 13,48 3,88 47,14 10,48 57,62
900 16,09 15,65 0,79 0,84 13,48 3,88 50,74 11,28 62,02
1000 17,92 17,42 0,79 0,84 13,48 3,88 54,34 12,08 66,42