DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Ž. Zečić, D. Vusić, M. Prka, S. Klepac: UTJECAJ NAGIBATRAKTORSKOG PUTANAPROIZVODNOST ... Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 103-114


4.3.1.1 BRZINE VOŽNJE TRAKTORA, IZVLAČENJA UŽETAI PRIVITLAVANJA
Skidder speeds, speeds of line pulling and winching
Brzine su punih i praznih traktora te izvlačenja užeta


i privitlavanja tovara, izračunane pomoću vremena, koja
su izjednačena linearnom regresijskom analizom. Jednadžbe
izjednačenja utrošenih vremena su s faktorom
korelacije prikazane na slikama 6 i 7. Pri izračunu vremena
vožnje opterećenog i neoptrećenog traktora po
traktorskom putu, pomoćnom stovarištu te za izvlačenje
užeta i privitlavanje tovara, uzet je opći oblik jednadžbe,
(x – nezavisna varijabla udaljenosti vožnje iskazana u
metrima). Brzina kretanja traktora je funkcija prijeđenog
puta i utrošenog vremena. Pri izračunu brzine traktora
koristi se jednadžba koja u općem obliku glasi: gdje
je l – udaljenost (m), at– vrijeme (min).


Slika 9. Brzine vožnji traktora po traktorskom putu


Figure 9Travel speeds on the skid road


Brzine vožnje neopterećenog traktora na oba traktorska
puta kreću se od 4,02 km/h (100 m) do 3,44 km/h
(1000 m). Opterećeni se traktor kreće brzinom od
4,13 km/h (100 m) do 3,35 km/h (1000 m).


Prosječna brzina kretanja neopterećenog traktora po
traktorskim putevima iznosi 3,56 km/h, a opterećenog
3,50 km/h. Prosječna brzina vožnje neopterećenog
traktora po pomoćnom stovarištu iznosi 4,65 km/h, a
opterećenog 4,93 km/h pri udaljenostima od 65 m.


PremaZečićui dr.(2004) prosječne brzine vožnje
traktoraTimberjack 240C u brdskom području, pri vožnji
neopterećenog traktora iznosi 4,96 km/h, a opterećenog
traktora 3,55 km/h s prosječnim obujmom tovara


3


od 4,24 m. ZatimKrpaniZečić(2006) na dva radi


lišta središnjeg kontinentalnog dijela Hrvatske istražuju


isti traktor s dvobubanjskim vitlom i navode prosječne
brzine vožnje praznih traktora od 4,96 km/h, odnosno
4,57 km/h, a punih 3,55 km/h i 3,42 km/h. Prosječne brzine
neopterećenih traktora su u pravilu veće od brzina
opterećenih traktora.


Brzina izvlačenja užeta istraživanoga traktora kreće
se od 0,84 km/h (5 m) do 0,99 km/h (60 m) (slika 10), a
prosječna brzina iznosi 0,97 km/h. Privitlavanje se za
navedene udaljenosti odvija brzinom od 0,86 km/h do
0,95 km/h, odnosno prosječno 0,93 km/h. Krpan
Zečić (2001)su pri istraživanju traktoraTimberjack
240C na privlačenju drva u brdskim oplodnim sje-


Slika 10. Brzine izvlačenja užeta i privitlavanja tovara


Figure 10 Speeds of line pulling and winching


čama utvrdili prosječne brzine pri izvlačenju užeta od
1,33 km/h, odnosno 1,62 km/h, a privitlavanja tovara
u iznosu od 1,03 km/h, odnosno 0,79 km/h.


Kod traktora Ecotrac 120V pri radu u brdskom i
gors kom području, prosječne brzine izvlačenja užeta
iznose 1,10 km/h za prosječnu duljinu od 10,5 m, odnosno
1,66 km/hza prosječnu duljinu od 21,8 m.Brzine
privitlavanja tovara iznose 0,99 km/h, odnosno
1,77 km/h (Horvat i dr.2007). Brzine izvlačenja užeta
i brzine privitlavanja tovara ovise o terenskim i sastojinskim
čimbenicima, tehničkim značajkama vitla i užadi
te duljini izvlačenja užeta i veličinama pojedinog tovara,
kao i o sposobnosti pojedinog radnika-kopčaša.


4.3.2 FIKSNO VRIJEME– Fixed time
Na slici 11 prikazana je raspodjela fiksnog vremena
turnusa istraživanog traktoraTimberjack 240C. Fiksno
vrijeme je dio efektivnog vremena turnusa traktora, a sastoji
se od vremena rada na sječini i vremena rada na pomoćnom
stovarištu. Za rad na sječini prosječno je
utrošeno 9,71 min/turnusu, a za rad na pomoćnom stovarištu
3,88 minuta/trunusu što je 2,5 puta manje. Kod
vremena rada na sječini, izvlačenja užeta i privitlavanja


tovara promatrani su kao varijabil no vrijeme, kako je
prikazano u prethodnom poglavlju. Kao fiksno, odnos no
prosječno utoršeno vrijeme promatrano je vrijeme zau zimanja
položaja traktora u sječini koje iznosi 1,34 min.
Zatim slijedi vezanje tovara sa 6,02 minute po turnusu,
ispravljanje tovara s 1,17 minuta te privitlavanje tovara s
0,67 minuta, koje se nije događalo kod svakoga turnusa,
ali se ravnomjerno nadjeljuje svakome turnusu.