DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Ž. Zečić, D. Vusić, M. Prka, S. Klepac: UTJECAJ NAGIBATRAKTORSKOG PUTANAPROIZVODNOST ... Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 103-114


4.2.1 DODATNO VRIJEME–Allowance time
Od 666,73 minute koliko iznose opća vremena na
dodatno vrijeme otpada 481,48 minuta, a razliku od
185,25 minuta, odnosno26,46 min/dan, čineneopravdaniinepotrebniprekidirada.
Uukupnomdodatnom
vremenu177,01 minuta ili 36,76 % otpadanaprekidza
jelo, zatim slijedi privremeno–završno vrijeme sa
116,05 minuta ili 24,10 %. Na povremene radove otpa da
79,34 minute ili 16,48 %, zatim slijede opravdani
pre kidi sa 65,62 minute ili 13,63 % pa tehnički prekidi
s 38,87 minuta ili 8,07 %, dok se na odmore koristilo
naj manje vremena i oni iznose 4,59 minuta ili 0,95 %.


Razlog tomu je što su oba radnika osposobljeni kao vozači
traktora i kopčaši, te se tijekom rada izmjenjuju pri
vožnji traktora, a vezanje tovara obavljaju zajedno.
Odvezivanje tovara obavlja sam traktorist na pomoćnom
stovarištu, dok drugi radnik priprema tovar u sječini.
Faktordodatnogvremenaiznosi 1,22 dok prema
Zečiću i dr(2004) za isti traktor u brdskim uvjetima
središnje Hrvatske faktor dodatnog vremena iznosi
1,19. Za traktor Ecotrac 120V faktor dodatnog vreme na
iznosi 1,34 u brdskom području, odnosno 1,18 gors kim
uvjetima rada (Horvat i dr.2007).


4.3 VRIJEME TURNUSA– Cycle time
4.3.1 VARIJABILNAVREMENA – Variable times
Vremena vožnji, vrijeme izvlačenja užeta i vrijeme
privitlavanja tovara je promatrano kao varijabilno s obzirom
na udaljenost. Pri obradi podataka posebno je
pro matrano vrijeme vožnje opterećenog i neopterećenoga
traktora na traktorskom putu 1 i 2. Na temelju
utrošenoga vremena i udaljenosti vožnje izračunane su
prosječne brzine za oba navedena slučaja.


Brzine vožnji izračunate su posebno za svaki traktorski
put. Za vožnju neopterećenog traktora po traktorskom


putu 1 (uz nagib) prosječna brzina iznosi 3,71 km/h, a za
vožnju opterećenog traktora po istom traktorskom putu
(niz nagib) iznosi 3,72 km/h. Prosječna brzina vožnje neopterećenog
traktora po traktorskom putu 2 (niz nagib)
iznosi 3,51 km/h i za vožnju opterećenog traktora po traktorskom
putu 2 (uz nagib) iznosi 3,39 km/h.Nakon obra de
i testiranja podataka, budući da nema značajnih
razlika, zajedno su obrađena vremena vožnji na oba
traktorska puta i prikazana na slici 6.


Na isti su način obrađeni i prikazani podaci izmjere-


Slika 6. Utrošci vremena vožnji po traktorskom putu


Figure 6Skid road travel time consumptions


nog i oblikovanog vremena vožnji opterećenog i neopterećenoga
traktora po pomoćnom stovarištu zajedno
za privlačenje s oba traktorska puta (slika 7).


Vrijeme izvlačenja užeta i privitlavanja tovara također
je promatrano kao varijebilno vrijeme. Ovisnosti
utrošaka vremena za izvlačenje užeta i privitlavanje o
udaljenosti izvlačenja užeta/privitlavanja su također izjednačene
pravcima i opisane pripadajućim regresijskim
jednadžbama (slika 8).


Slika 8. Utrošci vremena izvlačenja užeta i privitlavanja


Figure 8Line pulling and winching time consumptions


Slika 7. Utrošci vremena vožnji po pomoćnom stovarištu


Figure 7Landing travel time consumptions