DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Ž. Zečić, D. Vusić, M. Prka, S. Klepac: UTJECAJ NAGIBATRAKTORSKOG PUTANAPROIZVODNOST ... Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 103-114


Tablica 2. Značajke tovara


Table 2 Load characteristics


Traktorski put 1 2 .
Skid road x
min
x
-
x
max
x
min
x
-
x
max
x
min
x
-
x
max
3
Ukupno privučeno, m
Total skidded, m3 191,644 63,156 254,800
Ukupan broj komada, n
Total number of pieces, n 289 150 439
Ukupan broj turnusa
Total number of cicles 38 17 55
3
Obujam tovara, m
Load volume, m3 2,812 5,043 8,008 2,165 3,715 5,716 2,165 4,633 8,008
Broj komada u tovaru
Number of pieces in a load 5 7,6 10 6 8,8 11 5 8,0 10
Duljina komada, m
Piece length, m 2 6,2 13 3 6 10 2,0 6,1 13
3
Obujam komada, m
Piece volume, m3 0,068 0,663 2,388 0,057 0,421 1,187 0,057 0,580 2,388
Promjer komada, cm
Piece diameter, cm 12 35,9 78 11 28,7 61 11 33,0 78


3


nosi 1,07 t/m. Dakle, masa prosječnog tovara privuče-sječnog tovara privučenog po traktorskom putu 2 iznosi
nog po traktorskom putu 1 iznosi 5,122 t, a masa pro-3,739 t, što čini razliku od 1,383 t/turnus.


4.2 UTROŠAK VREMENA– Time consumption
Na temelju provedenog studija vremena određena je
struktura ukupno utrošenog vremena, efektivnog vremena
i općih vremena (slika 5). Efektivno vrijeme izno si
76,46 %, a opća vremena čine 23,54 % ukupnog vremena
rada.


3


Ukupno je privučeno 254,80 m drvnih sortimenata
sa srednje udaljenosti privlačenja (za oba traktorska
puta) od 500 m po traktorskom putu i 65 m po pomoćnom
stovarištu, uz srednju udaljednost izvlačenja uže ta/
privitlavanja od 30 m.


Efektivno vrijeme po jedinici proizvoda iznosi


33


8,50 min/m, a ukupno utrošeno vrijeme 11,12 min/m .


3


Na radilištu je ostvaren učinak od 36,40 m/dan za prosječno
utrošeno vrijeme od 404,59 min/dan, odnosno
84,59 % propisanoga radnoga vremena od 480 minuta.
U strukturi ukupno ostvarenog efektivnog vremena na
vožnju neopterećenog traktora po vlaci i sječini otpada
22,20 %, a na rad opterećenog traktora otpada 24,52 %.
Za rad na sječini se troši 39,88 %, a za rad na pomoćnom
stovarištu utrošeno je 13,40 % efektivnog vremena.


Slika 5. Struktura ukupno utrošenog vremena i efektivnog
vremena


Figure 5Total time and effective time structure