DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 108     <-- 108 -->        PDF

pisuje se kao sitan inventar u uporabi. Popisne liste


dugotrajne imovine, sitnog inventara kao i popis du


govanja i potraživanja iz 2008. godine, sastavni su


dio Izvješća povjerenstva za popis imovine.


Glede dugovanja bivšeg zakupca poslovnog prostora


Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, isti je


utužen i očekuje se naplata putem Suda.


Na temelju uvida u materijalno financijsku dokumen


taciju, Izvješće Povjerenstva za popis imovine i po


traživanja, Izvješće o izvršenju financijskog plana za


2009. godinu, te Izvješće o radu i financijskom poslo


vanju u kojem su obrazložene stavke prihoda i tro


škova, Nadzorni odbor prihvaća odnosna Izvješća, te


predlaže Upravnom odboru da u cijelosti prihvati ovo


Izvješće o poslovanju HŠD-a za 2009. godinu.


e)Jednoglasno su prihvaćeni:


– Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana za
2009. god.
– Izvješće Povjerenstva za popis imovine i potraživanja
na dan 31. 12. 2009. god.
– Izvješće o Šumarskom listu i ostalim publikacijama.

– Izvješće Nadzornog odbora.
mr. sc. Josip Dundović, predsjednik, v.r.
dr. sc. VladoTopić, član, v.r.
Ilija Gregorović, dipl. ing. član, v.r.


Ad 5.


114.redovita izborna skupština HŠD-a održat će se16. lipnja 2010. (srijeda) u Novinarskom i Šumarskom
domu.

Na izbornom dijelu Skupštine birat će se:
Predsjednik Hrvatskoga šumarskoga društva i 2 dopredsjednika.
Nadzorni odbor; predsjednik, 2 člana i zamjenik
čla na.
Zapisnik sastavio:
Tajnik HŠD-a Predsjednik HŠD-a
Damir Delač, dipl. ing., v.r.


Ogranci, čiji je mandat predsjednika, dopredsjednika,
UO i NO istekao, trebaju održati Izborne skupštine,
potvrditi stare ili izabrati nove predstavnike.
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu potvrđuje
stare ili predlaže nove kandidate (2) za UO HŠD-a.
Hrvatski šumarski institut Jasrebarsko potvrđuje
starog ili predlaže novog kandidata za UO HŠD-a.
Jednoglasno je prihvaćeno da Upravni odbor HŠD-a,
na 114. Redovitoj izbornoj skupštini predloži sljedeće
kandidate:
Upravni odbor:
mr. sc. Petar Jurjević – predsjednik Hrvatskoga šumarskoga
društva,
prof. dr. sc. Ivica Grbac – dopredsjednik Hrvatsko ga
šumarskoga društva (ukoliko mu Šumarski fakultet
potvrdi mandat),
Oliver Vlainić, dipl. ing. – dopredsjednik Hrvatskoga
šumarskoga društva,
Nadzorni odbor:
Predsjednik Nadzornog odbora HŠD-a bit će naknadno
predložen,
dr. sc. VladoTopć – član,
Ilija Gregorović, dipl. ing. – član,
Josip Maradin, dipl. ing. – zamjenik člana.


Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali prof. dr. sc.
Ivica Grbac, mr. sc. Josip Dundović, Akademik
Slavko Matić, prof. dr. sc. Milan Glavaš, prof. em.
dr. sc Branimir Prpić i mr. sc. Petar Jurjević, usvojen
je prijedlog da se kao stručna tema 114. Redovite
izborne skupštine HŠD-a, izlože rezultati
Nacionalne inventure šuma RH.


Ad 6.Po toj točki nije se nitko javio za riječ.


Predsjednik HŠD-a
Mr. sc. Petar Jurjević, v.r.