DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 104     <-- 104 -->        PDF

18.i 19. 6. 2009. u Gradskoj vijećnici Našice potpis
Ugovora našice – Güssing (Vidi: Šumarski list broj:
7–8/2009.).
4.9. 2009. u Pastoralnom centru Emaus, Franjevačkog
samostana Našice, održani su 4. Hrvatski dani biomase/
11. Europski dani biomase regija “Biomasa
(električna i/ili toplinska energija), bioplin i biogoriva”
u organizaciji Austrijskog ureda za vanjsku trgovinu,
Ogranka MH Našice, HŠD Sekcije “Hrvatska udruga
za biomasu” Zagreb i Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, u
suradnji s C.A.R.M.E.N. (Bavarski kompetencijski
centar za obnovljive sirovi ne) Straubing, AEBIOM
(Europska udruga za biomasu) Brussels, Zajednicom
obnovljivih izvora energije HGK, Gradskim uredom
Grada Zagreba za poljoprivredu i šumarstvo i NEXE
Grupom Našice – pod pokroviteljstvom Ministarstva
regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva
RH, s preko 100 sudionika (više u Šumarskom listu
9–10/2009. i na www.sumari.hr/biomasa).
Intervju za Radio Našice sa Silvijom Lučevnjak,
prof., predsjednica MH Ogranak Našice o 4. Hrvatskim
danima biomase.
16.9. 2009. u Zagreb, Zagrebački velesajam – Kongresni
centar na konferenciju “Obnovljivi izvori
energije u javnom sektoru”.
1–4. 10. 2009. Bavarska, C.A.R.M.E.N.e.V. Straubing
sa hrvatskom delegacijom u sastavuAkademik
Slavko Matić, Damir Delač, tajnik HŠD-a i Hranislav
Jakovac, predsjednik HŠD Ogranak Zagreb na
5.Sajam biomase – 2009. (više u Šumarskom listu
broj: 11–12/2009.).
18–21. 10. 2009. Italija, JužniTirol, Sand in Taufers
Međunarodna-Ekoenergetska konferencija u sklopu
15.Austrijskih dana biomase.
30.10. 2009. u Zagrebu, Redovna izborna skupština
Zajednice obnovljivih izvora energije HGK. Mr. sc.
Josip Dundović ponovo je izabran za voditelja Grupacije
za biomasu za novo četverogodišnje razdoblje.
12. 11. 2009. u Zagrebu, HŠD Ogranak Zagreb, prezentacija
“Uporaba peleta u postrojenjima na biomasu
u Hrvatskoj”,
17.i 18. 12. 2009. u Osijeku u hotelu “MURSA” sudjelovao
na Savjetovanju “Toplifikacija naselja na
temelju obnovljivih izvora energije” sa PPPrezentacijom
“Učinkovita zaštita klime, sigurnost i za poslenost
kroz decentraliziranu proizvodnju i upo rabu
energije po modelu Mureck” (Austrija).

SekcijaPro Silva Croatia –izvješće predsjednika
izv. prof. dr. sc. Igora Anića
U 2009. godini planirali smo i ostvarili sljedeće aktivnosti:– Dovršiti tiskanje i prezentirati Zbornik radova među
narodnoga znanstvenoga skupa “Prašumski ekosustavi
dinarskoga krša i prirodno gospodarenje
šumama u Hrvatskoj”. Sekcija je suorganizirala
znanstveni skup.

Sudjelovati na sastanku Upravnoga vijeća asocijacije,
koji se povodom 20. obljetnice njezina osnutka organizira
u Ljubljani, u mjesecu lipnju 2009. godine.
– Obaviti pripreme i postupak kandidiranja izabranih
šumskih sastojina za europsku listu reprezentativnih
objekataPro Silva Europe.
– U suradnji s Ekološkom sekcijom,Akademijom šumarskih
znanosti i Sekcijom za šumarstvo HAZU
organizirati okrugli stol radnoga naslova: NATURA
2000 i hrvatsko šumarstvo.
– Propagirati rad asocijacijePro Silva Europeinformiranjem
članova HŠD i javnosti putem članka u
Šumarskom listu.
Ostvareno je:
– Sekcija Hrvatskoga šumarskoga društva Pro Silva
Croatia, kao nacionalni koordinator međunarodne
asocijacijePro Silva Europa, u suradnji s Hrvatskom
akademijom znanosti i umjetnosti,Akademijom šumarskih
znanosti i Nacionalnim parkom Plitvička jezera,
organizirala je međunarodni znanstveni skup
“Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno
gospodarenje šumama u Hrvatskoj”. Skup je održan
u palači HAZU, 27–28. rujna 2007. godine.Tijekom
2008. i 2009. godine obavljeno je prikupljanje radova
izloženih na znanstvenom skupu, postupak recenziranja
i priprema za tisak. Zbornik je prema
planu otisn ut tijekom 2009. godine, distribuiran autorima
i suautorima članaka te svim zainteresiranima.
Zbornik je prezentiran u prostorijama HAZU,
u sklopu redovitog izvještavanjaAkademije o izdavačkoj
djelatnosti u tekućoj godini.
–Predstavnici sekcijePro Silva Croatiasudjelovali su
na godišnjem sastanku Upravnoga vijeća asocijacije
koji se povodom 20. obljetnice njezina osnutka organizirao
u Sloveniji (Logarska dolina), u razdoblju
24–27. 9. 2009. godine. Jedna od tema susreta bile su
pripreme za utvrđivanje načela Pro Silva Europa
asocijacije u odnosu na sredozemne šumske eko sustave.
To se sretno poklopilo s dovršenjem Mo nografije
o sredozemnim šumama u Republici Hr vatskoj, u
izdanjuAkademije šumarskih znanosti. Naš tim se
uključio u pripreme za donošenje tih načela prezentirajući
povjerenstvu Pro Silvenačela zagrebačke
škole uzgajanja šuma i hrvatskoga šumarstva prema
šumama sredozemnog područja.

Postupak kandidiranja šumskih sastojina za europsku
listu reprezentativnih objekata Pro Silva Europaje
pri kraju. Riječ je o složenom procesu koji traži kvalitetnu
pripremu, jer je prema informaciji predsjednika
Pro Silva Europa, prof. dr. J. Ph. Schutza, od do sada
pristiglih prijedloga usvojeno samo njih 20 %. Naša
kandidacijska lista sadrži sljedeće primjere:
–dinarske preborne bukovo-jelove sastojine stablimične
strukture na vapnencima u gospodarskim jedinicama
Višnjevica i Ravna gora, Šumarija Ravna
gora, UŠPDelnice,