DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 103     <-- 103 -->        PDF

strije,Ambienta 2009., pod naslovom,Drvo je prvo


– novi materijali, kvaliteta i dizajn proizvoda.

U organizaciji Hrvatskog šumarskog instituta i Hrvatske
komore imženjera šumarstva i drvne tehnologije
(HKIŠDT), 28–29. listopada 2009. godine na
Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, povodom
obilježavanja 50. obljetnice šumskog sjemenarstva
u Republici Hrvatskoj, održano je Znanstveno
stručno savjetovanje s međunarodnim sudjelovanjemUloga
i značaj šumskog sjemena u obnovi
šuma. Uz Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva
i vodnoga gospodarstva, Šumarsku savjetodavnu
službu iAkademiju šumarskih znanosti, HŠD je
pokrovitelj ovoga savjetovanja. Kao pokrovitelji
prihvatili smo zamolbu Instituta za podmirenjem dijela
troška tiskanja sažetaka i promidžbenog materijala
ovoga Znanstveno stručnog savjetovanja.Održane su tri sjednice Upravnog i Nadzornog odbora
HŠD-a i to: 19. ožujka 2009. god. u lugarnici
Krušak UŠP Zagreb, 24. rujna 2009. god. u lugarnici
Kontijašumarije Poreč, UŠPBuzet i 26. studenog
2009. god. u prostorijama Šumarskoga doma.
Sve tri Sjednice imale su stručne teme.


Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne


tehnologije (HKŠDT) – problematika i osvrt na


dosadašnji rad.Ova tema inicirana je zbog važno


sti Komore kao dugo željene institucije kojom šu


marski i drvni stručnjaci dobivaju dignitet i priliku


da se na tržištu rada, kao ovlašteni inženjeri, izbore


za poslove iz svoje domene. Drugi motiv za odabir


ove teme za raspravu na Sjednici su pisma, koje su


kolege Darko Posarić, dipl. ing. šum. iz UŠPVin


kovci i Darko Cvijić, dipl ing. šum. kao predsjednik


Sindikata inženjera i tehničara šumarstva, uputili


predsjedniku Komore, na znanje HŠD-u, s kritičkim


stavovima o radu Komore.


Stručnom temom 2. Sjednice, Osvrt na Studiju


Ekonomskog fakulteta “Poslovno upravljanje i


organizacijsko strukturiranje H.Š. d.o.o.” HŠD


se uključilo u aktualan proces restrukturiranja Hr


vatskih šuma d.o.o. Na toj sjednici usuglašeni su


stavovi o toj problematici i poslani Upravi Hrvat


skih šuma d.o.o.


Povodom jubileja, 40. godina uređivanja Šumar


skoga lista prof. em. dr. sc. Branimira Prpića,


upriličena je stručna tema Sjednice. Branko Meštrić,


dipl. ing. izložio je najvažnija događanja i promjene


koje su obilježile ŠLu prethodnih 40 godina, dok je


mr. sc. Petar Jurjević napravio presjek Uvodnika ŠL


u kojima prof. Prpić komentira i kreira aktualna šu


marska događanja i politiku. Čestitajući muna ovom


izuzetnom jubileju, posebno je istaknuo stručnost,


raznovrsnost, aktualnost, beskompromisnost i hra


brost, koju je glavni urednik kroz svoje Uvodnike, ali


i cijelu uređivačku politiku lista, iskazivao u ovih


burnih 40 godina. Cjelokupni njegov životni opus
bio je posvećen zaštiti, ne samo šuma, već cjelokupne
prirode i okoliša, kojima se danas tako ponose
neke novonastale institucije i pojedinci.

Na zgradi Šumarskoga doma izvršeni su radovi sanacije
od vlage i bojanje podrumske sale s ulaznim
prostorom. Izrađen je plan evakuacije za cijelu
zgradu, kao i za pojedine korisnike.Uz redovito ažuriranje postojećeg WEB sustava
HŠD-a, s digitalnom arhivom i izdanjem Šumarskoga
lista, Imenikom hrvatskih šumara s bibliografijom,
u tijeku je akcija izrade digitalne virtualne
biblioteke. Do sada su skenirane naslovnice i sadržaj
832 knjige iz bilioteke, s time da je 12 knjiga pot puno
skenirano. Pretraživanje je omogućeno prema
naslovu, autoru, ključnoj riječi i području, te lokaciji
na kojoj se knjiga trenutno nalazi.Tijekom godine u ograncima i središnjici (Šumarski
četvrtak) održano je niz predava nja na različite
teme, a ogranci su bili domaćinima u međusobnim
posjetima, zatim inozemnim ekskurzijama, a i sami
su organizirali stručne posjete pojedinim krajevima
Hrvatske i inozemstvu.

Sekcija, Hrvatska udruga za biomasu – izvješće
predsjednika mr. sc. Josipa Dundovića


Intervju za Poslovni dnevnik – odgovor na 5 pitanja


gđe Biserke Ranogajec u članku “Proizvođači iz


voze pelete, jer ih u Hrvatskoj nitko neće”.


14. 1. 2009., gđa Maja Sever, novinarka HTVsnimila
CTS Gospić, koji od 24. 12. 2008. grije i Sport-
sku dvoranu.
23. 1. 2009. u Virovitici, 14. Međunarodni sajam
gos podarstva obrtništva i poljoprivrede.
2.2. 2009. primjedbe HŠD-a i Hrvatske udruge za
biomasu na prijedlogEnergetska strategija hrvatske
do 2020.
4.2. 2009. sastanak članica HGK –Zajednice obnovljivih
izvora energije
Referat,“Nutzung von pellets in biomasseheizungen
in kroatien”,Arad, 26–28. März 2009.
24.02. 209. Šumarija Skrad, 1. sastanak Radne sku-
pine za energetsko iskorištavanje šumske biomase.
6. 4. 2009. u HGK Zagreb, Gospodarski susret:
“Mogućnosti i potencijali peleta i stvaranje tržišta
peleta” (Austrijski ured za vanjsku trgovinu).
27. 4. 2009., u hotelu “International” Zagreb, njemačko-
hrvatski simpozij: Energija iz biomase –
kru ta biomasa, bioplin i biogoriva.
1.6. 2009., u NEXE Grupa d.d.Tajnovac / Našice sa
g. Ivan Ergović, predsjednik Uprave i 2 člana Upra ve:
mr. sc. Krešimir Dundović i Oto Ostović dogovor
u svezi aktivnostima vezano za 4. hrvatske dane
biomase, Našice, 4. 9. 2009. (mr. sc. Željko Ze bić izlagač
“Bioplinsko postrojenje Farma Osilovac / Fe ričanci)
i financijska potpora od 20.000,00 kn.