DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 102     <-- 102 -->        PDF

šumske biomase, hidrološka problematika nizinskih
šuma, pitanje zaštite prirode i ekološki problemi u urbanom
šumarstvu i dr. Ciljevi Ekološke sekcije os tva
rivat će se organiziranjem simpozija, znanstvenih
i stručnih rasprava, stručnih ekskurzija, izradom projekata
i izdavanjem stručnih publikacija. Usvojen je
program rada za 2009. godinu.

113. redovita sjednica skupštine Hrvatskoga šumarskoga
društva, održana je 5. lipnja 2009. godine u
dvorani Pučkog narodnog učilišta “Domoljub” u Koprivnici
s početkom u 10 sati. Ove godine Dani hrvatskoga
šumarstva osim Skupštinom Hrvatskoga
šumarskoga društva, obilježeni su natjecanjima šumskih
radnika Hrvatskih šuma d.o.o. U prepunoj dvorani
Pučkog narodnog učilišta s tristotinjak gostiju i
delegata Skupštinu je otvorio predsjednik HŠD-a mr.
sc. Petar Jurjević, pozdravivši uvažene goste i delegate,
a posebno saborskoga zastupnikaVlatka Podnara,
dipl. ing. šum., državnog tajnika Ministarstva
regionalnog razvoja šumarstva i vodnog gospodarstva,
Hermana Sušnika, dipl. ing. šum., sa suradnicima,
predsjednika Uprave Hrvatskih šuma d.o.o.,
DarkaVuletića, dipl. ing. šum., sa suradnicima, de-
kana Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
izv. prof. dr. sc. Andriju Bognara, goste iz Češke,
prof. dr. sc. Emila Klimu, profesora Šumarskoga fakulteta
u Brnu, i doc. dr. sc. Ladislava Sloneka savjetnika
generalnog direktora Slovačkih šuma.
Nakon službenog dijela kao stručna tema Skupštine
predstavljena je Studija restrukturiranja Hrvatskih
šuma d.o.o. Studiju pod naslovom Prijedlog strateškog
usmjerenja i modela reorganizacije Hrvatskih
šuma d.o.o., rad 39 autora iz Ekonomskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu i 13 drugih suradnika, predstavio
je mr. sc. Domagoj Hruška, suradnik na projektu.
Održana je i promocija knjige Božice Jelušić Kranželić:
Pogled stablu – Priče i pjesme o drveću te Izložba
fotografija Zvonimira Ištvana, dipl. ing. šum. U 19 h
upriličeno je, uz nazočnost ministra MRRŠVG Petra
Čobankovića, svečano otvaranje Dana hrvatskog šumarstva
2009. godine, s kulturno umjetničkim programom
i zajedničkom večerom. Sljedećeg jutra
počela su natjecanja šumarskih radnika i natjecanja u
gađanju glinenih golubova. Većina UŠPi ogranaka
HŠD-a predstavila se prigodnim štandovima.Povodom Dana hrvatskog šumarstva – 20. lipnja u
organizaciji HŠD ogranka Bjelovar, otvoren je 12.
lipnja 6. bjelovarski salon fotografija “Šuma okom
šumara”. Fotografije naših kolega šumara s područja
cijele Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije,
Mađarske, pa čak i Canade, izložene su u prostoru
bjelovarskog hotela “Central”. U organizaciji Veleposlanstva
Republike Hrvatske u Finskoj, Hrvatskog
šumarskog instituta Jastrebarsko i Hrvatskog
šumarskog društva Ogranak Bjelovar, otvorena je 1.


lipnja u dalekom Helsinkiju izložba pod nazivom


“Šuma okom hrvatskih šumara”.


U impozantnom prostoru Međunarodnog kulturnog


centra “Caisa”, izloženo je 110 fotografija od 52 au


tora, odabranih između 1245 fotografija s dosada


šnjih pet bjelovarskih salona fotografije “Šuma


okom šumara”. Financijsku potporu izložbi, uz spo


me nute organizatore, pružili su Hrvatsko šumarsko


društvo i Hrvatske šume d.o.o.Akademik Slavko Matić i Hranislav Jakovac ispred
AŠZ i mr. sc. Josip Dundović i Damir Delač kao
predstavnici HŠD-a, od 1–3. listopada sudjelovali su
na simpoziju Bavarske centralne mreže za marketing
i razvoj agrarnih sirovinaCARMEN u Straubingu.
Prvi dan održana je svečana sjednica na kojoj su dosadašnji
predsjednik gosp. Reinhold Erlebeck i tajnik
gosp. Werner Doeller predali dužnost novoizabranom
predsjedniku i tajniku. Prigodnim riječima na
dugogodišnjem uspješnom vođenju CARMENA
zahvali su im bivši i sadašnji mini star poljoprivrede i
šumarstva te bivši i sadašnji gradonačelnik Straubinga.
Na svesrdnoj pomoći Hrvatskoj na polju obnov
ljivih resursa, gospodi Erlbecku i Doelleru
za hvalio se mr. sc. Dundović. Nakon toga svečano je
otvoren 5. međunarodni sajam za obnovljive sirovine
i sunčevu energiju.Predsjednik Republike Hrvatske je na prijedlog


Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja,


odlikovao REDOM HRVATSKOGAPLETERA, za


osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske,


prof. dr. sc. Emila Klimu sa Šumarskoga fakulteta u


Brnu iVladimira Čambu, dipl. ing. šum., zamjenika


direktora direkcije za šumarsko istraživanje i eduka


ciju u Saveznom Ministarstvu poljoprivrede i šumar


stva, vodoprivrede i zaštite okoliša Republike


Austrije. Kako je inicijativu za odlikovanje ovih naših


istaknutih kolega šumara pokrenulo Hrvatsko šumar


sko društvo, svečanom uručenju odlikovanja, u sri


jedu 7. listopada u 12,30 sati, u Uredu predsjednika


RH, uz uže obitelji laureata i dekana Šumarskoga fa


kulteta u Brnu nazočili su i predsjednik HŠD-a, mr. sc.


Petar Jurjević i mr. sc. Josip Dundović.Hranislav Jakovac i Damir Delač, 9. i 10. listopada
sudjelovali su na sastanku KomitetaEFNS-a u
Ramsau uAustriji. Uz Ramsau, domaćina EFNS-a,
1–6. ožujka 2010. godine, predstavili su se švedski
Oestersund kao domaćin 2011., njemački Totdnau
2012. i hrvatski Delnice-Mrkopalj, 2013. godine.
Opći zaključak je da se pokuša proširiti broj zemalja
sudionica, koji za sada čine 24 Europske države.Hrvatsko šumarsko društvo bilo je suorganizator 20.
međunarodnog savjetovanja,koje je održano 16. listopada
2009. godine, u okviru 36. Međunarodnog
sajma namještaja, unutarnjeg uređenja i prateće indu