DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 100     <-- 100 -->        PDF

šumama i zašto je gospodarska šuma i sa stajališta
općekorisnih funkcija šume prihvatljivija od prašume.
U drugoj knjizi izlaže se aktualna problematika
gospodarenja i sušenje lužnjakovih sastojina,
kao posljedica promijenjenih stanišnih uvjeta, izazvanim
zahvatima u prirodi i globalnim zatopljenjem.
U dogovoru s Povjerenstvom za znantveni
rad Hrvatskih šuma d.o.o., knjige će prema tematici,
biti podijeljene po Upravama šuma i Direkciji.

Zahvalivši HŠD-u na pomoći pri tiskanju časopisa
Drvna industrija, Glavni urednik, prof. dr. sc. Ivica
Grbac izvijestio je kako je i taj list uvršten u najvišu
SCI znanstvenu kategoriju.Prof. dr. sc. Milan Glavaš najavio je 55. Seminar
bilj ne zaštite 2011. godine i zatražio pokroviteljstvo
HŠD-a. Isto tako najavio je i održavanje 6. Međunarodne
konferencije o ljekovitim gljivama.
Ad 3.


U organizaciji Šumarske savjetodavne službe (ŠSS),

10. ožujka u Šumarskom domu, održan je Okrugli
stol – Natura 2000. Na skupu su djelatnici Državnog
zavoda za zaštitu prirode, za predstavnike šumoposjednika,
iznijeli osnovne podatke o Naturi 2000. Na
tome su skupu djelatnici ŠSS informirali nazočne o
problemu vezanom uz Zakon o potporama, koji je u
fazi donošenja.Tim zakonom, usklađenim sa zakonodavstvom
EU, propisuju se potpore vezane za radove
u poljoprivredi i šumarstvu. U prvoj verziji
prijedloga ovoga Zakona pisanog u vrijeme postojanja
Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodnoga
gospodarstva, obuhvaćeni su i šumarski radovi. Razdvajanjem
istog Ministarstva na Ministarstvo poljoprivrede,
ribarstva i ruralnog razvoja i Ministarstvo
regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva,
ruralni razvoj preuzima kreiranje Zakona o potporama.
U novom prijedlogu Zakona ostale su samo
potpore za poljoprivredu, dok je sve vezano za šumarstvo
izbačeno. Prihvaćanje ovakvog Zakona
imalo bi nesagledive loše posljedice na gospodarenje
šumama, poglavito za šume u privatnom vlasništvu.
Nakon rasprave zaključeno je o tome izvijestiti resorno
ministarstvo, kako bi se na vrijeme reagiralo i
uvrstilo šumarske radove u Zakon o potporama.Uspješan rad Sekcija Hrvatskoga šumarskoga društva


ponukao nas je na prijedlog formiranja još jed ne Sek


cije.Sekcija za kulturu sport i rekreaciju objedi


njavala bi dosadašnje aktivnosti, koje su u sportskom


smislu bile izražene kroz sudjelovanje na europskim


(EFNS) i regionalnim (Alpe-Adria) natjecanjima,


kulturne aktivnosti, kao npr. Salon fotografija Šuma


okom šumara, rekreativne – Planinarsko društvo


Šumar i sl. te inicirala nove.


Jednoglasno je usvojen prijedlog za osnivanjem


Sek cije za kulturu sport i rekreaciju.Stigla je zamolba za financijsku pomoć našem kolegi
upravitelju šumarije Duga ResaVladi Starešiniću,
dipl. ing. šum., za sudjelovanje na maratonu
naAntarktiku. Ovaj naš proslavljeni maratonac time
bi postao jedan od samo nekolicine trkača koji su
istrčali maraton na svim kontinentima.
Odobrena je financijska pomoć u iznosu od 5.000
kuna.

U tijeku je postavljanje instalacija informatičke
opre me na 1. 2. i 3. katu zgrade Šumarskoga doma
koje koriste Hrvatske šume d.o.o. Od Uprave poduzeća
zamoljeni smo da sudjelujemo u dijelu troška.
Taj zahvat je namjenska prilagodba prostora potrebama
korisnika, međutim, kako će se ipak na kraju
povećati funkcionalnost, a time i vrijednost cijelog
objekta, pristali smo na sudjelovanje s 30 % troš kova
tog zahvata.
Upravni odbor se složio s ovim prijedlogom.Predsjednik ogranka Splita mr. sc. Zoran Đurđević,


izvijestio je o tiskanju Zbornika Zajednica udruga


inženjera grada Splita. Kako su šumari sastavni dio


ove udruge, zamolio je za financijsku pomoć sred iš


njice HŠD-a u iznosu od 10.000 kuna.


Zamolba je odobrena.

Povodom 40. obljetnice uređivanja Šumarskoga lis


ta, zbog svega što je prof. em. dr. sc. Branimir Prpić


dao šumarskoj znanosti, praksi i obrazovanju, Hr


vatsko šumarsko društvo inicira prijedlog da mu se


dodjeli Nagrada za Životno djelo.


Ova inicijativa je općim pljeskom prihvaćena. Zva


nični prijedlog trebalo bi Ministarstvu znanosti,


obra zovanja i športa (MZOŠ) uputiti Šumarski fa


kultet Sveučilišta u Zagrebu.


Uz zahvalu prof. Prpić je najavio 2011. godinu kao


Godinu šuma i predložio da se Šumarsko društvo


aktivno uključi u za to vezana događanja.

Predsjednica ogranka Bjelovar Marina Mamić, dipl


ing. i dopredsjednik HŠD-a, OliverVlainić, dipl. ing.


osvrnuli su se na novi Pravilnik o korištenju službe


nih vozila Hrvatskih šuma d.o.o. i postavili pitanje


korištenja istih za potrebe Šumarskog društva (oso


bna vozila za sudjelovanje na sjednicama UO HŠD-a


ili kombi vozila za stručne ekskurzije i sl.).


Predsjednik Jurjević rekao je da će o tome razgova


rati s Predsjednikom Uprave HŠ d.o.o. DarkomVu


letićem, dipl. ing.


Ad 4.


HŠD je i početkom 2009. godine organiziralo šumarsku
ekipu za nastup na 14.Alpe-Adria, zimsko-športskom
susretu šumara Austrije, Italije, Slovenije i
Hrvatske. Susret je održan 9. i 10. siječnja u Koruš koj
(Austrija) u mjestuWeissensee (Bijelo jezero).
Domaćin 41. Europskog šumarskog nordijsko-skijaškog
natjecanja od 8. do 14. veljače bila je Slovačka.