DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 73     <-- 73 -->        PDF

ZAŠTITA PRIRODE – NATURE PROTECTION
SIVA ČAPLJA (Ardea cinerea L.)


Siva čaplja naraste u dužinu do 100 cm, s rasponom
kri la 175–195 cm i ima 1,5–2 kilograma težine. Po veli čini
je slična velikoj bijeloj čaplji, od koje ima nešto
veći rasponom krila. Boja perja je uglavnom siva. Perje
na glavi je bijelo sa širokom crnom prugom od očiju
prema tjemenu, gdje se produžuje u crnu kukmu. Mla de
ptice imaju čelo i tjeme tamno sive boje bez kukme. Vrat
je sivo bijeli, a s prednje strane ima nekoliko is pre ki da nih
uzdužnih redova crnih pera. Na krilima veli ka letna
pera su crna. Kljun odraslih jedinki je žute boje, a za vrijeme
gniježđenja može postati narančast, dok je gor nji
kljunu mladih jedinki tamno sivi. Noge su prošara ne
crnom i žutom bojom. Let je polagan sa skup ljenim vra tom
u obliku slova S (za razliku od roda, žličarki, ibi sa i
ždralova, kojima je vrat u letu naprijed ravno pružen), a
noge su pružene unazad i vire iza repa. Glasanje joj je
snaž no i grakćuće, a na gnijezdu i klopotajuće.


Slika 1. Siva čaplja u potrazi za hranom Slika 2. Karakterističan položaj kod lova dočekom


Slika 3. Osim vodenih površina, sive čaplje hranu često traže na
poljoprivrednim površina


Slika 4. Sive čaplje i velika bijela čaplja u letu


Gnijezdi na području Europe, na sjeveru do 65 stupnja
geografske širine. Vezana je za plitka vode na područja
uz rijeke, ribnjake, močvare, poljoprivred ne površine,
ali i uz priobalno more. Gnijezda gradi u ko lonijama uz
vodene površine koje nastanjuju više go dina, najčešće na
drveću, ali i u tršćacima i na stijenama. Gnijezdi od travnja
do lipnja. Gnijezdo je široko do 1 metar, grubo građeno
od suhih grana, grančica, trs ke i suhih zeljastih
biljnih dijelova. Nese 3 – 7 svijet lo plavih jaja veličine
oko 60 mm. Na jajima sjedi žen ka (i mužjak) oko tri i pol
tjedna. Mladi ptići su čučav ci, a u gnijezdo im oba roditelja
donose hranu. Osamosta le se za oko 45 dana. Dobro
je prilagođena za hranjenje u plićacima vodenih površina
gdje vreba plijen uz pomoć s dugih nogu, čekajući ili se
krećući vrlo oprezno gotovo nečujno zauzimajući pritom
različite položaje tijela. Plijen hvata uz pomoć dugog vra ta
i klju na. Hrani se ribama, vodozemcima, gmazovi ma,
glo davcima te raznim insektima i njihovim ličinka ma.


U Hrvatskoj je najbrojnija gnjezdarica među čap lja ma.
Izvan perioda gniježđenja velika je skitalica. Seli u
Afriku. Seobeni pravci vezani su uz velike rijeke tijekom
ožujka i travnja, te u kolovozu i rujnu. U većem
bro ju prezimljuje kod nas.


Siva čaplja je zaštićena svojta u Republici Hrvatskoj.


Tekst i fotografije:


mr. Krunoslav Arač, dipl. ing. šum.