DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 24     <-- 24 -->        PDF

I. Trinajstić: KOROLOŠKE I FITOCENOLOŠKE ZNAČAJKE VRSTE Quercus coccifera L. U HRVATSKOJ Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 19-24


1976, 1986, Weber i dr. 2000) binom “Orno-Cocci feretum”
je ilegitiman, pa je bilo potrebno (usp. Tri najs
tić 1984, 1985) navedeno ime preoblikovati u
Orno-Quercetum cocciferae sa zadržavanjem autorstva
“H-ić 1958”.Isto tako izvršena je još jedna korekcija
imena navedene asocijacije u Fraxino orno-Quercetum
cocciferae H-ić. (1958) 1985, corr. Trinajstić 2008
(usp. Trinajstić 2008).


Osim as. Fraxino orno-Quercetum cocciferae, Q.
coccifera je zastupljen i u sklopu šumskih sastojina crnike
(Quercus ilex) u Saplunari na otoku Mljetu, te u
Konavlima (Ćilipi, Pendovo Selo kod Cavtata) u
sklopu as. Querecetum ilici-virgilianae (Trinajstić
1983, 1984, 1985, 2008).


Zasada sastojine s otoka Lošinja i one iz Lumbarde
na otoku Korčuli nisu fitocenološki analizirane. Naime,
sastojine iz širega područja Lumbarde nisu svojevremeno
bile dostupne, jer se nalaze u onom dijelu zaljeva
Pržino, na kojemu su bile smještene postrojbe i objekti
JNA, kamo je pristup bio zabranjen. Isto tako, populacija
oštrike u trajektnoj luci Dominče nedaleko od grada
Korčule nije bila prikladna za fitocenološko-sintaksonomsku
analizu, jer zauzima ograničenu površinu i razvijena
je samo fragmentarno.


Samo se usputno može spomenuti, radi potpunijeg
uvida u predmetnu problematiku, da su i na području
Crne Gore sastojine oštrike, također, sintaksonomski
proučavane (usp. Trinajstić 1984). Tu one, slično
kao i u Hrvatskoj, pripadaju as. Fraxino orno-Quercetum
cocciferae


Neće biti na odmet, posebice na temelju najnovijih
nomenklaturnih rješenja, da na jednom mjestu ponovno
iznesemo floristički sastav i sintaksonomsku strukturu
do sada proučenih sastojina oštrike i crnoga jasena
u Hrvatskoj, što je prikazano u priloženoj tablici 1.


RASPRAVA – Discussion


Quercus coccifera je duž istočnojadranskoga primor ja
vrlo značajno raspoređen. Kao što je to općenito pozna
to, hrastovi u zavisnosti od ekoloških čimbenika
nekoga područja zauzimaju od prirode, u pravilu, veće
ili manje, ali suvisle površine. Nasuprot tomu, Q. coccifera
u istočnojadranskom primorju zauzima uglavnom
malene, međusobno vrlo udaljene i oštro ograničene površine,
a njegova recentna nalazišta na tom području u
potpunosti se podudaraju s naseobinama, nastalim tijekom
grčke kolonizacije. Naime, također, je dobro poznato
da su Q. coccifera tijekom staroga vijeka širili Grci,
a njemu vrlo srodnu vrstu Q. calliprinos širili su Feničani.
Na tim, usko srodnim vrstama parazitira ušenac
Vermilio kermes (= “Coccus ilicis”, pa otuda epitet “coccifera”
– nositelj ušenca kokce). Ženka toga ušenca
proizvodi posebnu crveno-grimiznu boju kermes (u
francuskom jeziku naziv za oštriku upravo je “chene
kermes”). Navedena boja je u starom vijeku služila za
bojenje vunenih tkanina, o čemu je nedavno bilo govora
na drugom mjestu (T rinajstić 2007). Ta činjenica,
posebice s obzirom na istočnojadransko primorje, bila je
najvjerojatnije uzrokom da su nalazišta vrste Q. coccifera
i u Hrvatskom i u Crnogorskom primorju povezana
s grčkim naseobinama na Jadranu tijekom staroga vijeka.
U smjeru od sjevera prema jugu, kako je i uvodno
istaknuto, to su na Lošinju lokaliteti Studenčić, Veli bok,
Nerezine i Ćunski (Haračić 1905), šire područje Orebića
i Potomje na Pelješcu, Dominče i Lumbarda na
Kor čuli, Saplunara na Mljetu, Ćilipi i Cavtat (grčki Epidaurus)
u Konavlima, kao i zaljev Valdanos sjeverno, te
Liman i Bažbuljak južno od Ulcinja u Crnoogorskom
primorju(Rohlena 1942, Trinajstić 1985).


U skladu s najnovijim nomenklaturnim pravilima
(usp. Weber i dr. 2000) kod imenovanja sintaksona u
statusu asocijacije ustalila se praksa da rodovno ime taksona
u prvom dijelu binoma sintaksona bude navedeno
prema uobičajenom imenu roda, iako su i druga
imena za cijeli opseg roda ili samo njegov dio validna i
legitimna. Tako u našem slučaju ime roda Fraxinus ima
prednost pred imenom roda Ornus. Osim toga, kada u
opsegu nekoga roda postoji više vrsta, potrebno je u
imenu sintaksona navesti i ime vrste, u našem slučaju
Fraxinus ornus, odnosno u prvom dijelu binoma sintaksona
navesti Fraxino orno. Budući da je prvi dio binoma
sintaksona u dativu to latinskom za drugu i treću
deklinaciju u našem slučaju treba pisati Fraxino orno-,
a ne Fraxino (dat.) orni (gen.). kako je to (usp. Tri najstić
2008) nedavno provedeno.


ZAKLJUČAK – Conclusion


Dva usko srodna taksona – Quercus coccifera i Q.
calliprinos mogu se u taksonomskom smislu tretirati na
tri načina – 1. kao samostalne vrste – Q. coccifera L. i


Q. calliprinos Webb; 2. kao jedna vrsta s dvije podvrste


– Q. coccifera subsp. coccifera i Q. coccifera subsp.
calliprinos (Webb) Holmboe 3. jedna jedinstvena vrsta
– Q. coccifera, dok je Q. calliprinos samo mlađi sinonim.
Na području istočnojadranskoga primorja, s obo


zirom na korologiju, rasprostranjena je samo vrsta Q.
coccifera, oštrika ili prnar. U Hrvatskoj je oštrika zastupljena
od otoka Lošinja na sjeveru, do širega područja
Cavtata na jugu, a u Crnoj Gori zauzima širi prostor
oko Ulcinja.


U fitocenološko-sintaksonomskom pogledu Q. coccifera
na području istočnojadrankoga primorja izgrađuje
posebnu šumsku zajednicu, koju je Horvatić (1958)