DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 23     <-- 23 -->        PDF

I. Trinajstić: KOROLOŠKE I FITOCENOLOŠKE ZNAČAJKE VRSTE Quercus coccifera L. U HRVATSKOJ Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 19-24


REZULTATI – Results
Korološke značajke vrste Quercus coccifera u Hrvatskoj –


Chorological characteristics of Quercus coccifera in Croatia


U Hrvatskoj je Quercus coccifera razmjerno rijedak,
nazočan na malom broju lokaliteta. Tako Visiani (1842:
209) među prvim botaničarima postlinejskoga razdoblja
kao nalazišta oštrike u Hrvatskoj navodi Nerezine na
otoku Lošinju i poluotok Pelješac (“Hab. in sylvaticis
inslarum Osero circa Neresine et Sabioncello”). Treba
na pomenuti da isti autor na mnogo mjesta poluotok Pelješac
(Sabioncello) smatra otokom (“insula”).


Razmjerno najpotpunije podatke o pridolasku oštrike
u Hrvatskoj donosi Haračić (1905). On za o. Lošinj u
Kvarnerskom primorju bilježi više lokaliteta – to su Studenčić,
Veli bok, Nerezine i Ćunski. U Dalmaciji je Q.
coccifera poznat s otoka Korčule – Lumbarda. Korčula-
Do minče (Trinajstić 1985), otoka Mljeta – Saplunara
(Adamović 1911, Regula-Bevilacqua
Ili janić 1984, Trinajstić n.p), poluotoka Pelješca


– Ore bić, Ruskovići (Visiani 1842, Horvatić 1958,
Tri najstić 1984, 1985, 1985a) i Potomje (Trinajs t
i ć 1984, 1985, 1985a). U širem dubrovačkom primorju
(Ko navlima) poznat je iz područja Ćilipa i Pendovog
Sela, kod Cavtata (Trinajstić 1983).
Napokon, treba spomenuti da je na području Crne Go re
Q. coccifera poznat iz priobalnoga dijela na lokalitetima
Bažbuljak i Liman, te na padinama zaljeva Valdanos
kraj Ulcinja (usp.Rohlena 1942, Trinajstić 1984).


Fitocenološke značajke vrste Quercus coccifera u Hrvatskoj –


Phytosociological characteristics of Quercus coccifera in Croatia
Prve podatke o fitocenološko-sintaksonomskim zna -Pe lješcu opisuje posebnu šumsku zajednicu, as. Ornočajkama
vrste Quercus coccifera kod nas donosi Hor -Cocciferetum. Međutim, u skladu sa suvremenim međuvatić
(1958). On iz područja Orebića na poluotoku narodnim, sintaksonomskim pravilima (Barkman i dr.


Tab. 1. As./Ass. Fraxino orno-Quercetum cocciferae H-ić. (1958) 1985, corr. 2008


Broj snimke/Nr. of relevé: 1 2 3 4 S/4
Veličina snimke/Surface of relevé m2: 100 100 100 100 /
Broj vrsta u snimci/Nr. of species pro relevé: 15 18 12 16 15
As./Ass.:
Quercus coccifera 4.4 5.5 5.4 4.4 4
Fraxinus ornus + + + 3
Sv./Al.; Red/Order; Razred/Class:
Pistacia lentiscus + 2.1 + 1.2 4
Rubia peregrine + 1.1 1.1 1.2 4
Smilax aspera + 1.1 1.1 2.2 4
Asparagus acutifolius + 1.1 + + 4
Rosa sempervirens + + + 3
Laurus nobilis + 4.4 2
Spartium junceum 2.2 + 2
Juniperus oxycedrus + 1.1 2
Lonicera implexa + + 2
Olea sylvestris + + 2
Pinus halepensis + 1
Pistacia terebinthus + 1
Lonicera etrusca + 1
Arisarum vulgare + 1
Pratilice/Companions:
Brachypodium retusum 3.2 2.2 3.2 + 4
Hedera helix 1.1 1.1 + + 4
Dorycnium pentaphyllum 1.1 + 2
Psoralea bitumonosa + + 2
Lotus corniculatus var. hirsutus + + 2
Trifolium angustifolium + + 2
Coronilla emeroides + 1
Frangula rupestris + 1
Paliurus spina-christi + 1
Celtis australis + 1
Tamus communis + 1


Sintaksonomija/Syntaxonomy:


Sveza/Aliance: Quercion ilicis Br.-Bl.; Red/Order: Quercetalia ilicis Br.-Bl.; Razred/Class: Quercetea ilicis Br.-Bl.