DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 97     <-- 97 -->        PDF

proizvoda Like.Tu bijahu izloženi i razni proizvodi izla-Na lijepo uređenom prostoru UŠPGospić, uz naše
gača iz susjednih županija i gostiju iz inozemstva.Ove domaćine, sreli smo i naše stare prijatelje inženjere Duju
godine, kao i ranije, broj izlagača se povećava, a sadr-Pavelića, koji je iako umirovljenik još uvijek aktivan u
žaji izložbe proširuju. šumarskoj struci, posebice po predmetu prvih osnivanja


Slika10.Izloženi razni tradicijski proizvodi Like izlagača domaćina,
susjednih županija i gostiju iz inozemstva


Tradicijska izložba “Jesen u Lici”daje velik doprinos
i podstrek za poduzimanje raznih aktivnosti, ovisno


o sklonostima i mogućnostima, te na taj način potiču
očuvanje tradicije i kulturnih stečevina Ličkoga kraja.


udruga privatnih šumovlasnika u Lici i Karla Posavca,
ličkog šumara legendu i umjetnika, čiji smo izložbeni
prostor također posjetili i razgledali.


Susreti su bili dirljivi ispunjeni snažnim emocijama
starih veterana šumarske struke i poškropljeni izmamljenim
i neizostavnim suzama radosnicama. Naravno,
iskoristili smo priliku da na kraju našeg ugodnog izleta
ponovno zahvalimo domaćinima na njihovom srdačnom
prijemu i stručnoj organiziranosti na šeg posjeta.


Na kraju kao vođa puta moram pohvaliti svih 29 sudionika,
koji su svojim korektnim ponašanjem doprinijeli
ugođaju koji je ispunio ovo putovanje.


Zahvala Šumarskom fakultetu na ustupljenom autobusu
i vozaču Marijanu, koji nas je uz ugodnu vožnju
sretno provezao kroz zahtjevne dioniceVelebit planine
i sretno dovezao natrag naTrg Mažuranića oko 20 sati.


Frane Grospić


ZAPISNIK
2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a,
održane 24. 9. 2009 god. u lugarnici Kontija šumarije Poreč, UŠPBuzet


Nazočni:Tibor Balint, dipl. ing., Davor Beljan, dipl.
ing., Stjepan Blažičević, dipl. ing., Dubravko Hodak,
dipl. ing, Hranislav Jakovac, dipl. ing., mr. sc. Petar Jurjević,
Čedo Križmanić, dipl. ing., akademik Slavko Ma tić,
Ariana Telar, dipl. ing. (umjesto Vlatka Petrovića,
dipl. ing.), Dragomir Pfeifer, dipl. ing., Mario Bošnjak,
dipl. ing. (umjesto Krunoslava Szabe, dipl. ing.), Emilija
Seidl, dipl. ing., izv. prof. dr. sc. Ivica Tikvić, Branko
Trifunović, dipl. ing, Oliver Vlainić, dipl. ing., Zdravko
Vukelić, dipl. ing., mr. sc. Josip Dundović, Ilija Gregorović,
dipl. ing., Josip Maradin, dipl. ing., Damir Delač,
dipl. ing., Biserka Marković, dipl. oec.


Ispričani: izv. prof. dr. sc. Igor Anić, dr. sc. Miroslav
Ben ko, Davor Butorac, dipl. ing., mr. spec. Mandica Dasović,
prof. dr. sc. Milan Glavaš, prof. dr. sc. Ivica Gr bac,
mr. sc. Zoran Đurđević, mr. sc. Josip Malnar, izv.
prof. dr. sc. Josip Margaletić, prof. dr. sc. Branimir Prpić,
Krunoslav Szabo, dipl. ing., Biserka Šavor, dipl. ing.,
Dražen Štrković, dipl. ing., dr. sc. VladoTopić.


Predsjednik HŠD-a mr. sc. Petar Jurjević pozdravio je
sve nazočne, a posebno se zahvalio domaćinima na čelu s
voditeljem UŠP Buzet mr. sc. Ivanom Pentekom, koji je,
ukratko predstavivši UŠPBuzet, zaželio uspješan rad.


Nakon što je predsjednik HŠD-a mr. sc. Jurjević utvr dio
kvorum, jednoglasno je usvojen ovaj


Dnevni red:


1. Ovjerovljenje Zapisnika 1. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a (Zapisnik je objavljen u ŠL3-4/2009.)
2. Obavijesti
3. Aktualna problematika
4. Izvješće o izvršenju financijskoga plana za prvo polugodište
2009. godine
5. Šumarski list i ostale publikacije
6. Rasprava po izvješćima i zaključci
7. Pitanja i prijedlozi
8. Stručne tema, Restrukturiranje Hrvatskih šuma d.o.o.
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.


Ad 1. Na Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a koji je objavljen u Šumarskom listu 3–4/2009.
nije nitko imao primjedbi te je jednoglasno usvojen.


Ad2.


Predsjednik, mr. sc. Jurjević prisjetio se 113. redovite
sjednice skupštine Hrvatskoga šumarskoga društva,
održane 5. lipnja 2009. godine u Koprivnici,
kao i cijele manifestacije obilježavanja Dana Hrvatskog
šumarstva te zahvalio svim sudionicima, a posebno
domaćinima, na uspješnoj organizaciji.


Hrvatsko šumarsko društvo prihvatilo je suorganizaciju
20. međunarodnog savjetovanja,koje će se održa ti