DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 93     <-- 93 -->        PDF

baštine hrvatskoga naroda”. Uz predstav nika nakladnika
Anu Ranku Novosel, lektoricu i korektoricu Mirtu
Rabovski i grafičkog urednika Mla dena Lovrečeka,
knjigu obima 64 stranice i u nakla di od 500 primjeraka
tiskala jeTiskara Mihalinec Samobor.


Predstavivši tako najnoviju Štahanovu Zaštitu prirode
u Hrvatskoj do 2007. godine, prilika je da se prisjetimo
jedne već pomalo zaboravljene knjige istog
naslova (bez onog “do 2007. godine”), koja je ugledala
svjetlo dana gotovo prije pola stoljeća, točnije 1961. g. a
izdao ju je uz novčanu potporu Savjeta za kulturu i
nauku NRH tadašnji Zavod za zaštitu prirode – Zagreb.
Za ključivši da je Hrvatska poznata po mnogim prirodnim
znamenitostima i ljepotama od kojih su mnoge za hva
ljujući naporima naših prirodoslovaca, posebno
službe zaštite prirode, izborile zakonski zaštitni status,
nekolicina djelatnika Zavoda na čelu s agilnim direktorom
RatkomKevom,okupila je oko sebe vrsne prirodoslovce,
biologe i šumare, s nakanom “da se javnosti u
obliku posebne publikacije pruži sistematski prikaz svih
najznačajnijih zaštićenih i evidentiranih objekata prirode
u NR Hrvatskoj”.Tako će urednik Ratko Kevo, uz
predstavljanje nacionalnih parkova Plitvička jezera, Paklenica
i Mljet, napisati priloge o memorijalnim prirodnim
spomenicima te o značenju nacionalnih parkova i
prirodnih rezervata,MarinkaKamenarović ohis to ri
jatu zaštite prirode u Hrvatskoj, zaštiti biljnog i živo tinj
skog svijeta, a Stjepan Bertovićpriloge o strogim i
upravljanim prirodnim rezervatima, specijalnim rezervatima
šumske vegetacije, rezervatima prirodnih predjela i
botaničko-hortikulturnim spomenicima. Predstavljanje
Nacionalnog parka Risnjak povjereno je njegovu osnivaču
i botaničaru IviHorvatu,dok je o zaštiti prirode i
turizmu prilognapisao DragutinAlfier.Opis pećina u
Hrvatskoj, njihovu značenju i zaštiti povjeren je paleontologu
Mir ku Malezu, a prikaz o geografsko-geološkim
spomenicima prirode Mati Huljevu. Knjiga
Zaštita prirode u Hrvatskoj iz 1961. sadržavala je integralni
tekst Zakona o zaštiti prirode NRH iz 1960. te preglednu
kartu značajnijih zaštitnih i evidentiranih
prirodnih objekata. Knjiga je bogato ilustrirana uspjelim,
za ono vrijemecrno-bijelim fotografijama, a tiskalo ju je
Izdavačko tiskarsko poduzeće “A.G. Matoš”Samobor.


Alojzije Frković


IZ HRVATSKOGAŠUMARSKOGADRUŠTVA
FROM THE CROATIAN FORESTRY ASSOCIATION
HŠD OGRANAK ZAGREB U POSJETU LIČKOM KRAJU


(2. i 3. listopada 2009. g.)


Još na proljetnim okupljanjima četvrtkom rodila se
ideja da se organizira stručni izlet u predjele Like, koje
većina članova nije vidjela ili ne pozna dovoljno.


U susretu s upraviteljem UŠPGospić Damirom Čanićem,
dipl. ing.,te kontaktom s gđom mr.sc. MandicomDasović,
dipl. ing., predsjednicom HŠD Ogranak
Gospić, dobili smo “zeleno svijetlo”za organizaciju ove
ekskurzije. Ostalo je bilo stvar “rutine” i dobre volje.


U stručni program ekskurzije uvršten je posjet Krbavskom
dijelu Like–šumariji Korenica sa objektima Laudonov
gaj i Bijeli potoci – Kamensko, te drvnoj industriji
“Pergament”d.o.o. – Bjelopolje.


Drugi dan, u dijelu ekskurzije, koji ima više obrazovno
i turističko-rekreativno obilježje posjetili smo gradnju
“Crkve hrvatskih mučenika” na Udbini, zatim
velebitske prijevojeAlan i Prezid – na krajnjem južnom
dijeluVelebita. Završni dio ekskurzije bio je posjet XI.
Izložbi “Jesen u Lici”u Gospiću.


U šumariji Korenica, gdje smo stigli u 10 sati, dočekali
su nas predsjednica HŠD Ogranak Gospić mr. sc.
MandicaDasović dipl. ing., stručni suradnikTomislavUžarevićdipl.
ing., te osoblje šumarije.


U dvorani za sastanke pozdravila nas je predsjedni ca
“Ogranka”, mr. sc. Mandica Dasovići zaželjela dobrodošlicu.
Tu je priređena zakuska, nakon koje nam je kolega
Užarević predstavio osnovne podatke o UŠP Gos pić


3


i šumariji Korenica (etat oko 50 000 m, ukupni prihod
22–25 mil. kuna, izravni od prodaje 12 mil. ku na, prosje


3


čna cijena 250 kn/m, stalno zaposlenih 46 dje latnika,
otvorenost 9 km/1000 ha).


Slijedio je odlazak do 15 km udaljenog Laudonovog
gaja, gdje nas je dočekala gđaTerezaUžarević
dipl. ing.upraviteljica šumarije Korenica.


U cilju smirivanja živih pijesaka Krbavskog polja, a
na osnovi prijedloga Šumarskog ureda i Ličke pukovnije
Karlovačkog Generalata, 1746/7 godine obavljeno je
pošumljavanje pod vodstvom kapetana Ernesta Gideona
Laudona (kasnije generala i feldmaršala – lajtnanta).


Pošumljavanje je izvedeno sa 10 000 sadnica hrasta
luž njaka po hektaru, u jame duboke 1 m, napunjene humusom
iz obližnjih šuma. Način sadnje propisan je i iz


veden po vojnom us tro ju: glavnina, rezerva, pobočnica


i izvidnica.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Slika 1. Mr. sc. Mandica Dasović


Danas u park šumi “Laudonov gaj“u zaštićenoj površini
od 33,23 ha još ima 518 stabala hrasta lužnjaka
starih više od 260 godina. Nažalost stabla su u lošem
zdravstvenom stanju jer je 51 stablo slomljeno u deblu
i granama, a 267 stabala je vidljivo šuplje.


Gospođa Mandica Dasović detaljno nam je opisala
sve karakteristike i problematiku vezanu za očuvanje i
obnovu šume, jer obilni prirodni pomladak hrasta lužnjaka
u potpunosti propada već nakon nekoliko godina.
Preostaje jedino, ako se želi obnavljati hrastom lužnjakom,
raditi onako kako je rađeno pri njegovom stvaranju
prije 260 godina.


Slika 2.
Skupna slika svih članova u Laudonovu gaju
ispod hrastova


Naravno u ovom članku nije moguće napisati sve što
je gđa mr sc Mandica Dasović dipl. ing rekla prilikom
svog izlaganja, ali je u Šumarskom listu broj 11–12 iz
2007. godine objavljen članak o Laudonovom gaju iz dijela
njezinog magistarskog rada.


Inženjer Užarević obrazložio je uzgojne zahvate,
pred viđene za sanaciju užeg dijela gaja, kao i način gospodarenja
u cijelom njegovom okružju.


Laudonov gaj, kojeg je narod u znak zahvalnosti nazvao
po njegovom osnivaču, ima veliko značenje po
svo joj zaštitnoj, povijesnoj i kulturnoj ulozi, koji nadvisuje
materijalne vrijednosti.


Sudionici ekskurzije bili su impresionirani dojmovima
koje pruža Laudonov gaj, tim više što on pobuđuje
uspomenu na legendu vezanu za veliku bitku na
Krbavskom polju 9. rujna 1493. godine, u kojoj je tijekom
bitke vjetar nosio pijesak u oči hrvatskih bojovnika,
što je uzrokovalo njihovu pogibiju i poraz.


Nakon boravka, razgledanja i šetnje po gaju, krenuli
smo prema obližnjem selu Bunić do crkve Blažene djevice
Marije, sagrađene 1864. godine u gotsko-romanskom
stilu, na mjestu stare crkve, a na spomen čovjeku,
koji je imao viziju da stvori ovaj vrijedan prirodni spomenik.
Na ovim razvalinamakoje su ostale nakon pokušaja
rušenja crkve 1945. godine od strane modernih
barbara i vandala 20. stoljeća, došla je do izražaja čudesna
tehnika ugrađivanja i zidanja velikih i teških kamenih
blokova u zidove crkve koje nije bilo moguće
nikako rastaviti i razvaliti, pa je to ostalo za sva vremena
svojevrsno čudo i trajni dokaz tada počinjenih
nedjela na ovim prostorima.


Slika3.
Ispred crkve Blažene djevice Marije skupili su se članovi
ekskurzije


Postoji nada i najava da će i ovadjelomično srušena
crkva uskoro biti obnovljena.


Zatim smo krenuli rubom Krbavskog polja, kroz
selo Debelo brdo na drugu stranu polja. Imali smo priliku
vidjeti ogromne šljivike, koji daju dojam prave
šume, koja se na višim predjelima stapa s postojećim
termofilnim šikarama.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Nakon pola sata vožnje došli smo u predjel Bijeli


potoci na planinskom masivu Plješivice.Tu smo u prekrasnom
okružju vidjeli prijebornu šumu bukve i jele,


3


gdje drvna masa iznosi 420 m/ha, što omogućuje etat


3


od 80–100 m/ha i normalnu obnovu,što nam je inženjer
Užarević opširno i vrlo stručno obrazložio.


Na području Bijelih potoka nalaze se ostaci temelja
partizanskog spomenika. To obilježje sagrađeno kao
spomenik na događaje iz. Drugog svjetskog rata nažalost
potpuno je devastirano sredinom 90.-ih godina, a
skupi materijal (prokrom) pokraden.


Sa Plješivice smo se spustili do Bjelopolja u pogon
drvne industrije “Pergament”d.o.o., gdje nas je dočekao
sam vlasnik pogona gospodin BlagoSabljo, dipl. ing.
arh., te nam nakon pozdrava i izlaganja o proizvodnji
pokazao pogon, skladište oblovine i gotovih proizvoda.


Nakon Domovinskog rata, potpuno uništenu pilanu
ku pio je sadašnji vlasnik, obnovio je i organizirao
proizvodnju.


Slika 5. Zahvala domaćina (Blago, vođa puta, dame i F. Grospić)


Svojom neposrednošću, srdačnošću i optimizmom
gospodin Blago ostavio je na nas jak dojam. Ovom prilikom,
još jednom mu zahvaljujemo i želimo uspjeh u
proizvodnji i daljnjem razvoju firme.


Nakon završetka stručnog programa uputili smo se
do Korenice u hotel “Macola”, gdje smo se smjestili u lijepo
uređene sobe. Prije odlaska na počinak spustili smo


se u hotelsku dvoranu gdje nas je dočekao i počastio sam
vlasnik hotela Željko Orešković, zvani Macola. On je
uskoro doveo svoje tamburaše, koji su zajedno s našim
Davorinom Kapecom (na instrumentu banjo-benđo),
vozačem Marijanom (gazdina harmonika) i gospodinom
Željkom Gorišekom našim gostom (gitara) stvorili takav
“štimung”, da smo skoro zaboravili da se moramo odmoriti
za nadolazeći sutrašnji program.


Gospodin Macola je uz svoje poslovne sposobnosti
pokazao i smisao za “kavalirštinu”i zabavu što je često
obilježje ljudi ovoga kraja.


U subotu ujutro, nakon doručka uputili smo se do
Udbine, gdje smo posjetili gradnju “Crkve hrvatskih
mučenika”.Tu su nas dočekali naši domaćini gospođa i


Slika 4. Tomislav Užarević u pilani Bjelopolje (P. Krpan,


B.Sabljo, M. Kraljić)


U DI Bjelopolje 136 radnika danas prerađuje do


3


50 000 m oblovine bukve i jele u primarnoj preradi.
Proizvodi se piljena građa jele, neparena i parena bukova
građa, sušeni elementi bukve i cijepano u palete
slo ženo bukovo ogrjevno drvo. Za sada ne postoje
uvje ti za razvoj finale, zbog pomanjkanja stručne radne
snage, a limitirajući čimbenik je i struktura oblovine.
Za šumare “Pergament”vrlo je povoljan partner, jer u
radnom procesu može koristiti sve klase oblovine.


U restoranu pogona organiziran je šumarski ručak
(gulaš od divljači) i piće po izboru.


Iskoristili smo priliku nazočnosti svih naših domaćina
i zahvalili im se na srdačnom prijemu. Dopredsjednik
Ogranka Zagreb Frane Grospić dipl. ing.
(koji je bio i vođa puta, umjesto odsutnog predsjednika)
podijelio je simbolične poklone svima domaćinima
ekskurzije (2 monografije jele i2 bukve te 2 še stinska
gospodin Užarević, a pozdravio nas je i načelnik općine
Ivan Pešut, dipl.ing., naš kolega i prijatelj.


O gradnji ovog velebnog svetišta informirao nas je
fra Nediljko Knezović, vrlo elokventan i pristupačan,
objasnio je svu povijesnu, kulturnu i religijsku važnost
ove Crkve na Udbini. Izgrađena je na istom mjestu gdje


kišobrana za dame).


Slika 6. Crkva Hrvatskih mučenika u izgradnji
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 96     <-- 96 -->        PDF

je do Drugog svjetskog rata bila crkva sv. Nikole, koja je
tada zapaljena, a poslije rata srušena. Na njezinim temeljima
bio je izgrađen hotel, koji je poslije napušten i također
srušen. Crkva se gradi kao građevina puna
simbolike i hram zahvalnosti svim hrvatskim mučenicima
i žrtvama za slobodu, bez obzira kojoj narodnosti,
ideologiji i vjeri pripadali. Simbol crkve je križ na pročelju
CHM usmjeren prema Krbavskom polju nazvan
“Zlatni križ krbavskih biskupa”iz vremena Krbavske biskupije
(1185. g). Naime taj Krbavski križ (čuva se u
Bribiru) jedan je od rijetkih umjetničkih dragulja srednjevjekovne
središnje Hrvatske, tj. područja Like, Krbave
i Gacke, koji je na našim prostorima uspio
preživjeti. Pripadao je prvom hrvatskom biskupu Mateju
Maruti. Pratio je kretanje Hrvata, koji su se posebice
nakon bitke na Krbavskom polju, masovno iseljavali.
Danas je taj križ simbol cijele raseljene Hrvatske.


Slika 7. Pogled sa crkve na Krbavsko polje


Zahvalili smo se fra Nediljku i nastavili put prema
JužnomVelebitu. U Svetom Roku vodstvo ekskurzije je
preuzeo PeroKrpan dipl. ing., koji je inače puno pridonio
organizaciji ove ekskurzije. Uputili smo se starom
cestom prema velebitskom prevojuAlan. To je nekad
bio jedini spoj između srednje Dalmacije i unutrašnjosti,
kojim se odvijao sav putnički i teretni promet. Cijelim
putem dobivali smo najrazličitije informacije o životu i
događajima vezanim za ovaj kraj, o kojima nas je informirao
kolega Krpan.


Na vrhu prevojaAlan pružio se pogled na prostranstvo
JužnogVelebita i srednjeg Jadrana. Par kilometara
dalje diže se kao neka divovska kamena katedrala kraška
tvorevinaTulove grede. Na oba ova mjesta izašli
smo iz autobusa , ali zbog snažne bure nismo se mogli
daleko kretati, tako da smo jedva došli do male kapelice,
koja je podignuta u čast hrabrog i požrtvovnog
branitelja DamiraTomljenovića Gavrana. Uz rub ceste
kada smo sišli s asfalta na makadam, cijelim su putem
podignuta obilježja poginulim braniteljima nedavnog
Domovinskog rata, koji su koristeći ovaj drevni prevoj
u strateške vojne svrhe zadali neprijatelju smrtni udarac
u briljantnoj akciji pod nazivom Oluja, pobijedivši
neprijatelja i tako ugradiliVelebit po neznam koji put
kao svetu planinu u temelje države Hrvatske.


Slika8.
Kapelica u čast Damira Tomljenovića Gavrana palog u
Domovinskom ratu


Ljepota i veličanstvenost Tulovih greda oduvijek je
impresionirala sve koji su ih vidjeli.To dokazuje i činje nica
da je tu sniman filmWinnetou (i u kanjonu Zrmanje).


Slika 9.Tulove grede


Zatim smo se spustili prema Obrovcu do Zatona,
starom cestom preko prevoja Prezid prema Gračacu i
Sv. Roku. Cijelim smo putem imali prekrasan vidik na
krajolik JužnogVelebita i obalu.


Na naše odredište na državnoj cesti u Svetom Roku
stigli smo na vrijeme (oko 12 sati).To bijaše gostiona
kod “Braje”, vlasništvo Luke Jurjevića zvanog Braja.
Tu smo u ugodnom ugostiteljskom objektu ručali po ličkom
običaju – jesensku juhu (od kupusa i janjećeg
mesa) i janjetinu s ražnja uz obavezni kuhani krumpir.


Nakon ručka smo se uputili autocestom, pokraj impresivnog
brda Žir, koje se uzdiže iz ravnice Ličkog
polja, prema Gospiću gdje smo stigli u predviđeno vrijeme
(15 sati) praćeni izuzetno lijepim sunčanim vreme
nom na izložbu “Jesen u Lici”.


Naši domaćini gđa Mandica, gđaTereza i gosp. Tomislav,
tu su nas već čekali, kao i drugi kolege iz UŠP
Gospić.


Kako smo na izložbu došli tek u poslijepodnevnim
satima, nismo nazočili svečanom otvorenju, ali su sudionici
izleta ipak imali prilike vidjeti na izložbenim prostorima
i pri tom osjetiti inventivnost i bogatstvo tradicijski
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 97     <-- 97 -->        PDF

proizvoda Like.Tu bijahu izloženi i razni proizvodi izla-Na lijepo uređenom prostoru UŠPGospić, uz naše
gača iz susjednih županija i gostiju iz inozemstva.Ove domaćine, sreli smo i naše stare prijatelje inženjere Duju
godine, kao i ranije, broj izlagača se povećava, a sadr-Pavelića, koji je iako umirovljenik još uvijek aktivan u
žaji izložbe proširuju. šumarskoj struci, posebice po predmetu prvih osnivanja


Slika10.Izloženi razni tradicijski proizvodi Like izlagača domaćina,
susjednih županija i gostiju iz inozemstva


Tradicijska izložba “Jesen u Lici”daje velik doprinos
i podstrek za poduzimanje raznih aktivnosti, ovisno


o sklonostima i mogućnostima, te na taj način potiču
očuvanje tradicije i kulturnih stečevina Ličkoga kraja.


udruga privatnih šumovlasnika u Lici i Karla Posavca,
ličkog šumara legendu i umjetnika, čiji smo izložbeni
prostor također posjetili i razgledali.


Susreti su bili dirljivi ispunjeni snažnim emocijama
starih veterana šumarske struke i poškropljeni izmamljenim
i neizostavnim suzama radosnicama. Naravno,
iskoristili smo priliku da na kraju našeg ugodnog izleta
ponovno zahvalimo domaćinima na njihovom srdačnom
prijemu i stručnoj organiziranosti na šeg posjeta.


Na kraju kao vođa puta moram pohvaliti svih 29 sudionika,
koji su svojim korektnim ponašanjem doprinijeli
ugođaju koji je ispunio ovo putovanje.


Zahvala Šumarskom fakultetu na ustupljenom autobusu
i vozaču Marijanu, koji nas je uz ugodnu vožnju
sretno provezao kroz zahtjevne dioniceVelebit planine
i sretno dovezao natrag naTrg Mažuranića oko 20 sati.


Frane Grospić


ZAPISNIK
2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a,
održane 24. 9. 2009 god. u lugarnici Kontija šumarije Poreč, UŠPBuzet


Nazočni:Tibor Balint, dipl. ing., Davor Beljan, dipl.
ing., Stjepan Blažičević, dipl. ing., Dubravko Hodak,
dipl. ing, Hranislav Jakovac, dipl. ing., mr. sc. Petar Jurjević,
Čedo Križmanić, dipl. ing., akademik Slavko Ma tić,
Ariana Telar, dipl. ing. (umjesto Vlatka Petrovića,
dipl. ing.), Dragomir Pfeifer, dipl. ing., Mario Bošnjak,
dipl. ing. (umjesto Krunoslava Szabe, dipl. ing.), Emilija
Seidl, dipl. ing., izv. prof. dr. sc. Ivica Tikvić, Branko
Trifunović, dipl. ing, Oliver Vlainić, dipl. ing., Zdravko
Vukelić, dipl. ing., mr. sc. Josip Dundović, Ilija Gregorović,
dipl. ing., Josip Maradin, dipl. ing., Damir Delač,
dipl. ing., Biserka Marković, dipl. oec.


Ispričani: izv. prof. dr. sc. Igor Anić, dr. sc. Miroslav
Ben ko, Davor Butorac, dipl. ing., mr. spec. Mandica Dasović,
prof. dr. sc. Milan Glavaš, prof. dr. sc. Ivica Gr bac,
mr. sc. Zoran Đurđević, mr. sc. Josip Malnar, izv.
prof. dr. sc. Josip Margaletić, prof. dr. sc. Branimir Prpić,
Krunoslav Szabo, dipl. ing., Biserka Šavor, dipl. ing.,
Dražen Štrković, dipl. ing., dr. sc. VladoTopić.


Predsjednik HŠD-a mr. sc. Petar Jurjević pozdravio je
sve nazočne, a posebno se zahvalio domaćinima na čelu s
voditeljem UŠP Buzet mr. sc. Ivanom Pentekom, koji je,
ukratko predstavivši UŠPBuzet, zaželio uspješan rad.


Nakon što je predsjednik HŠD-a mr. sc. Jurjević utvr dio
kvorum, jednoglasno je usvojen ovaj


Dnevni red:


1. Ovjerovljenje Zapisnika 1. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a (Zapisnik je objavljen u ŠL3-4/2009.)
2. Obavijesti
3. Aktualna problematika
4. Izvješće o izvršenju financijskoga plana za prvo polugodište
2009. godine
5. Šumarski list i ostale publikacije
6. Rasprava po izvješćima i zaključci
7. Pitanja i prijedlozi
8. Stručne tema, Restrukturiranje Hrvatskih šuma d.o.o.
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.


Ad 1. Na Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a koji je objavljen u Šumarskom listu 3–4/2009.
nije nitko imao primjedbi te je jednoglasno usvojen.


Ad2.


Predsjednik, mr. sc. Jurjević prisjetio se 113. redovite
sjednice skupštine Hrvatskoga šumarskoga društva,
održane 5. lipnja 2009. godine u Koprivnici,
kao i cijele manifestacije obilježavanja Dana Hrvatskog
šumarstva te zahvalio svim sudionicima, a posebno
domaćinima, na uspješnoj organizaciji.


Hrvatsko šumarsko društvo prihvatilo je suorganizaciju
20. međunarodnog savjetovanja,koje će se održa ti