DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 93     <-- 93 -->        PDF

baštine hrvatskoga naroda”. Uz predstav nika nakladnika
Anu Ranku Novosel, lektoricu i korektoricu Mirtu
Rabovski i grafičkog urednika Mla dena Lovrečeka,
knjigu obima 64 stranice i u nakla di od 500 primjeraka
tiskala jeTiskara Mihalinec Samobor.


Predstavivši tako najnoviju Štahanovu Zaštitu prirode
u Hrvatskoj do 2007. godine, prilika je da se prisjetimo
jedne već pomalo zaboravljene knjige istog
naslova (bez onog “do 2007. godine”), koja je ugledala
svjetlo dana gotovo prije pola stoljeća, točnije 1961. g. a
izdao ju je uz novčanu potporu Savjeta za kulturu i
nauku NRH tadašnji Zavod za zaštitu prirode – Zagreb.
Za ključivši da je Hrvatska poznata po mnogim prirodnim
znamenitostima i ljepotama od kojih su mnoge za hva
ljujući naporima naših prirodoslovaca, posebno
službe zaštite prirode, izborile zakonski zaštitni status,
nekolicina djelatnika Zavoda na čelu s agilnim direktorom
RatkomKevom,okupila je oko sebe vrsne prirodoslovce,
biologe i šumare, s nakanom “da se javnosti u
obliku posebne publikacije pruži sistematski prikaz svih
najznačajnijih zaštićenih i evidentiranih objekata prirode
u NR Hrvatskoj”.Tako će urednik Ratko Kevo, uz
predstavljanje nacionalnih parkova Plitvička jezera, Paklenica
i Mljet, napisati priloge o memorijalnim prirodnim
spomenicima te o značenju nacionalnih parkova i
prirodnih rezervata,MarinkaKamenarović ohis to ri
jatu zaštite prirode u Hrvatskoj, zaštiti biljnog i živo tinj
skog svijeta, a Stjepan Bertovićpriloge o strogim i
upravljanim prirodnim rezervatima, specijalnim rezervatima
šumske vegetacije, rezervatima prirodnih predjela i
botaničko-hortikulturnim spomenicima. Predstavljanje
Nacionalnog parka Risnjak povjereno je njegovu osnivaču
i botaničaru IviHorvatu,dok je o zaštiti prirode i
turizmu prilognapisao DragutinAlfier.Opis pećina u
Hrvatskoj, njihovu značenju i zaštiti povjeren je paleontologu
Mir ku Malezu, a prikaz o geografsko-geološkim
spomenicima prirode Mati Huljevu. Knjiga
Zaštita prirode u Hrvatskoj iz 1961. sadržavala je integralni
tekst Zakona o zaštiti prirode NRH iz 1960. te preglednu
kartu značajnijih zaštitnih i evidentiranih
prirodnih objekata. Knjiga je bogato ilustrirana uspjelim,
za ono vrijemecrno-bijelim fotografijama, a tiskalo ju je
Izdavačko tiskarsko poduzeće “A.G. Matoš”Samobor.


Alojzije Frković


IZ HRVATSKOGAŠUMARSKOGADRUŠTVA
FROM THE CROATIAN FORESTRY ASSOCIATION
HŠD OGRANAK ZAGREB U POSJETU LIČKOM KRAJU


(2. i 3. listopada 2009. g.)


Još na proljetnim okupljanjima četvrtkom rodila se
ideja da se organizira stručni izlet u predjele Like, koje
većina članova nije vidjela ili ne pozna dovoljno.


U susretu s upraviteljem UŠPGospić Damirom Čanićem,
dipl. ing.,te kontaktom s gđom mr.sc. MandicomDasović,
dipl. ing., predsjednicom HŠD Ogranak
Gospić, dobili smo “zeleno svijetlo”za organizaciju ove
ekskurzije. Ostalo je bilo stvar “rutine” i dobre volje.


U stručni program ekskurzije uvršten je posjet Krbavskom
dijelu Like–šumariji Korenica sa objektima Laudonov
gaj i Bijeli potoci – Kamensko, te drvnoj industriji
“Pergament”d.o.o. – Bjelopolje.


Drugi dan, u dijelu ekskurzije, koji ima više obrazovno
i turističko-rekreativno obilježje posjetili smo gradnju
“Crkve hrvatskih mučenika” na Udbini, zatim
velebitske prijevojeAlan i Prezid – na krajnjem južnom
dijeluVelebita. Završni dio ekskurzije bio je posjet XI.
Izložbi “Jesen u Lici”u Gospiću.


U šumariji Korenica, gdje smo stigli u 10 sati, dočekali
su nas predsjednica HŠD Ogranak Gospić mr. sc.
MandicaDasović dipl. ing., stručni suradnikTomislavUžarevićdipl.
ing., te osoblje šumarije.


U dvorani za sastanke pozdravila nas je predsjedni ca
“Ogranka”, mr. sc. Mandica Dasovići zaželjela dobrodošlicu.
Tu je priređena zakuska, nakon koje nam je kolega
Užarević predstavio osnovne podatke o UŠP Gos pić


3


i šumariji Korenica (etat oko 50 000 m, ukupni prihod
22–25 mil. kuna, izravni od prodaje 12 mil. ku na, prosje


3


čna cijena 250 kn/m, stalno zaposlenih 46 dje latnika,
otvorenost 9 km/1000 ha).


Slijedio je odlazak do 15 km udaljenog Laudonovog
gaja, gdje nas je dočekala gđaTerezaUžarević
dipl. ing.upraviteljica šumarije Korenica.


U cilju smirivanja živih pijesaka Krbavskog polja, a
na osnovi prijedloga Šumarskog ureda i Ličke pukovnije
Karlovačkog Generalata, 1746/7 godine obavljeno je
pošumljavanje pod vodstvom kapetana Ernesta Gideona
Laudona (kasnije generala i feldmaršala – lajtnanta).


Pošumljavanje je izvedeno sa 10 000 sadnica hrasta
luž njaka po hektaru, u jame duboke 1 m, napunjene humusom
iz obližnjih šuma. Način sadnje propisan je i iz


veden po vojnom us tro ju: glavnina, rezerva, pobočnica


i izvidnica.