DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 89     <-- 89 -->        PDF

To drvo nam je na dohvat ruke, a koliko i na koji


način ćemo ga uzeti, ovisi isključivo o nama i našoj


energetskoj i gospodarskoj politici. Prema podacima
Komercijalne službe HŠ d.o.o. za 2008. godinuizvoz


3


drvnih sortimenata iznosio je svega 533.000 m ili


3


samo 12 %(a trupaca samo 35.344 m ili 0,8 %),a
ne kako stoji u nacrtu Zelene knjige, da se danas
izvozi više od 50 % oblovine.


Budući da danas u RH već postoje moderna postrojenja
na energetsku uporabu biomase (toplane, bioener gane-
toplane, bioplinska postrojenja, pogoni za
proizvodnju biogoriva i tvornice peleta i tvornica koja
proizvodi peći i kotlove na biomasu), bez straha treba u
strategiju staviti 100 PJ umjesto predloženih 36 PJ ener gije
iz biomase.


Hrvatska sada treba energetski preokret, tj. treba
dati prednost obnovljivim izvorima energije (OIE) is pred
dviju termoelektrana na uvozni ugljen i nuklearki!


Zaključke ovog skupa organizatori su proslijedili na
adrese: Odbora za obnovu i razvoj Sabora RH, Odbora za
regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo Sa-
bora RH i Odbora za zaštitu okoliša, prostornog uređenja
i graditeljstva Sabora RH, te gospođi Jadranki Kosor,
predsjedniciVlade RH i ministrima: Damiru Polančecu,
Petru Čobankoviću i Božidaru Pankretiću. Na kraju se
svim sudionicima na iskazanom interesu i dolasku zahvalio
Josip Dundović, predsjednik Hrvatske udru ge za
biomasu, što su omogućili da ovogodišnja manifestacija i
okrugli stol budu uspješno realizirani. Ujed no sve pozivamo
na 5. hrvatske dane biomase u Našicama, 3. rujna
2010. godine u Dvorani Emaus!


Mr. sc. Josip Dundović


KNJIGE I ČASOPISI – BOOKS AND MAGAZINES
(Scientific and professional)L’ITALIA FORESTALE E MONTANA


(Časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima-izdanje
Akademije šumarskih znanosti-Firenze)


Iz broja 3. svibanj -lipanj 2009. godine izdvajamo:


Inauguracija 58. akademske godine talijanske
Aka demije šumarskih znanosti


29.travnja u dvorani Luca Giordano, slavne palače
Medici Riccardi, održana je svečanost povodom inaugu
racije 58. obljetnice Akademije u nazočnosti autoriteta
znanstvenog i društveno-političkog života.


Novi predsjednik prof. OrazioCiancio,pozdravio
je nazočne i odao priznanje bivšem predsjedniku Fiorenzu
Manciniu za uspješno 16-godišnje vođenje
Akademije, te također savjetniku SalvatoreuPuglisiu
na njegovom doprinosuAkademiji. Predsjednik je zaželio
uspješan rad novim savjetnicima Piermariji Cormoni
i Marcu Marchettiu. Daljnje izlaganje
posvetio je aktivnostiAkademije u proteklom razdoblju.


Prošle godine obilježena je 63. obljetnica izlaženja časopisa
L’Italia forestale e montana i 56. izdanje Annala.
Časopis, kao i ostala izdanjaAkademije, stavljeni su
on-line preko Digital Object Indentifer (DOI), te tako
dostupni svima zainteresiranima. Bibliografija je katalogizirana
novim izdanjima i ča sopisima, inozemnim i
talijanskim, koji se nabavljaju kup njom ili razmjenom.


Na prijedlog predsjednika odana je počast svim preminulim
u proteklom razdoblju.


Jedan od važnih događaja u 2009. stavljanje je online
Forum Foreste (www.forumforeste.it.) s kojim se
žele inicirati rasprave važne za šumski sektor, koje su do
sada bile slaba točka, tako da je javnost bila uskraćena s
informacijama o aktivnostima koje su općeg interesa.


Predsjednik je pozvao na učešće u Forumu, jer će
inte resantni prilozi biti objavljeni u Annalima. Forum
će stimulirati mlade, koji će moći objaviti svoje radove.


U idućem razdoblju bit će predstavljeni:


– zaključci 3. kongresa izTaormine u tri sveska koji
su u tisku,
– rad autoraAlessandra Bottaccia, “Prirodni rezervat
Sasso-Frattino, 1959–2009.”
– 50 godina očuvanja biološke raznolikosti i
– plan gospodarenja Državnim biogenetskim rezervatomVallombrosa
s planom uređenja šumskog muzeja.


U organizaciji Akademije, Sveučilišta iz Firence i
Državne uprave šuma, organizirat će se u jesen proslava


140.obljetnice slavne šumarske škole uVallombrosi.
Svakako je najveći događaj u proteklom razdoblju


3.kongres šumarstva, koji se održavao od 16. do 19. listopada
2008. uTaormini, a kojega su organizirali Aka
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 90     <-- 90 -->        PDF

demija, Državna uprava šuma te Uprava šuma regije
Sicilija. Kongres je organiziran u 8 sesija, prezentirana
su 182 izlaganja i ukupno 255 priloga. Kongresu su nazočila
556 sudionika: profesori, istraživači i drugi iz
sektora šumarstva, ali također naturalisti i ambijentalisti.
Zaključci kongresa mogu se naći na straniciAkademije
www.aisf.it.


U nastavku svog izlaganja Predsjednik je dao prikaz
cjelokupne aktivnosti Akademije u 2008. i početku
2009. godine, a to se odnosi na mnogobrojne manifestacije
i istraživanja. Na kraju je Predsjednik proglasio


58.akademsku godinu otvorenom.
Uspješan početak i dobar rad u novoj akademskoj
godini zaželio je predsjednik provincije Firence dr.


Matteo Renzi,koji je osigurao dvoranu Luca Giordano
za ovu svečanu inauguraciju.


Marco Borghetti:Globalna šumska ekologija
Saznanje da procesi unutar biosfere utječu na stanje
u atmosferi i na klimatske promjene plod je novih ekološko-
ambijentalnih istraživanja.
Šume su jedna od glavnih komponenta zemljine
biosfere, jer pokrivaju površinu od preko 40 milijuna
kvadratnih kilometara, to jest oko 30%kopna, na kojemu
pohranjuju 45%zaliha ugljika.To određuje veliku
razmjenu materije i energije između biosfere i
atmosfere. Saznanje o ulozi šuma u razmjeni energije i
materije s atmosferom, ovisi o mogućnosti kontinuiranog
mjerenja bilance ugljika.


Bilanca ugljika šumskog ekosustava razlika je između
količine ugljika koja se apsorbira fotosintezom
i one koja se vraća u atmosferu respiracijom: autotropno
od strane biljaka i heterotrofno razgrad njom
organskih tvari od stranemikroorganizama. Ta razlika
u određenom vremenu daje neto produkciju
eko sustava(NEP).


NEP > 0 znači da neka šuma aktivno apsorbira
ugljik, što se zove “sink”ugljika.
NEP< 0 odnosi se na šumu koja šalje ugljik u atmosferu,
to je “source”ugljika.
Ukoliko je NEP= 0, šuma je u ravnoteži apsorpcije i
restitucije.


Ravnoteža ugljika određuje se mikrometeorološkom
metodom “eddy covariance”.Teorija koja se zasniva na
toj metodi potječe od engleskog znanstvenikaWilliama
Christophera (Bill) Swinbank (1913.–1973.). On je za
vrijeme II Svjetskog rata služio u RoyalAir Force, a zatim
nastavio karijeru uAustraliji,gdje je proučavao mehanizme
razmjene u slojevima atmosfere koja graniči s vegetacijom.
On je početkom 50-ih godina počeo s mjerenjem
koncentracije plinova i njihovo vertikalno kretanje.


Naknadna proširenja saznanja dala su temelje za definiranje
međunarodnih dogovora o klimi, uključenih u
protokol iz Kyota.


Sve do neodavno, smatralo se da je u prašumskim


šumama asimilacija i respiracija u ravnoteži (NEP= 0),


ali je 90-ih godina nakon prvih rezultata mjerenja metodom
“eddy covariance”ta hipoteza otpala, jer i stare
šume nastavljaju s najmanje 10 % doprinosa global-
nom NEP-u (sink). Primarne (prašumske) šumeAfrike
po podacima iz 2009. godine (Lewis) povećavaju
uskladištenje ugljika u količini od 630 kg po hektaru
godišnje.Tropske šume apsorbiraju 1,3 milijarde tona
ugljika godišnje. Funkcija tropskih šuma u apsorpciji
ugljičnog dioksida iz atmosfere može biti narušena
destrukcijom tih šuma, koje onda mogu biti “tempirana
bomba”, koja može iz svojih zaliha ugljika “otpustiti”
silne količine ugljika u atmosferu i transformirati
“sink”u snažni “source”.To u kratkom vremenu može
prouzročiti pojačani učinak efekta staklenika i klimatsko
zagrijavanje.


Klimatske anomalije mogu nepovoljno djelovati na
“sink”, što se dogodilo u središnjoj i zapadnoj Europi,
izuzetno vruće 2003. godine, kada je transpiracija konzumirala
četverogodišnju aktivnost šume kao “sink”.


U amazonskim šumama sušna 2005. godina prouzročila
je gubitak zaliha ugljika između 1,2 i 1,6 milijarda
tona (Phillips i dr.2009. g.). Ove ekstremne
pojave imaju za posljedicu povećanje efekta staklenika
i umanjuju pozitivni doprinos šume.


Negativan utjecaj na okoliš imajui druge atmosferske
pojave.Tako je uragan Gudrun, koji je 2005. pogodio
Švedsku u idućoj godini smanjio “sink”za preko 3
milijuna tona ugljika. Negativan utjecaj na okolinu
mogu prouzročiti intenzivni napadi insekata, požari,
oborinski režimi i dr.


Pozitivnu ulogu ima interakcija koja se odvija između
ugljika i dušika. Dušik je ključni element za vegetacijsku
produktivnost, što utječe na mogućnost
biljaka za povećanu apsorpciju CO iz atmosfere.


2


Kao rezultat ljudske aktivnosti 150 milijuna tona
dušika godišnje završava u atmosferi. Od toga oko 18
milijuna tona padne na šume, što je važna komponenta
u globalnim promjenama.


U nastavku članka autor navodi važnost gospodarenja
šumama s globalnog stajališta. Jednako je štetno da
li se pogreške događaju u našoj okolini, koje vidimo i
osjetimo, ili je to u dalekim tropskim ili sibirskim šu-
mama. Uloga šuma u ublažavanju negativnih učinaka,
koji se događaju u interakciji između biosfere i atmosfere
je ogromna, i mnoge nejasnoće u svezi s tim su
danas razjašnjene.


Aktualnosti ikultura


Francesco Iovino: Na marginama šumarskog


kongresa uTaormini


Profesor odsjeka Zaštita tla sa Sveučilišta Kalabrije


(Cosenza) iznio je svoje poglede na smjernice moder
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 91     <-- 91 -->        PDF

nog šumarstva. 3. šumarski kongres zaključen je jednoglasnim
usvajanjem zaključaka koji naglašavaju važnost
šume i njenu ulogu u vrijednosti okoliša i urbanih
sredina.


U talijanskoj realnosti, razlike u socijalnim, kulturalnim
i ekonomskih okvirima mogu unijeti zbunjenost
i sumnju u vrijednost modela klasičnog šumarstva, s
posebnim osvrtom na naturalističko šumarstvo kao
model za poboljšanje i očuvanje šuma.Autor smatra da
je korisno podsjetiti na tehnička gledišta naturalističkog
šumarstva u usporedbi sa sustavnim šumarstvom
(kojega autor čvrsto podupire).


Bez posebnog definiranja uloge šumarstva i razvoja
šumarstva tijekom vremena, autor samo želi ukazati na
bitne razlike između ova dva stajališta. Naturalističko
šumarstvo ozakonjeno je krajem 19. stoljeća, kao reakcija
na pretjeranu uokvirenost “financijskog šumarstva”,
koje je bilo tipično za srednju Europu. Ono je
uvršteno u akte 1.nacionalnog kongresa šumarstva u
Firenci 1954.g.


Ono je imalo za cilj zaustaviti osiromašenje šuma i
iracionalno obavljanje sječa, naglašavajući male zalih
drvne mase (jelove šume središnjih i istočnihAlpa) i
slabe prirodne obnove. U tom razdoblju, u usporedbi s
golim sječama i umjetnom obnovom, novi pristup s
ograničenom sječom i prirodnom obnovom vodilo je
šumarstvo prema procesima sličnim prirodnima.
Model je bio postizanje visoke raznodobne šume s eta-
tom od 20–25%mase svake ophodnje (uglavnom prorede).
Za mnoge šumare to je bio idealan model, ali je u
praksi često bio neprimjenjiv i gospodarilo se po intuiciji
i iskustvu.


Naturalističko šumarstvo ima korijene u tradiciji i


kulturi lokalnog stanovništva, koje je u novije doba do


živjelo napredak u težnji za stvaranjem “normalne
šume”s redovitim prihodom.


Sustavno šumarstvo, kojega predlažu Cianciu i
Noccentiniu(1996.g.) definirano je kao ekosustav,
koji se ne opterećuje problematikom strukture u vremenu
i prostoru, te strogo reguliranim šumama po debljinskim
i dobnim razredima.


Kulturni zahvati ne slijede šablone, već teže poprav
ku prethodnog stanja.


Može se misliti da sustavno šumarstvo ima samo
teoretsku vrijednost, ali ono je u praksi u realnoj primjeni
i uAlpama i uApeninima. Strah da će pri prebornoj
sječi biti eliminirani samo vrijedni sortimenti nije
opravdan, jer na primjer, prebornom sječom s ophodnjom
od 8–10 godina u bukovoj šumi i u miješanoj
šumi jele i bukve sječe se 40, 60, 70 kubika po hektaru,
što odgovara prirastu u tom razdoblju. Masa poslije intervencije
nije manja od 300, 350 metara kubnih po
hektaru, što je jamstvo protiv rizika od degradacije tla i
osiromašenje ekosustava.


2


Praznine, limitirane na 40 do 100 m, osiguravaju
pri rodnu obnovu i favoriziraju stvaranje raznodobne
strukture. U ozračju 3. nacionalnog kongresa šumarstva
naglašena je promjena klasične (produkcijske) kon cepcije
u aktualnu, okrenutu osiguranju ekoloških, ekonomskih
i socijalnih vrijednosti, koju s opravdanjem
zovu “šumarstvo za treće tisućljeće”.


Frane Grospić


ZAŠTITA PRIRODE U HRVATSKOJ DO 2007. GODINE


Knjigom gornjeg naslova s podnaslovom Povijest,
razvoj i realizacija ideje zaštite prirode u Hrvatskoj,
upravna stručna i znanstvena tijela i osobe nadležne za
pro vođenje zaštite, pravni propisi, te popis zaštićenih
po dručja, njen autor ŽelimirŠtahan,dipl.ing. šum.,
kako je to moguće iščitati iz uvodnika, pokušao je “vratiti
dio duga svojim prethodnicima, ali i suvremenici ma”,
koji su “kao pravi entuzijasti svoje djelovanje
us mjerili k valorizaciji određenih dijelova prirodne baš tine
pa i njihove pravne zaštite”. Ne čudi stoga da knji ga,
uz iscrpan pregled organizacijskih oblika upravljanja
prirodnim vrijednostima, počevši od 1885.g. i osnivanja
Hrvatskog naravoslovnog društva, pa sve do naših dana,
sadrži detaljan popis svih tih ljudi s njihovim osnovnim
životopisnim podacima, “ljudi koji su uložili svoj život,
znanje i ljubav u ovaj težak i odgovoran, ali bez sumnje i
elitni posao”.Ada je u svom naumu uspio, da je njegov
pi sani uradak sačinjen na kraju radnog mu vijeka, “do bar
putokaz onima koji će nastaviti njegovim tragom”


(M. Mrakovčić), potvrda je Štahanovo gotovo pet
desetljeća dugo profesionalno bavljenje zaštitom prirode.
Za urednika izdanja Zorana Perovića Zaštita
prirode u Hrvatskoj do 2007. godine “interesantno je
štivo i polivalentni priručnik za upotrebu u različite
svrhe: i kao znan stvena literatura, i kao udžbenik za
studente, i kao povijesni zbornik, i kao profesionalni
podsjetnik, i kao praktični vodič za turiste i ljubitelje
prirode, i… još puno toga!”. Sve pohvale autoru uputili
su i recenzenti knjige Ivan Bralić, dipl. geograf i
prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić.


KnjiguZaštita prirode u Hrvatskoj do 2007. godine
mo žemo podijeliti u više tematskih cjelina. Prve izvore
organiziranog pristupa zaštiti prirode u Hrvatskoj autor
u poglavljuPregled kroz prošlost nalazi kroz osnutak i