DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 88     <-- 88 -->        PDF

INGRA Energie- und UMWELTTECHNIK GmbH
[pdf, 1,205.2kb]
KOMPTECH GmbH [pdf, 1,076.3kb]
MWMAustria GmbH [pdf, 1,681.0kb]
NAHTEC Nahwärmetechnologie&Anlagentechnik
GmbH [pdf, 651.8kb]
POLYTECHNIK Luft- und Feuerungstechnik GmbH
[pdf, 3,414.5kb]
STEIERISCHE GAS-WÄRME GmbH [pdf, 731.8kb]
THÖNI INDUSTRIEBETRIEBE GmbH
[pdf, 1,445.8kb]
TUBOCON Fernwärme- und Rohrleitungstechnik
[pdf, 573.0kb]
WIKAMessgerätevertrieb GmbH [pdf, 956.9kb]


a s hrvatske strane održana su sljedeća predavanja:


Potencijali za bioplinska postrojenja u Hrvatskoj
i projekti u fazi planiranja [pdf, 3,358.6kb]


(gosp. Davor Kralik, profesor na Poljoprivrednom
fakultetu u Osijeku)


Zakon o biogorivima za prijevoz i primjena na
lo kalnoj upravi [pdf, 565.5kb]


(gosp. Denis Ivanov, direktor, Puncta Global d.o.o.
Zagreb)


Planirano bioplinsko postrojenje na farmi Osilovac
Feričanci u fazi planiranja [pdf, 424.5kb]


(gosp. Željko Zebić, Nexe Grupa d.d. Našice)


Bioplinsko postrojenje Osatina [pdf, 8,173.6kb]


(gosp. Mirko Ervačić, direktor, PZ Osatina Semeljci)


Kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu
Strizivojna u fazi izgradnje [pdf, 1,305.5kb]


gđa. Martina Ravlić Janković, Strizivojna Hrast


d.o.o.


Cjenik šumske biomase i višegodišnji ugovori
[pdf, 7,372.3kb]


(gosp. Željko Sučić, direktor, Šumska biomasa


d.o.o.Zagreb)


Sufinanciranje kogeneracijskih postrojenja u
drvnoj industriji [pdf, 3,835.1kb]


(gosp. Zlatko Benković, Ministarstvo regionalnog
razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva)
Više o svim hrvatskim i austrijskim izlaganjima na
web stranici: www.sumari.hr/biomasa!
Susret je završen međusobnim razgovorima austrijskih
i hrvatskih predstavnika i zajedničkim ručkom.


Na temelju uvodnog znanstvenog i stručnih izlaganja
sedam hrvatskih i trinaest austrijskih izlagača te raspravom,
donijeti su sljedećizaključci:


1. Cilj skupa bio je prikazati potencijale i mogućnosti,
zakonske regulative, poticaje i projekte na
području biomase, bioplina i kogeneracijskih postrojenja
s težištem na bioplinska postrojenja, te
iste povezati s austrijskim tvrtkama, čija je tehnolo


gija “know-how” za uporabu obnovljivih izvora
ener gije (OIE) među najboljima u svijetu.


2. Vlada Republike Hrvatske spoznala je važnost
OIE i 2007. uredila “tarifnim sustavom”poticanje
proizvodnje električne energijeiz vjetra, biomase,
sunca, geotermalne energije i vodene snage.
Po visini tarifa RH je četvrta zemlja u Europi. Isto je
rezultiralo (u vremenu od 1. srpnja 2007. do 1. lipnja
2009) velikim interesom od 320 zahtjeva za upis
u Registar projekata i postrojenja za korištenje OIE
i kogeneracije, te povlaštenih proizvođača, od čega
su 19 zahtjeva za bioplin i 18 zahtjeva za biomasu.


Tijekom 2009. godine donesen je i Zakon o biogorivima
za prijevoz.


Dosadašnje mjere i poticaji Ministarstva gospodarstva,
rada i poduzetništva, Ministarstva regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnog gospodarstva i Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost, dali su samo podstrek
na području toplinske i rashladne energije iz OIE.


3. Nadamo se, da ćeVlada RH– Ministarstvo gospodarstva
... tijekom 2009. godine:


a)
donijeti sustav poticaja za proizvodnju toplinske
i rashladne energije iz biomase, sunčeve i geotermalne
energije, kao što je 2007. godine donijela i
“tarifni sustav”


b)
raspoložive hrvatske potencijaleOIE, a posebno
šumske i poljoprivredne biomase predložene u
Energetskoj strategiji Hrvatske do 2020., koje
navodi “Zelena knjiga” u točki 9. Obnovljivi izvori
energije, umjesto 36 PJ(45% ukupne energije
procijenjene biomase od 80,62 PJ),povećati na 100
PJ ili gotovo 3 puta više,što je ekvivalent energije
sadržanoj u 2,4 milijuna tona nafte.
Prema našim podacima, na bazi ukupno utrošene
primarne energije u 2006. godini od 410 PJ, na šumsku
i poljoprivrednu biomasu otpalo je svega 18 PJ
ili 4 % (samo šumske biomase, odnosno ogrjevnog
drva), a bilo nam je na raspolaganju čak 100 PJ ili
25 %. U strategiji treba dati prednost domaćim OIE
u odnosu na fosilna i nuklearna goriva. Primjeri za to
su općine Mureck i Güssing uAustriji.Vidi: Zaključke
Odbora za obnovu i razvoj Sabora RH, Zagreb,


16. listopada 2008.
Navedeni podaci su naša energetska stvarnost temeljena
na konkretnim izmjerama u šumama Hrvatske,
koja su znanstveno obrađena i prezentirana. Prema
podacima Službe za uređivanje šuma HŠ d.o.o.potencijal
drva za energiju je 3,3 milijuna kubika
godišnje do 2020., odnosno 4,2 milijuna kubika do
2030.
Prema uvjetima korištenja glavnina gospodarskih
šuma, čak 71 %na razini RH nalazi sena nagibu
manjem od30 %iprosječnom daljinom privlačenja
manjom od 400 m(od panja do šumske ceste).