DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 86     <-- 86 -->        PDF

MEĐUNARODNASURADNJA – 4. HRVATSKI DANI BIOMASE I


11. EUROPSKI DANI BIOMASE REGIJA2009.


Našice, 4. rujna 2009.


HŠD sekcija Hrvatska udruga za biomasu u organizaciji
sAustrijskim uredom za vanjsku trgovinu i Hrvatske
šume d.o.o., te Ogrankom Matice Hrvatske Našice,
pod pokroviteljstvom Ministarstva regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnog gospodarstva, održale su 4. hrvatske
dane biomase u Našicama, 4. rujna 2009., na temu:
“Biomasa (električna i toplinska energija), bioplin i biogoriva”.
U sklopu istih održan je i Hrvatsko-austrijski
gospodarski skup. Na skupu je sudjelovalo oko 120 sudionika,
uglednih stručnjaka iz područja znanosti, politike
i gospodarstva te raznih udruga.


Slika1.
Slijeva: Zlatko Benković, Mirko Ervačić, Vlatko Podnar,
mr. sc. Zdenka Čuhnil, mr. Krešimir Žagar i Herman Sušnik


Otvarajući 4. hrvatske dane biomase, Josip Dundovićposebno
je pozdravio: saborske zastupnike: mr.
Zden ku Čuhnil, predsjednicu Odbora za obnovu i
raz vojiVlatkaPodnara,člana Odbora za regionalni
raz voj, šumarstvo i vodno gospodarstvo; srdačno se za


hva lio i pozdravio suorganizatore Hrvatskih dana biomase
mr. Romana Raucha, direktora Austrijskog
ureda za vanjsku trgovinu, te Hermana Sušnika, držav
nog tajnika u ime našeg pokrovitelja Ministarstva
re gionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva;
kao i predstavnike Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta
J. J. Strossmayera u Osijeku, Akademika Slavka
Ma tića,predstavnika HAZU – Znanstvenog vijeća za
poljoprivredu i šumarstvo, te sve nazočne iz Hrvatskih
šuma d.o.o. Zagreb i Hrvatskog šumarskog društva. Posebno
je pozdravio i sve one koji doprinose uspješ nom
održavanju ovog skupa, izrazivši zahvalu:


– fratru samostana sv.Antuna Padovanskog u Našica ma
kao domaćinu,
– “Info udruga”Našice, čiji članovi pružaju informatičku
podršku cijelom skupu već četvrtu godinu zaredom,
– Ogranku Matice Hrvatske Našice kao utemeljitelju


Cilj skupa bio je prikazati potencijale i mogućnosti,
zakonske regulative, poticaje i projekte na području
biomase, bioplina i kogeneracijskih postrojenja, s težištem
na bioplinska postrojenja te iste povezati s austrijskim
tvrtkama, čija je tehnologija “know-how” za
uporabu obnovljivih izvora energije (OIE) među najboljima
u svijetu.


Ugledne stručnjake i goste izAustrije i Hrvatske (sli ke
1. i 2.) pozdravili su ispred Hrvatske udruge za bio masu
predsjednik mr. sc. Josip Dundović (slika 3.) i
mr. Krešimir Žagar,gradonačelnik grada Našica.


Slika 2. S desna:Akademik Slavko Matić i Damir Delač


– NEXE Grupi d.d. na čelu s gospodinom Ivanom Ergovićem,
predsjednikom Uprave.


Težište ovogodišnjeg stručnog skupa je tržište bioplina
i tržište biomase u Hrvatskoj i razmjena iskustava
s izlagačima izAustrije, kako bismo zajedno potaknuli


cje lokupnog festivala i suorganizatora skupa,


Slika 3. Mr. sc. Josip Dundović
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 87     <-- 87 -->        PDF

razvijanje tržišta OIE u RH, podsjetio je Josip Dundović.
Na prva tri hrvatska dana o biomasi težište je bilo
na: 2006. toplifikaciji naselja, 2007. proizvodnji peleta
i 2008. kogeneracijskim postrojenjima.Također je re kao
da je prelazak na biomasu u opskrbi energijom, u
obliku električne i toplinske energije, bioplina i biogoriva,
temeljnapretpostavka za izlazak iz krize i sigurna
je šansa te kotač zamašnjak brzog oporavka hrvatskog
gospodarstva! Naglasio je da jeVlada RH spoznala važ nost
OIE i 2007. uredila “tarifnim sustavom”poticanje
proizvodnje električne energije iz vjetra, biomase, sun ca,
geotermalne energije i vodene snage te se nada da će


do kraja 2009. donijeti sustav poticaja za proizvodnju
toplinske i rashladne energije iz biomase, sun čeve
i geotermalne energije te da će Saboru RH
pred ložiti potencijale poljoprivredne i šumske bioma
se u Energetskoj strategiji RH do 2020. tri puta
više od predloženih 36 PJ!


Skupu se potom obratio mr. Roman Rauch, direktorAustrijskog
ureda za vanjsku trgovinu sljedećim riječima:
“Zaštita okoliša, očuvanje prirodnih resursa i
ekološka osviještenost prioriteti su održivog razvoja, pri
čemu gospodarska komponenta mora biti u skladu s poštivanjem
prirode.Takav stav omogućuje da se nosimo s
izazovima tržišta danas i u budućnosti. Nedostatak energije
i sirovina, stalan rast njihovih cijena, nepredvidivost
klime te sve veće zagađenje okoliša, iziskuju i
štedljivo postupanje. Iako Hrvatska sa svojih 43 % površine
prekrivene šumom ima velik potencijal korištenja
biomase, zbog nepostojećeg tržišta trenutno se koristi
samo 4 % šumske biomase kao obnovljivog energenta.


UAustriji su 1992. Zakonom o ekostruji stvoreni
okviri za gospodarsko korištenje nositelja obnovljive
energije.To je pridonijelo razvoju nove industrijske
grane, koja je, osim što je stvorila nova radna
mjesta, napravila odAustrije pionira na tom području.
S novim podzakonskim aktima o korištenju obnovljivih
izvora energije u Hrvatskoj,ima ujedno i Hrvatska
priliku krenuti istim uspješnim putem kao i
Austrija. Želja nam je naći zajednička rješenja glede
pitanja korištenja OIE u cijeloj Hrvatskoj. Stoga ne že-
limo da ovaj simpozij ostane na teoretskoj razini, već
nam je namjera ujediniti naše zajedničke interese te ih
produbiti kroz međusobne razgovore. Detaljnije informacije
o austrijskom tržištu OIE i o tehnologiji za zaš ti
tu okoliša možete naći na našoj web stranici pod:
http://www.advantageaustria.org/hr/events/pellets.hr.jsp.


Još jednom hvala i predsjedniku Hrvatske udruge za
biomasu, Josipu Dundoviću kao organizatoru 4. hrvatskih
dana biomase.!


U ime pokrovitelja Ministarstva regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnog gospodarstva RH sudionicima
skupa obratio se državni tajnik Herman Sušnik, sljedećim
riječima:“Svjesni smo danas globalne gospodarske
krize koja je i nas zahvatila, tako da pitanje
korištenja jeftinijih i ekološki prihvatljivih obnovljivih
izvora ener gijedobiva još veće značenje.Kako bi
došli do uspješnog energetskog korištenja biomase, moraju
biti za dovoljene određene pretpostavke. Jedna od
njih je i osi guranje dovoljne količine sirovine. Zahvaljujući
stoljetnoj šumarskoj tradiciji potrajnog gospodarenja
šumama, prva pretpostavka je već ostvarena, jer


Slika 4. Mr. Roman Rauch


hrvatsko šumarstvo i sektorbaziran na šumarstvu za
proizvodnju zelene energije može već danas isporu


3


čiti više od 4 milijuna m biomase. Nažalost još uvijek,
veći dio ostaje u šumi neiskorišten. Naše Ministarstvo na
temelju Operativnog programa razvoja industrijske
prerade drveta RH 2006 – 2010. g., već treću godinu
zaredom dodjeljuje nepovratna namjenska sredstva
kapitalne pomoći poslovnim subjektima za razvojne projekte.
Osim toga,kroz Program gospodarskog i socijal
nog oporavka, područja od posebnog državnog
interesa, krenulo se s provođenjem projekta “300 kotlova
na pelete, za objekte od javne namjene”. Sto ga je
ovaj, već tradicionalni međunarodni skup, mjesto razmjene
saznanja i iskustava koja mogu doprinijeti bržem i
uspješnijem ostvarenju naših pretpostavki, te pozivam na
zajednički nastup i partnerstvo.”


Zatim su se na skupu predstavile sljedeće austrijske


tvrtke (dostupne prezentacije):
ANTESBERGER POWER CONSULTING GmbH
[pdf, 870.0kb]


ETAONE ENERGYGmbH [pdf, 1,219.8kb]


HERZARMATUREN Ges.m.b.H [pdf, 2,630.9kb]


IMMORENTAG
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 88     <-- 88 -->        PDF

INGRA Energie- und UMWELTTECHNIK GmbH
[pdf, 1,205.2kb]
KOMPTECH GmbH [pdf, 1,076.3kb]
MWMAustria GmbH [pdf, 1,681.0kb]
NAHTEC Nahwärmetechnologie&Anlagentechnik
GmbH [pdf, 651.8kb]
POLYTECHNIK Luft- und Feuerungstechnik GmbH
[pdf, 3,414.5kb]
STEIERISCHE GAS-WÄRME GmbH [pdf, 731.8kb]
THÖNI INDUSTRIEBETRIEBE GmbH
[pdf, 1,445.8kb]
TUBOCON Fernwärme- und Rohrleitungstechnik
[pdf, 573.0kb]
WIKAMessgerätevertrieb GmbH [pdf, 956.9kb]


a s hrvatske strane održana su sljedeća predavanja:


Potencijali za bioplinska postrojenja u Hrvatskoj
i projekti u fazi planiranja [pdf, 3,358.6kb]


(gosp. Davor Kralik, profesor na Poljoprivrednom
fakultetu u Osijeku)


Zakon o biogorivima za prijevoz i primjena na
lo kalnoj upravi [pdf, 565.5kb]


(gosp. Denis Ivanov, direktor, Puncta Global d.o.o.
Zagreb)


Planirano bioplinsko postrojenje na farmi Osilovac
Feričanci u fazi planiranja [pdf, 424.5kb]


(gosp. Željko Zebić, Nexe Grupa d.d. Našice)


Bioplinsko postrojenje Osatina [pdf, 8,173.6kb]


(gosp. Mirko Ervačić, direktor, PZ Osatina Semeljci)


Kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu
Strizivojna u fazi izgradnje [pdf, 1,305.5kb]


gđa. Martina Ravlić Janković, Strizivojna Hrast


d.o.o.


Cjenik šumske biomase i višegodišnji ugovori
[pdf, 7,372.3kb]


(gosp. Željko Sučić, direktor, Šumska biomasa


d.o.o.Zagreb)


Sufinanciranje kogeneracijskih postrojenja u
drvnoj industriji [pdf, 3,835.1kb]


(gosp. Zlatko Benković, Ministarstvo regionalnog
razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva)
Više o svim hrvatskim i austrijskim izlaganjima na
web stranici: www.sumari.hr/biomasa!
Susret je završen međusobnim razgovorima austrijskih
i hrvatskih predstavnika i zajedničkim ručkom.


Na temelju uvodnog znanstvenog i stručnih izlaganja
sedam hrvatskih i trinaest austrijskih izlagača te raspravom,
donijeti su sljedećizaključci:


1. Cilj skupa bio je prikazati potencijale i mogućnosti,
zakonske regulative, poticaje i projekte na
području biomase, bioplina i kogeneracijskih postrojenja
s težištem na bioplinska postrojenja, te
iste povezati s austrijskim tvrtkama, čija je tehnolo


gija “know-how” za uporabu obnovljivih izvora
ener gije (OIE) među najboljima u svijetu.


2. Vlada Republike Hrvatske spoznala je važnost
OIE i 2007. uredila “tarifnim sustavom”poticanje
proizvodnje električne energijeiz vjetra, biomase,
sunca, geotermalne energije i vodene snage.
Po visini tarifa RH je četvrta zemlja u Europi. Isto je
rezultiralo (u vremenu od 1. srpnja 2007. do 1. lipnja
2009) velikim interesom od 320 zahtjeva za upis
u Registar projekata i postrojenja za korištenje OIE
i kogeneracije, te povlaštenih proizvođača, od čega
su 19 zahtjeva za bioplin i 18 zahtjeva za biomasu.


Tijekom 2009. godine donesen je i Zakon o biogorivima
za prijevoz.


Dosadašnje mjere i poticaji Ministarstva gospodarstva,
rada i poduzetništva, Ministarstva regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnog gospodarstva i Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost, dali su samo podstrek
na području toplinske i rashladne energije iz OIE.


3. Nadamo se, da ćeVlada RH– Ministarstvo gospodarstva
... tijekom 2009. godine:


a)
donijeti sustav poticaja za proizvodnju toplinske
i rashladne energije iz biomase, sunčeve i geotermalne
energije, kao što je 2007. godine donijela i
“tarifni sustav”


b)
raspoložive hrvatske potencijaleOIE, a posebno
šumske i poljoprivredne biomase predložene u
Energetskoj strategiji Hrvatske do 2020., koje
navodi “Zelena knjiga” u točki 9. Obnovljivi izvori
energije, umjesto 36 PJ(45% ukupne energije
procijenjene biomase od 80,62 PJ),povećati na 100
PJ ili gotovo 3 puta više,što je ekvivalent energije
sadržanoj u 2,4 milijuna tona nafte.
Prema našim podacima, na bazi ukupno utrošene
primarne energije u 2006. godini od 410 PJ, na šumsku
i poljoprivrednu biomasu otpalo je svega 18 PJ
ili 4 % (samo šumske biomase, odnosno ogrjevnog
drva), a bilo nam je na raspolaganju čak 100 PJ ili
25 %. U strategiji treba dati prednost domaćim OIE
u odnosu na fosilna i nuklearna goriva. Primjeri za to
su općine Mureck i Güssing uAustriji.Vidi: Zaključke
Odbora za obnovu i razvoj Sabora RH, Zagreb,


16. listopada 2008.
Navedeni podaci su naša energetska stvarnost temeljena
na konkretnim izmjerama u šumama Hrvatske,
koja su znanstveno obrađena i prezentirana. Prema
podacima Službe za uređivanje šuma HŠ d.o.o.potencijal
drva za energiju je 3,3 milijuna kubika
godišnje do 2020., odnosno 4,2 milijuna kubika do
2030.
Prema uvjetima korištenja glavnina gospodarskih
šuma, čak 71 %na razini RH nalazi sena nagibu
manjem od30 %iprosječnom daljinom privlačenja
manjom od 400 m(od panja do šumske ceste).
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 89     <-- 89 -->        PDF

To drvo nam je na dohvat ruke, a koliko i na koji


način ćemo ga uzeti, ovisi isključivo o nama i našoj


energetskoj i gospodarskoj politici. Prema podacima
Komercijalne službe HŠ d.o.o. za 2008. godinuizvoz


3


drvnih sortimenata iznosio je svega 533.000 m ili


3


samo 12 %(a trupaca samo 35.344 m ili 0,8 %),a
ne kako stoji u nacrtu Zelene knjige, da se danas
izvozi više od 50 % oblovine.


Budući da danas u RH već postoje moderna postrojenja
na energetsku uporabu biomase (toplane, bioener gane-
toplane, bioplinska postrojenja, pogoni za
proizvodnju biogoriva i tvornice peleta i tvornica koja
proizvodi peći i kotlove na biomasu), bez straha treba u
strategiju staviti 100 PJ umjesto predloženih 36 PJ ener gije
iz biomase.


Hrvatska sada treba energetski preokret, tj. treba
dati prednost obnovljivim izvorima energije (OIE) is pred
dviju termoelektrana na uvozni ugljen i nuklearki!


Zaključke ovog skupa organizatori su proslijedili na
adrese: Odbora za obnovu i razvoj Sabora RH, Odbora za
regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo Sa-
bora RH i Odbora za zaštitu okoliša, prostornog uređenja
i graditeljstva Sabora RH, te gospođi Jadranki Kosor,
predsjedniciVlade RH i ministrima: Damiru Polančecu,
Petru Čobankoviću i Božidaru Pankretiću. Na kraju se
svim sudionicima na iskazanom interesu i dolasku zahvalio
Josip Dundović, predsjednik Hrvatske udru ge za
biomasu, što su omogućili da ovogodišnja manifestacija i
okrugli stol budu uspješno realizirani. Ujed no sve pozivamo
na 5. hrvatske dane biomase u Našicama, 3. rujna
2010. godine u Dvorani Emaus!


Mr. sc. Josip Dundović


KNJIGE I ČASOPISI – BOOKS AND MAGAZINES
(Scientific and professional)L’ITALIA FORESTALE E MONTANA


(Časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima-izdanje
Akademije šumarskih znanosti-Firenze)


Iz broja 3. svibanj -lipanj 2009. godine izdvajamo:


Inauguracija 58. akademske godine talijanske
Aka demije šumarskih znanosti


29.travnja u dvorani Luca Giordano, slavne palače
Medici Riccardi, održana je svečanost povodom inaugu
racije 58. obljetnice Akademije u nazočnosti autoriteta
znanstvenog i društveno-političkog života.


Novi predsjednik prof. OrazioCiancio,pozdravio
je nazočne i odao priznanje bivšem predsjedniku Fiorenzu
Manciniu za uspješno 16-godišnje vođenje
Akademije, te također savjetniku SalvatoreuPuglisiu
na njegovom doprinosuAkademiji. Predsjednik je zaželio
uspješan rad novim savjetnicima Piermariji Cormoni
i Marcu Marchettiu. Daljnje izlaganje
posvetio je aktivnostiAkademije u proteklom razdoblju.


Prošle godine obilježena je 63. obljetnica izlaženja časopisa
L’Italia forestale e montana i 56. izdanje Annala.
Časopis, kao i ostala izdanjaAkademije, stavljeni su
on-line preko Digital Object Indentifer (DOI), te tako
dostupni svima zainteresiranima. Bibliografija je katalogizirana
novim izdanjima i ča sopisima, inozemnim i
talijanskim, koji se nabavljaju kup njom ili razmjenom.


Na prijedlog predsjednika odana je počast svim preminulim
u proteklom razdoblju.


Jedan od važnih događaja u 2009. stavljanje je online
Forum Foreste (www.forumforeste.it.) s kojim se
žele inicirati rasprave važne za šumski sektor, koje su do
sada bile slaba točka, tako da je javnost bila uskraćena s
informacijama o aktivnostima koje su općeg interesa.


Predsjednik je pozvao na učešće u Forumu, jer će
inte resantni prilozi biti objavljeni u Annalima. Forum
će stimulirati mlade, koji će moći objaviti svoje radove.


U idućem razdoblju bit će predstavljeni:


– zaključci 3. kongresa izTaormine u tri sveska koji
su u tisku,
– rad autoraAlessandra Bottaccia, “Prirodni rezervat
Sasso-Frattino, 1959–2009.”
– 50 godina očuvanja biološke raznolikosti i
– plan gospodarenja Državnim biogenetskim rezervatomVallombrosa
s planom uređenja šumskog muzeja.


U organizaciji Akademije, Sveučilišta iz Firence i
Državne uprave šuma, organizirat će se u jesen proslava


140.obljetnice slavne šumarske škole uVallombrosi.
Svakako je najveći događaj u proteklom razdoblju


3.kongres šumarstva, koji se održavao od 16. do 19. listopada
2008. uTaormini, a kojega su organizirali Aka