DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2009 str. 78     <-- 78 -->        PDF

SREBROLIKI SLAK


Na stijenama u primorskom pojasu nalazimo jednu


izvanredno lijepui značajnu biljku.To je srebroliki slak
(Convolvulus cneorum L.). Naseljava pukotine vapnenačkih
stijena ali je u manjoj mjeri nazočna i na nekim
staništima i uz morsku obalu. Najveće populacije ovog
slaka nalazimo u višim dijelovima otoka Hvara, osobito
oko najvišeg vrha Sv. Nikole koje su okrenute jugu te na
cijelom potezu u udolini od Sv. Nikole do vrha Huma.
Populacije su mu ponegdje izvanredno velike tako da na
tim mjestima odnosi prevagu u odnosu na ostalobilje.


Srebroliki slak ističe se bijelim razmjerno krupnim
cvjetovima skupljenim u vršnim dijelovima stabljika.
To jegrmolika biljka visine do pola metra i cijela je pokrivena
srebrnim dlačicama pa je u okolišu dobro uočljiva.
Najljepšu sliku pružaju grmovi ovog slaka koji
cvate rano u proljeće na onim stijenama koje imaju neravnu
vertikalnu površinu na kojoj se nlazi više polica.
Biljka za sada nije ničim ugrožena jer se nalazi izvan
dohvataraznih čovjekovih utjecaja.


Tekst i fotografije:
Dr. sc. Radovan Kranjčev, prof.


Slika 1. Srebroliki slak na stijenama u vršnom dijelu otoka Hvara


IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA


CHALLENGES AND DEBATES


STRUKAILI POLITIKA? – STRUKA, NARAVNO


Ovih sam dana bio na prekretnici u odabiru STRU KE
ili POLITIKE. Naravno, bez previše razmišljanja
odabrao sam STRUKU. Zašto? Zato što struka cijeni
zna nje, poštenje, iskrenost, odlučnost, pravednost, neo vis
nost, a najviše ljudskost. Politika poznaje suprotne
osobine: podobnost, poslušnost, neiskrenost, neodlučnost,
bezobzirnost, ovisnost, a najviše neljudskost.


Da li je moj odabir strukehrabrost ilistrah?
Prvi kažustrah od odgovornosti. Da li je strah od
odgovornosti preuzimanje odgovornosti za “nešto” što
drugi odlučuju, a znate da nije ispravno? Da li je strah
od odgovornosti ponašati se moralno te isto tražiti od
svojih suradnika? Da li je strah od odgovornosti nepri hva
ćanje bahatosti, pijanstva i drugih neprimjerenosti?
Da li je strah od odgovornosti neprihvaćanje tuđeg miš lje
nja ma kako ono bilo štetno?
Drugi kažuhrabrost. Da li je hrabrost jednom “lobiju”
loših namjera reći ne? Da li je hrabrost ponuditi
bolja rješenja? Da li je hrabrost javno izreći kritiku? Da
li je hrabrost razmišljati “stručno”, a ne “politički”?


Da, “ovi drugi” su u pravu, kod mene je prevladala
hrabrost, jer hrabrost je osobina ljudi poštenih namjera
i moja vodilja kroz život.


Na kraju želim poručiti svim kolegama poštenih namjera
da “progovore” jer i u šutnji ima odgovornosti.
Ne bojte se istine, jer strah rađa nove poraze – pogubne
za našu struku.


Neka i vama na stručnom putu budu uzor hrabri,
časni i pošteni kolege šumari, a ne oni “prvi” ispolitizirani
koji misle da mogu nama vladati strahom.


U prilogu podsjećam na neke hrabre kolege šumare
koji nisu šutjeli:
Starčević,T.,1996: Ima li i u šutnji odgovornosti?.
Š.L. 3–4, s.210 ili na
http://www.sumari.hr/sumlist/199603.pdf#page=124
Tarnaj, I., 2007: Onome koji je i onome koji će


doći . Š.L. 7–8, s.367 ili na


http://www.sumari.hr/sumlist/200707.pdf#page=57


Ivica Fliszar, dipl. ing. šum.